HOTĂRÂRE nr. 148 din 29 februarie 2000pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 martie 2000    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoica  +  AnexăREGULAMENT 29/02/2000