DECRET nr. 959 din 3 decembrie 1966privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia vamală relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 6 decembrie 1961
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 74 din 3 decembrie 1966    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialistă România adera la Convenţia vamală relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 6 decembrie 1961.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de aderare a Republicii Socialiste România la Convenţia vamală relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor, se va face o declaraţie cu următorul conţinut:"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii la care se referă reglementarea din art. 25 al Convenţiei nu este în concordanta cu Declaraţia asupra independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1960, cu Rezoluţia 1514 (XV) prin care se proclama necesitatea de a se pune în mod rapid şi necondiţionat capăt colonialismului sub toate formele şi în toate manifestările sale."EXPUNERE DE MOTIVEla Decretul nr. 959/1966 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia vamală relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 6 decembrie 1961În scopul facilitării importului temporar de mărfuri cu scutire de taxe vamale, au fost elaborate, sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală, o serie de convenţii internaţionale multilaterale, între care şi Convenţia vamală relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 6 decembrie 1961.Convenţia a intrat în vigoare la 30 iulie 1963.Potrivit prevederilor Convenţiei, fiecare parte contractată consimte ca la importul temporar de mărfuri să fie folosite, în locul documentelor sale naţionale carnete A.T.A. (carnete pentru admitere temporară), valabile pe teritoriul sau, emise şi garantate de asociaţii autorizate de organele vamale.Sistemul carnetelor A.T.A. prezintă, între altele, avantajul de a simplifica formalităţile vamale cerute la importul temporar de mărfuri şi la reexportul lor; este de menţionat, totodată, ca facilităţile prevăzute în Convenţie sînt minimale, dispoziţiile ei neimpiedicand aplicarea unor facilităţi mai mari pe care unele părţi contractate le acorda sau le-ar acorda fie prin reglementările unilaterale, fie pe bază de acorduri bilaterale sau multilaterale.Participarea tarii noastre la Convenţie este oportuna şi avantajoasă din punct de vedere economic.Utilizarea carnetelor A.T.A. imprima un caracter operativ importurilor temporare de mărfuri, realizandu-se în acelaşi timp o buna evidenta a acestor importuri. De asemenea, utilizarea lor contribuie, prin simplificarea operaţiilor de control vamal, la descongestionarea instalaţiilor din punctele de trecere de la frontiera, la reducerea imobilizarii mijloacelor de transport şi, prin aceasta, la o mai buna folosire a capacităţii de lucru.Deoarece articolul 25 din Convenţie conţine prevederi ce nu sînt în concordanta cu Declaraţia asupra acordării independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1960, cu Rezoluţia nr. 1514 (XV), s-a considerat necesar ca în decretul privind aderarea la Convenţie a Republicii Socialiste România să se reafirme poziţia tarii noastre în aceasta problema.CONVENTIE 06/12/1961