LEGE nr. 339 din 21 decembrie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 28 decembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 mai 2018, cu următoarele modificări:1. La articolul 4 punctul 2, alineatul (1) al articolului 172^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 172^1(1) Regiile autonome pot înființa unități sanitare private cu sau fără personalitate juridică, în scopul furnizării de servicii medicale.2. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului
  și din administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»
  în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații
  Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificareCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmiteValoarea de inventarValoarea de inventar a investițiilor și modernizărilor, inclusiv TVACaracteristicile tehnice ale investițiilor și modernizărilor
  Str. Furnica nr. 50, orașul Sinaia, județul Prahova, lot 2Statul român, din administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», București, str. Molière nr. 6-8, sectorul 1 CUI 2351555Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informații CUI 42042918.19.01Nr. cadastral 24670-C1-U2 Suprafață utilă totală de 172,10 mp Teren cotă indiviză de 221 mp Lot 2 compus din parter: camerele 1-4 cu suprafață utilă de 49,15 mp și mansardă: camerele 1-12 cu suprafață utilă de 122,95 mp139.190,96 lei184 mii leiInvestiția (lucrarea) de bază - total 150.861,40 lei Organizare de șantier - total 3.017,23 lei Total valoare (exclusiv TVA) 153.878,63 lei
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 21 decembrie 2018.Nr. 339.----