HOTĂRÂRE nr. 8 din 17 aprilie 2019privind solicitarea Președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național consultativ cu privire la probleme de interes național
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 18 aprilie 2019  În temeiul prevederilor art. 90 din Constituția României, republicată, ale art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 11 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere scrisoarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, adresată președinților celor două Camere ale Parlamentului, privind inițierea unui referendum pe probleme de interes național,având în vedere raportul comun favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților și al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, precum și dezbaterile din ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 16 aprilie 2019,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICParlamentul României avizează favorabil inițierea de către Președintele României a unui referendum național consultativ cu privire la următoarele probleme de interes național: interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție și interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct Curtea Constituțională cu privire la ordonanțe.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 17 aprilie 2019.Nr. 8.----