LEGE nr. 324 din 21 decembrie 2018pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICAnexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În tabelul I, la secțiunea „Stupefiante“, după poziția 17 se introduc trei noi poziții, pozițiile 18-20, cu următorul cuprins:18. AH-792119. U-47700 (3,4-dichloroN-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N methyl-benzamide)20. butyrfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4 piperidinyl]butanamide)2. În tabelul I, la secțiunea „Psihotrope“, după poziția 32 se introduc trei noi poziții, pozițiile 32^1-32^3, cu următorul cuprins:32^1. 25B-NBOMe32^2. 25C- NBOMe32^3. 25I- NBOMe3. În tabelul II, la secțiunea „Psihotrope“, după poziția 15 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 16-22, cu următorul cuprins:16. Metoxetamină17. 4, 4’-DMAR18. ethylone (1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) propan-1-one)19. ethylphenidate (ethyl phenyl (piperidin-2-yl) acetate20. MPA (methiopropamine) (N-methyl-1-(thiophen-2-yl) propan-2-amine)21. MDMB-CHMICA (methyl N-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate)22. 5F-APINACA (5F-AKB-48) N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide4. În tabelul III, la secțiunea „Psihotrope“, după poziția 71 se introduce o nouă poziție, poziția 72, cu următorul cuprins:72. FenazepamAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 21 decembrie 2018.Nr. 324.-----