ORDIN nr. 2.239 din 9 aprilie 2019pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 19 aprilie 2019    În conformitate cu prevederile:– art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;– capitolului II din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 11, precum și art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și identității naționale,
    Valer-Daniel Breaz
    București, 9 aprilie 2019.Nr. 2.239.  +  ANEXĂNORMEprivind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de dreptpublic, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate