RECTIFICARE nr. 875 din 9 noiembrie 2018referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 875/2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 17 decembrie 2018    La Hotărârea Guvernului nr. 875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 13 noiembrie 2018, se face următoarea rectificare: – în anexa „Datele de identificare ale bunului imobil care se transmite din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare“, în cuprinsul ultimei coloane „Valoare de inventar (inclusiv TVA) - lei -“, în loc de: „Valoare inventar imobil - 1.027.957,22“ se va citi: „Valoare inventar imobil - 1.027.957,22, valoare inventar teren - 987.496,27“. ----