ORDIN nr. 279 din 18 februarie 2000pentru aprobarea Precizărilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferenţelor de curs valutar la sumele în valută deţinute de agenţii economici la data de 31 decembrie 1999
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 23 februarie 2000    Ministrul finanţelor,în baza atribuţiilor prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Legii nr. 249/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferenţelor de curs valutar la sumele în valută deţinute de agenţii economici la data de 31 decembrie 1999, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 PRECIZĂRIprivind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferenţelor de curs valutar la sumele în valută deţinute de agenţii economici la data de 31 decembrie 1999În aplicarea unitară a prevederilor alin. (4) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 249/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 30 decembrie 1998, se vor avea în vedere următoarele:Sumele rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută deţinute de agenţii economici la finele anului fiscal şi înregistrate în creditul contului "Venituri din diferenţe de curs valutar" sunt venituri neimpozabile, iar cheltuielile înregistrate din diferenţe nefavorabile de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se înscriu la rândul 3 intitulat "cheltuieli deductibile", respectiv la rândul 4 "cheltuieli nedeductibile", din Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998 pentru aprobarea modelului şi a conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 29 decembrie 1998, care se depune pentru anul fiscal expirat până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil.-------