ORDIN nr. 1.006 din 5 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare
EMITENT
  • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019    În conformitate cu prevederile art. 2,48, 67 și 67^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2.414/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 8 noiembrie 2007.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul cercetării și inovării,
    Nicolae Hurduc
    București, 5 decembrie 2018.Nr. 1.006.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțeîn scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare