ORDIN nr. 332 din 25 februarie 2000privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 3 martie 2000    Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, precum şi propunerile ordonatorilor principali de credite, ale direcţiilor de specialitate din Ministerul Finanţelor şi ale aparatului sau teritorial,emite următorul ordin:1. Cu data prezentului ordin se aproba Normele metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv.2. În termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, instituţiile publice care înfiinţează structuri de audit intern în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 vor elabora norme metodologice proprii privind organizarea şi funcţionarea activităţii de audit intern, conform cadrului general creat de prezentele norme metodologice.Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesNORMA 25/02/2000