CRITERII din 17 noiembrie 2016sociale și psihosociale pentru aprecierea limitărilor de activitate și a restricțiilor de participare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 bis din 9 decembrie 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1306/1883/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 994 din 9 decembrie 2016.
  A. Criterii sociale și psihosociale pentru aprecierea limitărilor de activitate și a restricțiilor de participare din perspectiva individuală și cea a factorilor de mediu ca bariereA1. Grupa de vârstă naștere-11 luni  +  Tabelul nr. 1 Domeniul 1 - Învățarea și aplicarea cunoștințelor
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  1. Învățarea și aplicarea cunoștințelor 0 1 2 3 4
  d110 Urmăritul cu privirea      
  d115 Ascultarea      
  d1200 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare cu gura      
  d1201 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare tactilă      
  d1203 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare olfactivă      
  d1204 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare gustativă      
  d130 Copierea      
  d1310 Învățarea prin acțiuni simple cu un obiect      
  d1330 Dobândirea limbajului - cuvinte izolate sau simboluri cu sens      
  d135 Repetarea      
  d1600  Concentrarea atenției la atingerea unei persoane, inclusiv a feței, sau laauzul vocii           
  d1601 Concentrarea atenției la schimbările din mediu      
  d161 Orientarea atenției      
  d198 Învățarea și aplicarea cunoștințelor, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 2 Domeniul 3 - Comunicarea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  3. Comunicarea 0 1 2 3 4
  d3100 Răspunsul la o voce umană      
  d3101 Înțelegerea unui mesaj simplu rostit      
  d3150 Comunicarea cu/prin receptare de gesturi ale corpului      
  d3152 Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) și fotografii      
  d331 Pre-vorbirea      
  d3350 Producerea limbajul trupului      
  d398 Comunicarea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 3 Domeniul 4 - Mobilitatea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  4. Mobilitatea 0 1 2 3 4
  d4100 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția culcat      
  d4103 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția așezat      
  d4104 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția în picioare      
  d4107 Schimbarea poziției de bază a corpului - rostogolirea      
  d4150 Menținerea poziției culcat      
  d4151 Menținerea poziției ghemuit      
  d4153 Menținerea poziției așezat      
  d4154 Menținerea poziției în picioare      
  d4155 Menținerea poziției capului      
  d4300 Ridicarea obiectelor      
  d4400 Motricitatea fină a mâinii - culesul      
  d4401 Motricitatea fină a mâinii - apucarea      
  d4403 Motricitatea fină a mâinii - a da drumul unui obiect      
  d4450 Folosirea mâinii și brațului - trasul      
  d4452 Folosirea mâinii și brațului - ajungerea la obiecte      
  d4454 Folosirea mâinii și brațului - aruncatul      
  d4550 Deplasarea - târâtul      
  d4700 Folosirea de vehicule acționate de oameni      
  d4703 Folosirea persoanelor pentru transport      
  d498 Mobilitatea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 4 Domeniul 5 - Autoîngrijirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  5. Autoîngrijirea 0 1 2 3 4
  d550 Mâncatul      
  d5600 Băutul - indicarea nevoii      
  d5601 Băutul - realizarea hrănirii de la sân      
  d5602 Băutul - realizarea hrănirii din biberon      
  d598 Autoîngrijirea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 5 Domeniul 7 - Interacțiunile și relațiile interpersonale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  7. Interacțiunile și relațiile interpersonale 0 1 2 3 4
  d7105 Interacțiuni interpersonale de bază: contactul fizic în relații      
  d7106 Interacțiuni interpersonale de bază: distingerea membrilor familiei      
  d7600 Relațiile de familie: părinte-copil      
  d7601 Relațiile de familie: copil-părinte      
  d7602 Relațiile de familie: cu frații și surorile      
  d7603 Relațiile de familie: cu familia extinsă      
  d798 Interacțiunile și relațiile interpersonale, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 6 Domeniul 8 - Ariile majore ale vieții
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  8. Ariile majore ale vieții 0 1 2 3 4
  d810 Educația informală      
  - Educația antepreșcolară*): intrarea în programul educațional antepreșcolar     
  -  Educația antepreșcolară*): menținerea în programul educațional antepreșcolar           
  d8508  Activitate remunerată, alta specificată: activități cultural- artistice, sportive, de modeling și publicitate**)           
  d8800 Jocul de unul singur      
  d898 Ariile majore ale vieții, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *) Educația antepreșcolară nu se regăsește în CIF-CT, însă, pentru determinarea calificatorului, se poate consulta d815 - educația preșcolară. Informații suplimentare privind educația antepreșcolară se găsesc în Legea educației naționale nr. 1/2011, Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor și HG nr. 1.252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară. În acord cu aceste prevederi, copiii pot frecventa educația timpurie antepreșcolară începând cu vârsta de 3 luni.
