HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 29 noiembrie 2000privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni, de modernizare și retehnologizare a exploatarilor miniere Vulcan și Paroseni și a Uzinei de preparatie Coroiesti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 22 alin. (1) lit. b) și ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, precum și ale art. 16 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 12/1993 privind achizițiile publice, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Necesitatea și urgenta finalizarii lucrărilor cu implicații în rezolvarea unor probleme sociale și de mediu din Valea Jiului, prin reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni și a rețelei de transport și distribuție a apei fierbinti a Vaii Jiului, pentru generarea și furnizarea eficienta și în deplina siguranța a energiei electrice și termice, precum și prin modernizarea minelor Vulcan și Paroseni și a Uzinei de preparatie Coroiesti, constituie circumstanțe pentru utilizarea achiziției dintr-o singura sursa.  +  Articolul 2Se autorizeaza Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. sa angajeze execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrica de Termoficare Paroseni și a rețelei de transport și distribuție a apei fierbinti cu un singur contractant consortiul format din firmele ITOCHU Corporation, HITACHI Ltd și TOSHIBA. (la 05-08-2002, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 795 din 25 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 05 august 2002 )  +  Articolul 3Se autorizeaza Compania Naționala a Huilei S.A. sa angajeze contractarea echipamentelor și a utilajelor pentru modernizarea și retehnologizarea exploatarilor miniere Paroseni, Vulcan și a Uzinei de preparatie Coroiesti cu un singur contractant - consortiul format din firmele ITOCHU Corporation și KOPEX.  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor Publice garantează în numele și în contul statului, în proporție de 100%, creditele externe necesare pentru finanțarea lucrărilor, echipamentelor și utilajelor prevăzute la art. 3, în valoare de 24,1 milioane dolari S.U.A., precum și dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente.(2) Ministerul Industriei și Resurselor este autorizat sa contracteze, în scopul finanțării lucrărilor, echipamentelor și utilajelor prevăzute la art. 2, credite externe în valoare de 12.103 milioane yeni japonezi și 23,1 milioane euro.(3) Ministerul Finanțelor Publice garantează în numele statului, în proporție de 100%, creditele externe prevăzute la alin. (2), precum și dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente.(4) Ministerul Industriei și Resurselor va încheia contracte de împrumut subsidiar cu Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. pentru derularea creditelor externe angajate potrivit alin. (2). (la 05-08-2002, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 795 din 25 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 05 august 2002 )  +  Articolul 5(1) Rambursarea creditelor externe prevăzute la art. 4 alin. (1), precum și plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente vor fi asigurate de Compania Naționala a Huilei - S.A. din surse proprii.(2) Rambursarea creditelor externe prevăzute la art. 4 alin. (2), precum și plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente vor fi asigurate de Societatea Comercială Termoelectrica - S.A., conform contractelor de împrumut subsidiar încheiate cu Ministerul Industriei și Resurselor, din surse proprii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările și completările ulterioare, și în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei și Resurselor. (la 05-08-2002, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 795 din 25 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 05 august 2002 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei
  și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  -----------