HOTĂRÂRE nr. 196 din 3 aprilie 2019privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Autostrada Sibiu-Pitești"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 8 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești“, prevăzuți în anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 aprilie 2019.
  Nr. 196.  +  Anexa nr. 1
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  aferenți obiectivului de investiții „AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:județele Sibiu, Vâlcea și Argeș
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei18.590.529
  - din care: C + Mmii lei15.572.087
  Eșalonarea investiției (INV/C + M):  
  Anul Imii lei919.000
   mii lei534.000
  Anul IImii lei2.383.000
   mii lei1.835.000
  Anul IIImii lei3.990.000
   mii lei3.434.000
  Anul IVmii lei3.878.880
   mii lei3.346.349
  Anul Vmii lei3.221.634
   mii lei2.791.430
  Anul VImii lei2.317.000
   mii lei2.041.000
  Anul VIImii lei1.549.066
   mii lei1.314.985
  Anul VIIImii lei331.949
   mii lei275.323
  Capacități:  
  - Lungime autostradăkm122,11
  Durata de execuție a investițieiluni88
  Factori de risc
  Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.
  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. 2
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  aferenți obiectivului de investiții „AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI - Secțiunea 1 Sibiu-Boița“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:județul Sibiu
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei1.135.880
  - din care: C + Mmii lei896.349
  Eșalonarea investiției (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei170.000/134.000
  Anul IImii lei/mii lei 283.000/224.000
  Anul IIImii lei/mii lei 397.000/313.000
  Anul IVmii lei/mii lei 285.880/225.349
  Capacități: - Lungime secțiune autostradăkm14,15
  Durata de execuție a investițieiluni48
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. 3
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  aferenți obiectivului de investiții „AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI - Secțiunea 2 Boița-Cornetu“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:județele Sibiu și Vâlcea
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei5.722.949
  - din care: C + Mmii lei4.857.323
  Eșalonarea investiției (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei125.000/20.000
  Anul IImii lei/mii lei271.000/147.000
  Anul IIImii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul IVmii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul Vmii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul VImii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul VIImii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul VIIImii lei/mii lei331.949/275.323
  Capacități:  
  - Lungime secțiune autostradăkm30,35
  Durata de execuție a investițieiluni88
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. 4
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  aferenți obiectivului de investiții „AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI - Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:județele Vâlcea și Argeș
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei6.751.066
  - din care: C + Mmii lei5.692.985
  Eșalonarea investiției (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei180.000/50.000
  Anul IImii lei/mii lei749.000/579.000
  Anul IIImii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul IVmii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul Vmii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul VImii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul VIImii lei/mii lei550.066/431.985
  Capacități:  
  - Lungime secțiune autostradăkm37,40
  Durata de execuție a investițieiluni77
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. 5
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI - Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:județul Argeș
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): (în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei2.524.100
  - din care: C + Mmii lei2.136.665
  Eșalonarea investiției (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei74.000/30.000
  Anul IImii lei/mii lei466.000/388.000
  Anul IIImii lei/mii lei662.000/583.000
  Anul IVmii lei/mii lei662.000/583.000
  Anul Vmii lei/mii lei660.100/552.665
  Capacități:  
  - Lungime secțiune autostradăkm9,86
  Durata de execuție a investițieiluni60
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. 6
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  aferenți obiectivului de investiții „AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI - Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:județul Argeș
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei2.456.534
  - din care: C + Mmii lei1.988.765
  Eșalonarea investiției (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei370.000/300.000
  Anul IImii lei/mii lei614.000/497.000
  Anul IIImii lei/mii lei614.000/497.000
  Anul IVmii lei/mii lei614.000/497.000
  Anul Vmii lei/mii lei244.534/197.765
  Capacități:  
  - Lungime secțiune autostradăkm30,35
  Durata de execuție a investițieiluni60
  Factori de risc
  Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.
  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----