HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 februarie 2019pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 19 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, domnul deputat Steriu Valeriu-Andrei, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește, în funcția de președinte, pe domnul deputat Tudose Mihai, neafiliat;– la punctul 26 - Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia, domnul deputat Bontea Vlad, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește, în funcția de președinte, pe domnul deputat Georgian Pop, neafiliat;– la punctul 29 - Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, doamna deputat Răduț Violeta, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește, în funcția de președinte, pe domnul deputat Mocioalcă Ion, neafiliat;– la punctul 40 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia, domnul deputat Georgescu Nicolae, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește, în funcția de președinte, pe domnul deputat Petric Octavian, neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA
  București, 27 februarie 2019.Nr. 6.-----