ORDIN nr. 741/577/2019privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 741 din 9 aprilie 2019
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 577 din 15 aprilie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 16 aprilie 2019  Având în vedere prevederile art. 85 alin. (10) și art. 90^2 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 și 885 bis din 27 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul 2 „Funcțiile senzoriale“, la punctul I „Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap*“, la nota *, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Ochiul unic, chiar cu vedere normală, se poate încadra în grad de handicap accentuat, timp de 12 luni de la pierderea ochiului - vederii - congener. Ulterior încadrarea se realizează în raport cu deficiența vizuală, conform tabelului.2. La capitolul 2 „Funcțiile senzoriale“, la punctul III „Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor vestibulare în vederea încadrării în grad de handicap*“, rândul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  DEFICIENȚĂ GRAVĂHANDICAP GRAVAfectare vestibulară obiectivată prin teste Ortostatismul este imposibil în criză, însoțit de tulburări vegetative.Probele spontane și provocate (dacă se pot practica) sunt pozitive. Tulburări funcționale echivalente cu 80-100% Pentru perioade limitate de 12 luni, în funcție de durată și reversibilitatea tulburărilor majore de echilibru la acțiunile de recuperare
  3. La capitolul 7 „Funcțiile neuro-musculo-scheletice și ale mișcărilor aferente“, la punctul III „Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii (a staticii și mobilității - locomoției sau/și gestualității) în vederea încadrării în grad de handicap“, la punctul 1 „Amputații*“, la rândul 3, „NOTA“ se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:Pentru perioade de 12 luni, în vederea adaptării la unimanualitate, transfer gestualitate - handicap accentuat.4. La capitolul 7 „Funcțiile neuro-musculo-scheletice și ale mișcărilor aferente“, la punctul III „Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii (a staticii și mobilității - locomoției sau/și gestualității) în vederea încadrării în grad de handicap“, la punctul 1 „Amputații“*, rândul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  DEFICIENȚĂ GRAVĂHANDICAP GRAVDeficiență locomotorie gravă: - Amputație bilaterală a membrelor pelvine la nivelul coapselor; - Lipsa prin dezarticulație sau amputație a unui membru pelvin asociată cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus; - Lipsa prin dezarticulație sau prin amputație a unui membru pelvin, asociată cu amputație, dezarticulație sau plegie de membru toracal; - Amputație bilaterală a membrelor toracice la nivelul brațelor; - Amputație bilaterală a membrelor pelvine de la nivelul gambelor;- Amputație bilaterală a membrelor toracice la diferite nivele cu/fără redori strânse ale articulațiilor NOTĂ: Pentru situațiile menționate se va stabili termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, de la prima evaluare. Pentru a menține/îmbunătăți starea de sănătate și pentru a evita excluziunea socială, persoanele încadrate au obligația de a urma activitățile și serviciile prevăzute în Programul individual de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și în Planul individual de servicii.
  5. La capitolul 7 „Funcțiile neuro-musculo-scheletice și ale mișcărilor aferente“, la punctul III „Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor motorii (a staticii și mobilității - locomoției sau/și gestualității) în vederea încadrării în grad de handicap, la punctul 2 „Afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic*“, la rândul 4, în coloana 3, se introduce NOTĂ cu următorul cuprins:NOTĂ:Se va stabili un termen permanent de valabilitate a încadrării în grad de handicap, pentru situațiile: – Sechele boli cerebrovasculare cu deficit motor tip plegic, la un interval de peste 2 ani de la data accidentului vascular;– Paraplegie sau tetraplegie, indiferent de cauză, la un interval de peste 2 ani de la data diagnosticării.6. La capitolul 7 „Funcțiile neuro-musculo-scheletice și ale mișcărilor aferente“, după punctul VII se introduce un nou punct, punctul VIII, cu următorul cuprins:VIII. Evaluarea persoanelor cu tumori cerebrale maligne în vederea încadrării în grad de handicap. Glioblastom: în primii doi ani de la inițierea terapiei specifice - deficiență funcțională gravă; ulterior, evaluarea se realizează luând în considerare afectarea neurologică sechelară, prezența recidivelor sau a determinărilor la distanță.
   +  Articolul IIComisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și comisiile județene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv ale sectoarelor municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  ----