  **) Copiii, de la naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani, pot presta activități cultural- artistice, sportive, de modeling și publicitate pentru care primesc bani în baza unor contracte încheiate de părinții/reprezentantul legal, în acord cu prevederile Codului Civil.
   +  Tabelul nr. 7 Domeniul 9 - Comunitatea, viața civică și socială
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  9. Comunitatea, viața civică și socială 0 1 2 3 4
  d9102 Ceremonii      
  d9205 Socializarea      
  d940 Drepturile omului      
  d998 Comunitatea, viața civică și socială, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetică)  
  A2. Grupa de vârstă 1-3 ani  +  Tabelul nr. 1 Domeniul 1 - Învățarea și aplicarea cunoștințelor
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  1. Învățarea și aplicarea cunoștințelor 0 1 2 3 4
  d115 Ascultarea      
  d1200 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare cu gura      
  d1201 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare tactilă      
  d1203 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare olfactivă      
  d1204 Alte experiențe senzoriale cu scop - experimentare gustativă      
  d130 Copierea      
  d1311 Învățarea prin acțiuni cu două sau mai multe obiecte      
  d1312  Învățarea prin acțiuni cu două sau mai multe obiecte, cu considerarea caracteristicilor specifice           
  d1313 Învățarea prin joc simbolic      
  d132 Dobândirea de informații      
  d1330 Dobândirea limbajului - cuvinte izolate sau simboluri cu sens      
  d1331 Dobândirea limbajului - combinarea cuvintelor în expresii      
  d1332 Dobândirea construcțiilor sintactice      
  d134 Dobândirea limbajului suplimentar      
  d135 Repetarea      
  d1370 Dobândirea conceptelor de bază      
  d1400 Dobândirea deprinderilor de a recunoaște simbolurile (cifre, imagini etc.)     
  d1550 Dobândirea deprinderilor de bază      
  d1600  Concentrarea atenției la atingerea unei persoane, inclusiv a feței, sau laauzul vocii           
  d1601 Concentrarea atenției la schimbările din mediu      
  d161 Orientarea atenției      
  d1630 Gândirea - jocuri imaginative      
  d198 Învățarea și aplicarea cunoștințelor, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 2 Domeniul 2 - Sarcinile și solicitările generale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  2. Sarcinile și solicitările generale 0 1 2 3 4
  d2100 Îndeplinirea unei sarcini simple      
  d2102 Îndeplinirea unei sarcini singulare, independent      
  d2104 Finalizarea unei sarcini simple      
  d2500 Autocontrolul comportamentului - acceptarea noutății      
  d2501 Autocontrolul comportamentului - reacție de răspuns      
  d2504 Autocontrolul comportamentului - adaptarea nivelului de activitate      
  d298 Sarcinile și solicitările generale, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 3 Domeniul 3 - Comunicarea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  3. Comunicarea 0 1 2 3 4
  d3100 Răspunsul la o voce umană      
  d3101 Înțelegerea unui mesaj simplu rostit      
  d3102 Înțelegerea mesajelor complexe rostite      
  d3150 Comunicarea cu/prin receptare de gesturi ale corpului      
  d3151 Comunicarea cu/prin receptare de semne și simboluri generale      
  d3152 Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) și fotografii      
  d330 Vorbirea      
  d331 Pre-vorbirea      
  d332 Cântatul      
  d3350 Producerea limbajul trupului      
  d398 Comunicarea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 4 Domeniul 4 - Mobilitatea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  4. Mobilitatea 0 1 2 3 4
  d4100 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția culcat      
  d4101 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția pe vine      
  d4102 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția în genunchi      
  d4103 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția așezat      
  d4104 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția în picioare      
  d4105 Schimbarea poziției de bază a corpului - poziția aplecat (îndoit)      
  d4106  Schimbarea poziției de bază a corpului - schimbarea centrului de greutate a corpului           
  d4107 Schimbarea poziției de bază a corpului - rostogolirea      
  d4150 Menținerea poziției culcat      
  d4151 Menținerea poziției ghemuit      
