HOTĂRÂRE nr. 35 din 30 ianuarie 2019pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe desemnează ca autorități publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene instituțiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mihai Dan Chirică,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, interimar,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 35.  +  ANEXĂ
  LISTA
  autorităților publice responsabile în sectoarele și subsectoarele de infrastructuri critice naționale și europene
  1.1. Lista autorităților publice responsabile în sectoarele și subsectoarele de infrastructuri critice naționale (ICN)
  Nr. crt.Autoritatea publică responsabilăSectorulSubsectorul
  1.Ministerul EconomieiMinisterul EnergieiEnergetic1.1. Energie electrică, inclusiv nuclear-electrică - capacități și instalații pentru producere, depozitare/ stocare, rețele de distribuție și transport1.2. Petrol și derivate petroliere - capacități și instalații pentru extracție/producție, rafinare, tratare, depozitare/ stocare, distribuție și transport prin conducte, terminale1.3. Gaze naturale și derivate din gaze naturale - capacități și instalații pentru extracție/producție, rafinare, tratare, depozitare/stocare, distribuție și transport prin conducte, terminale1.4. Resurse minerale
  2.Ministerul Comunicațiilor și Societății InformaționaleServiciul de Telecomunicații SpecialeServiciul de Informații ExterneServiciul Român de InformațiiTehnologia informației și comunicațiilor2.1. Sistemele, rețelele și serviciile de comunicații electronice2.2. Sisteme de prelucrare, procesare și stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice2.3. Infrastructuri de securitate informatică2.4. Sistemele și rețelele de comunicații pentru cifrul de stat2.5. Infrastructuri de emisie radio-tv2.6. Servicii poștale la nivel național
  3.Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației PubliceMinisterul SănătățiiMinisterul Apelor și PădurilorMinisterul MediuluiMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleApă, păduri și mediu3.1. Furnizarea de apă potabilă și canalizare3.2. Controlul calitativ și cantitativ al apei3.3. Protecția mediului înconjurător3.4. Protecția fondului forestier și cinegetic
  4.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța AlimentelorAlimentație și agricultură4.1. Producția și furnizarea de hrană, asigurarea securității și siguranței alimentelor
  5.Ministerul SănătățiiMinisterul Apărării NaționaleSănătate5.1. Asistența medicală și spitalicească5.2. Medicamente, seruri, vaccinuri, produse farmaceutice5.3. Biolaboratoare și bioagenți5.4. Servicii de urgență medicală și transport sanitar
  6.Ministerul Apărării NaționaleMinisterul Afacerilor InterneMinisterul EconomieiMinisterul JustițieiServiciul Român de InformațiiServiciul de Informații ExterneServiciul de Telecomunicații SpecialeSecuritate națională6.1. Apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională6.2. Frontiere, migrație și azil6.3. Industria națională de securitate, capacități și instalații de producție și depozitare6.4. Situații de urgență6.5. Justiție și penitenciare
  7.Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației PubliceAdministrație7.1. Administrația publică
  8.Ministerul TransporturilorTransporturi8.1. Transportul rutier8.2. Transportul feroviar8.3. Transportul aerian8.4. Transportul naval
  9.Ministerul EconomieiIndustrie9.1. Producția, procesarea, depozitarea și utilizarea substanțelor chimice și materialelor nucleare și radioactive9.2. Conductele de produse/substanțe chimice periculoase
  10.Ministerul Cercetării și InovăriiMinisterul Educației NaționaleAgenția Spațială RomânăSpațiu și cercetare10.1. Spațiul cosmic10.2. Cercetare
  11.Ministerul Finanțelor PubliceBanca Națională a RomânieiFinanciar-bancar11.1. Taxe și impozite11.2. Asigurări11.3. Bănci11.4. Bursa de valori11.5. Trezorerie și sisteme de plăți
  12.Ministerul Culturii și Identității NaționaleCultură și patrimoniu cultural național12.1. Instituții publice de cultură12.2. Protejarea patrimoniului cultural național
  1.2. Lista autorităților publice responsabile în sectoarele și subsectoarele de infrastructuri critice europene (ICE)
  Nr. crt.Autoritatea publică responsabilăSectorSubsector
  1.Ministerul Economiei Ministerul EnergieiI. EnergeticEnergie electrică1.1. Infrastructuri și instalații pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice, inclusiv resursele energetice folosite
  Petrol1.2. Producția de petrol, rafinarea, tratarea, depozitarea și distribuția prin conducte
  Gaze1.3. Producția de gaze, rafinarea, tratarea, depozitarea și distribuția prin conducte
  1.4. Terminale GNL
  2.Ministerul TransporturilorII. Transporturi2.1. Transport rutier
  2.2. Transport feroviar
  2.3. Transport aerian
  2.4. Transport pe căi navigabile interioare
  2.5. Transport maritim pe distanțe mici și porturi
  NOTE:1. Prezenta listă este stabilită în concordanță cu prevederile Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora și se completează pe măsura emiterii directivelor Uniunii Europene pentru desemnarea ICE.2. Fiecare autoritate publică responsabilă își desemnează ICN exclusiv în subsectorul corespondent, conform art. 9 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  -----