HOTĂRÂRE nr. 990 din 13 decembrie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 20 decembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități identifică surse de cofinanțare din fonduri europene nerambursabile, pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și prin acordarea de subvenții, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Procedura de acordare a subvențiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene.  +  Articolul IIOrdinul prevăzut la art. I se aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 decembrie 2018.Nr. 990.-----