  d4152 Menținerea poziției în genunchi      
  d4153 Menținerea poziției așezat      
  d4154 Menținerea poziției în picioare      
  d4200 Schimbarea locului unei persoane aflate în poziția așezat      
  d4201 Schimbarea locului unei persoane aflate în poziția culcat      
  d4300 Ridicarea obiectelor      
  d4301 Ducerea obiectelor în mână      
  d4302 Ducerea obiectelor pe/în brațe      
  d4305 Punerea jos a obiectelor      
  d4351  Deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităților inferioare ale corpului -împinsul cu extremitățile inferioare           
  d4352  Deplasarea obiectelor cu ajutorul extremităților inferioare ale corpului -lovirea cu piciorul           
  d4400 Motricitatea fină a mâinii - culesul      
  d4401 Motricitatea fină a mâinii - apucarea      
  d4402 Motricitatea fină a mâinii - manipularea      
  d4403 Motricitatea fină a mâinii - a da drumul unui obiect      
  d4450 Folosirea mâinii și brațului - trasul      
  d4451 Folosirea mâinii și brațului - împinsul      
  d4452 Folosirea mâinii și brațului - ajungerea la obiecte      
  d4453  Folosirea mâinii și brațului - întorsul sau răsucitul mâinilor sau brațelor           
  d4454 Folosirea mâinii și brațului - aruncatul      
  d4455 Folosirea mâinii și brațului - prinderea      
  d446 Motricitatea fină a piciorului      
  d4500 Mersul pe jos pe distanțe scurte      
  d4501 Mersul pe jos pe distanțe lungi      
  d4502 Mersul pe jos pe diverse suprafețe      
  d4503 Ocolirea obstacolelor      
  d4550 Deplasarea - târâtul      
  d4551 Deplasarea - cățăratul      
  d4552 Deplasarea - alergatul      
  d4553 Deplasarea - săritul      
  d4600 Deplasarea în interiorul locuinței      
  d4601 Deplasarea în interiorul unor clădiri, altele decât locuința proprie      
  d4602 Deplasarea în afara locuinței și a altor clădiri      
  d4700 Folosirea de vehicule acționate de oameni      
  d4701 Folosirea de mijloace private de transport motorizate      
  d4702 Folosirea de mijloace publice de transport motorizate      
  d4703 Folosirea persoanelor pentru transport      
  d4750 A conduce mijloace de transport acționate de oameni      
  d498 Mobilitatea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 5 Domeniul 5 - Autoîngrijirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  4. Mobilitatea 0 1 2 3 4
  d5100 Spălarea părților corpului      
  d5102 Ștersul (uscatul)      
  d5300 Igiena urinării      
  d5301 Igiena defecației      
  d5401 Dezbrăcatul      
  d5403 Descălțatul      
  d550 Mâncatul      
  d5600 Băutul - indicarea nevoii      
  d5601 Băutul - realizarea hrănirii de la sân      
  d5602 Băutul - realizarea hrănirii din biberon      
  d598 Autoîngrijirea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 6Domeniul 7 - Interacțiunile și relațiile interpersonale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  7. Interacțiunile și relațiile interpersonale 0 1 2 3 4
  d7105 Interacțiuni interpersonale de bază: contactul fizic în relații      
  d7106 Interacțiuni interpersonale de bază: distingerea membrilor familiei      
  d7600 Relațiile de familie: părinte-copil      
  d7601 Relațiile de familie: copil-părinte      
  d7602 Relațiile de familie: cu frații și surorile      
  d7603 Relațiile de familie: cu familia extinsă      
  d798 Interacțiunile și relațiile interpersonale, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 7 Domeniul 8 - Ariile majore ale vieții
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  8. Ariile majore ale vieții 0 1 2 3 4
  d810 Educația informală      
  - Educația antepreșcolară*): intrarea în programul educațional antepreșcolar     
  -  Educația antepreșcolară*): menținerea în programul educațional antepreșcolar           
  -  Educația antepreșcolară*): parcurgerea programului educațional antepreșcolar           
  -  Educația antepreșcolară*): finalizarea programului educațional antepreșcolar           
  d8150 Educația preșcolară: intrarea în programul educațional preșcolar      
  d8508  Activitate remunerată, alta specificată: activități cultural-artistice, sportive, de modeling și publicitate **)           
  d8800 Jocul de unul singur      
  d898 Ariile majore ale vieții, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *) Vezi explicația *) de la tabelul nr. 6 grupa de vârstă naștere - 11 luni
