DECRET nr. 493 din 7 decembrie 1972pentru aderarea Republicii Socialiste România la Acordul privind Fondul Monetar Internaţional, adoptat la 22 iulie 1944 de Conferinţa monetara şi financiară a Naţiunilor Unite de la Bretton Woods
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 146 din 7 decembrie 1972    EXPUNERE DE MOTIVEÎn înfăptuirea politicii sale externe, Republica Socialistă România a promovat şi promovează consecvent o politica de larga colaborare internationala pe toate planurile, intensifica comerţul exterior şi cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială.Creşterea continua a schimburilor economice, precum şi extinderea cooperării în toate domeniile, au determinat o largire continua a relaţiilor tarii noastre cu organisme economice şi financiar-bancare internaţionale.În acest context se înscrie şi aderarea României la Acordul privind Fondul Monetar Internaţional şi la Acordul privind Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - instituţii specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul monetar şi financiar internaţional.Prin participarea sa la Fondul Monetar Internaţional şi la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, România doreşte să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea şi promovarea comerţului şi cooperării economico-financiare între state şi la perfecţionarea sistemului monetar internaţional.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialistă România adera la Acordul privind Fondul Monetar Internaţional, adoptat la 22 iulie 1944 de Conferinţa monetara şi financiară a Naţiunilor Unite de la Bretton Woods, cu toate modificările ulterioare, şi accepta Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional nr. 28-1 din 28 noiembrie 1972 care stabileşte termenii şi condiţiile pentru admiterea Republicii Socialiste România ca membru al Fondului Monetar Internaţional.  +  Articolul 2Republica Socialistă România va participa la Contul Special de Tragere, acceptând drepturile şi obligaţiile care îi revin ca participant la acest cont, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din Acordul privind Fondul Monetar Internaţional.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor este autorizat, potrivit prevederilor prezentului decret, sa realizeze operaţiunile şi tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional şi sa exercite toate drepturile şi sa îndeplinească toate obligaţiile care revin Republicii Socialiste România în calitate de membru al Fondului Monetar Internaţional.  +  Articolul 4Operaţiunile de încasări şi plati care intervin între Republica Socialistă România şi Fondul Monetar Internaţional se efectuează de către Banca Naţionala a Republicii Socialiste România, la cererea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 5Prezentul decret intră în vigoare la data de 9 decembrie 1972.---------