RECTIFICARE nr. 1.006 din 5 decembrie 2018referitoare la Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 1.006/2018
EMITENT
  • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 4 aprilie 2019    La Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 1.006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2019, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 3 la normele metodologice, la modelul de „Acord de primire“, în spațiul destinat avizatorilor, în loc de: „Direcția politici și programe naționale de cercetare-dezvoltare/“ se va citi: „Direcția politici și programe CDI/“.----