  **) Vezi explicația **) de la tabelul nr. 6 grupa de vârstă naștere - 11 luni
   +  Tabelul nr. 8 Domeniul 9 - Comunitatea, viața civică și socială
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  9. Comunitatea, viața civică și socială 0 1 2 3 4
  d9102 Ceremonii      
  d9103 Viața informală în comunitate      
  d9200 Jocul      
  d9205 Socializarea      
  d940 Drepturile omului      
  d998 Comunitatea, viața civică și socială, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetică)  
  A3. Grupa de vârstă 4-6 ani  +  Tabelul nr. 1 Domeniul 1 - Învățarea și aplicarea cunoștințelor
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  1. Învățarea și aplicarea cunoștințelor 0 1 2 3 4
  d115 Ascultarea      
  d130 Copierea      
  d1311 Învățarea prin acțiuni cu două sau mai multe obiecte      
  d1312  Învățarea prin acțiuni cu două sau mai multe obiecte, cu considerarea caracteristicilor specifice           
  d1313 Învățarea prin joc simbolic      
  d1314 Învățarea prin joc imaginar      
  d132 Dobândirea de informații      
  d135 Repetarea      
  d1370 Dobândirea conceptelor de bază      
  d1371 Dobândirea conceptelor complexe      
  d1400 Dobândirea deprinderilor de a recunoaște simbolurile (cifre, imagini etc.)     
  d1450 Dobândirea deprinderilor de a folosi instrumente de scris      
  d1451 Dobândirea deprinderilor de a scrie simboluri, caractere sau alfabet      
  d1500  Dobândirea deprinderilor de a recunoaște cifrele, semnele și simbolurile aritmetice           
  d1501 Dobândirea deprinderilor de calcul matematic (de ex. a număra și ordona)      
  d1550 Dobândirea deprinderilor de bază      
  d1601 Concentrarea atenției la schimbările din mediu      
  d161 Orientarea atenției      
  d1630 Gândirea - jocuri imaginative      
  d1720 Utilizarea de deprinderi și strategii simple ale procesului de socotit      
  d1750 Rezolvarea de probleme simple      
  d198 Învățarea și aplicarea cunoștințelor, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 2 Domeniul 2 - Sarcinile și solicitările generale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  2. Sarcinile și solicitările generale 0 1 2 3 4
  d2101 Îndeplinirea unei sarcini complexe      
  d2103 Îndeplinirea unei sarcini singulare, în grup      
  d2105 Finalizarea unei sarcini complexe      
  d2200 Îndeplinirea sarcinilor multiple      
  d2201 Finalizarea sarcinilor multiple      
  d2202 Îndeplinirea sarcinilor multiple, independent      
  d2203 Îndeplinirea sarcinilor multiple, în grup      
  d2300 Respectarea programului zilnic      
  d2400 A face față responsabilităților      
  d2401 A face față stresului      
  d2500 Autocontrolul comportamentului - acceptarea noutății      
  d2501 Autocontrolul comportamentului - reacție de răspuns      
  d2502 Autocontrolul comportamentului - abordarea persoanelor sau situațiilor      
  d2503 Autocontrolul comportamentului - acționare predictibilă      
  d2504 Autocontrolul comportamentului - adaptarea nivelului de activitate      
  d298 Sarcinile și solicitările generale, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 3 Domeniul 3 - Comunicarea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  3. Comunicarea 0 1 2 3 4
  d3151 Comunicarea cu/prin receptare de semne și simboluri generale      
  d3152 Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) și fotografii      
  d330 Vorbirea      
  d332 Cântatul      
  d3151 Comunicarea cu/prin receptare de semne și simboluri generale      
  d3152 Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) și fotografii      
  d3500 Inițierea unei conversații      
  d3501 Menținerea unei conversații      
  d3501 Finalizarea unei conversații      
  d3503 Conversația cu o singură persoană      
  d3504 Conversația cu mai multe persoane      
  d398 Comunicarea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 4 Domeniul 4 - Mobilitatea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  4. Mobilitatea 0 1 2 3 4
  d4303 Ducerea obiectelor pe umeri, șold și în spate      
  d4304 Ducerea obiectelor pe cap      
  d4455 Folosirea mâinii și brațului - prinderea      
  d4502 Mersul pe jos pe diverse suprafețe      
  d4503 Ocolirea obstacolelor      
  d4554 Înotul      
  d4555 Mersul cu dispozitive/vehicule cu roți      
  d4556 Mersul târșâit      
  d4601 Deplasarea în interiorul unor clădiri, altele decât locuința proprie      
