HOTĂRÂRE nr. 101 din 9 februarie 2000cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 11 februarie 2000    În temeiul art. 5 din Legea salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 februarie 2000 salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 700.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170,67 ore în medie pe luna în anul 2000, reprezentând 4.101,50 lei/ora.  +  Articolul 2 (1) Pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit, la care compensaţia acordată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 860/1996 şi compensaţia suplimentară acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 26/1997 nu au fost incluse în salariul de baza, nivelul salariului de baza prevăzut în contractul individual de muncă, la care se adauga aceste compensaţii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe ţara prevăzut la art. 1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) coeficienţii de ierarhizare stabiliţi pentru funcţiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.  +  Articolul 3 (1) Nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilit potrivit art. 1, nu modifica cuantumul salariilor de baza şi nici valoarea sporurilor, primelor şi a altor drepturi salariale existente la data prezentei hotărâri, stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, cu excepţia salariilor de baza situate sub 700.000 lei lunar brut. (2) Salariul de baza minim brut pe ţara, stabilit potrivit art. 1, nu poate fi element de raportare în grilele de salarizare din contractele colective de muncă.  +  Articolul 4 (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de baza sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Inspecţiei Muncii, prin inspectoratele de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296/1999.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:-------------- Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------