  d4602 Deplasarea în afara locuinței și a altor clădiri      
  d465 Deplasarea folosind echipamente      
  d4700 Folosirea de vehicule acționate de oameni      
  d4701 Folosirea de mijloace private de transport motorizate      
  d4702 Folosirea de mijloace publice de transport motorizate      
  d4750 A conduce mijloace de transport acționate de oameni      
  d498 Mobilitatea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 5 Domeniul 5 - Autoîngrijirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  5. Autoîngrijirea 0 1 2 3 4
  d5100 Spălarea părților corpului      
  d5101 Spălarea întregului corp      
  d5102 Ștersul (uscatul)      
  d5200 Îngrijirea pielii      
  d5201 Îngrijirea dinților      
  d5202 Îngrijirea părului      
  d5205 Îngrijirea nasului      
  d5300 Igiena urinării      
  d5301 Igiena defecației      
  d5400 Îmbrăcatul      
  d5401 Dezbrăcatul      
  d5402 Încălțatul      
  d5403 Descălțatul      
  d5404 Alegerea hainelor adecvate      
  d550 Mâncatul      
  d560 Băutul      
  d598 Autoîngrijirea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 6 Domeniul 7 - Interacțiunile și relațiile interpersonale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  7. Interacțiunile și relațiile interpersonale 0 1 2 3 4
  d7104 Interacțiuni interpersonale de bază: orientări sociale în relații      
  d7200 Interacțiuni interpersonale complexe: stabilirea relațiilor      
  d7201 Interacțiuni interpersonale complexe: încetarea relațiilor      
  d730 Relaționarea cu persoane necunoscute      
  d7400 Relaționarea cu persoane de conducere [relații formale3*)]      
  d7402 Relaționarea cu cu persoane egale [relații formale3*)]      
  d7500 Relațiile sociale informale: cu prieteni      
  d7501 Relațiile sociale informale: cu vecini      
  d7502 Relațiile sociale informale: cu cunoștințe      
  d7503 Relațiile sociale informale: cu colocatari      
  d7504 Relațiile sociale informale: cu colegi      
  d7600 Relațiile de familie: părinte-copil      
  d7601 Relațiile de familie: copil-părinte      
  d7602 Relațiile de familie: cu frații și surorile      
  d7603 Relațiile de familie: cu familia extinsă      
  d798 Interacțiunile și relațiile interpersonale, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *3) În plus față de CIF-CT, prin relații formale se înțeleg și relațiile din cadrul sistemului de învățământ (educație formală și non-formală, activități școlare și extrașcolare, alte activități organizate de genul taberelor, cluburilor etc.), în care copilul poate juca rolul de lider al echipei (fiind asimilat persoanei de conducere) sau de membru în echipă (fiind asimilat persoanei egale), precum și de persoană subordonată față de cadrul didactic/altă persoană în relație oficială cu copilul.
   +  Tabelul nr. 7 Domeniul 8 - Ariile majore ale vieții
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  8. Ariile majore ale vieții 0 1 2 3 4
  d810 Educația informală      
  -  Educația antepreșcolară*): finalizarea programului educațional antepreșcolar           
  d8150  Educația preșcolară: intrarea în programul educațional preșcolar sau trecerea de la o etapă la alta           
  d8151 Educația preșcolară: menținerea în programul educațional preșcolar      
  d8152 Educația preșcolară: parcurgerea programului educațional preșcolar      
  d8153 Educația preșcolară: finalizarea programului educațional preșcolar      
  d816 Viața preșcolară și activitățile aferente      
  d8200  Educația școlară: intrarea în programul educațional sau trecerea de la o etapă la alta           
  d8508  Activitate remunerată, alta specificată: activități cultural-artistice, sportive, de modeling și publicitate**)           
  d8801 Jocul de-a spectatorul      
  d8802 Jocul în paralel      
  d8803 Jocul împreună, în colaborare      
  d898 Ariile majore ale vieții, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *) Educația antepreșcolară nu se regăsește în CIF-CT, însă, pentru determinarea calificatorului, se poate consulta d815 - educația preșcolară. Informații suplimentare privind educația antepreșcolară se găsesc în Legea educației naționale nr. 1/2011, Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor și HG nr. 1.252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară. În acord cu aceste prevederi, copiii pot frecventa educația timpurie antepreșcolară începând cu vârsta de 3 luni.
  **) Copiii, de la naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani, pot presta activități cultural- artistice, sportive, de modeling și publicitate pentru care primesc bani în baza unor contracte încheiate de părinții/reprezentantul legal, în acord cu prevederile Codului Civil.
   +  Tabelul nr. 8 Domeniul 9 - Comunitatea, viața civică și socială
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  9. Comunitatea, viața civică și socială 0 1 2 3 4
  d9102 Ceremonii      
  d9103 Viața informală în comunitate      
  d9200 Jocul      
  d9201 Sporturi      
  d9202 Arta și cultura      
  d9205 Socializarea      
  d940 Drepturile omului      
  d998 Comunitatea, viața civică și socială, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetică)  
  A4. Grupa de vârstă 7-11 ani  +  Tabelul nr. 1 Domeniul 1 - Învățarea și aplicarea cunoștințelor
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  1. Învățarea și aplicarea cunoștințelor 0 1 2 3 4
  d1371 Dobândirea conceptelor complexe      
  d1400 Dobândirea deprinderilor de a recunoaște simbolurile (cifre, imagini etc.)     
  d1401 Dobândirea deprinderilor de a articula cuvintele scrise cu voce tare      
  d1402 Dobândirea deprinderilor de a înțelege cuvinte și expresii scrise      
  d1451 Dobândirea deprinderilor de a scrie simboluri, caractere sau alfabet      
  d1452 Dobândirea deprinderilor de a scrie cuvinte și expresii      
  d1502 Dobândirea deprinderilor de utilizare a operațiilor de bază      
  d1551 Dobândirea deprinderilor complexe      
  d1632 Gândirea - emiterea de ipoteze      
  d1660  Cititul: utilizează deprinderile și strategiile generale ale procesului decitire           
  d1661 Cititul: înțelege limbajul scris      
  d1700  Scrisul: utilizează strategiile și deprinderile generale ale procesului descriere           
  d1701 Scrisul: utilizează convențiile gramaticale și mecanice în scris      
  d1702 Scrisul: realizează compuneri      
  d1720 Utilizarea de deprinderi și strategii simple ale procesului de socotit      
  d1721 Utilizarea de deprinderi și strategii complexe ale procesului de socotit      
  d1750 Rezolvarea de probleme simple      
  d1751 Rezolvarea de probleme complexe      
  d177 Luarea deciziilor      
  d198 Învățarea și aplicarea cunoștințelor, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 2 Domeniul 2 - Sarcinile și solicitările generale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  2. Sarcinile și solicitările generale 0 1 2 3 4
  d2201 Finalizarea sarcinilor multiple      
  d2204 Finalizarea unor sarcini multiple, independent      
  d2205 Finalizarea unor sarcini multiple, în grup      
  d2300 Respectarea programului zilnic      
  d2301 Organizarea programului zilnic obișnuit      
  d2302 Finalizarea programului zilnic obișnuit      
  d2400 A face față responsabilităților      
  d2401 A face față stresului      
  d2402 A face față situațiilor de criză      
  d298 Sarcinile și solicitările generale, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 3 Domeniul 3 - Comunicarea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  3. Comunicarea 0 1 2 3 4
  d3151 Comunicarea cu/prin receptare de semne și simboluri generale      
  d3152 Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) și fotografii      
  d320 Comunicarea cu/prin receptarea mesajelor prin limbajul formal al semnelor      
  d325 Comunicarea cu/prin receptare de mesaje scrise      
  d3151 Comunicarea cu/prin receptare de semne și simboluri generale      
  d3152 Comunicarea cu/prin receptare de imagini (desene) și fotografii      
  d340 Producerea de mesaje în limbajul formal al semnelor      
  d345 Scrierea mesajelor      
  d3504 Conversația cu mai multe persoane      
  d3550 Discuția cu o persoană      
  d3551 Discuția cu mai multe persoane      
  d3600 Utilizarea instrumentelor de telecomunicație      
  d3601 Utilizarea echipamentelor de scris      
  d3602 Utilizarea tehnicilor de comunicare      
  d398 Comunicarea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 4 Domeniul 4 - Mobilitatea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  4. Mobilitatea 0 1 2 3 4
  d4303 Ducerea obiectelor pe umeri, șold și în spate      
  d4304 Ducerea obiectelor pe cap      
  d465 Deplasarea folosind echipamente      
  d4700 Folosirea de vehicule acționate de oameni      
  d4701 Folosirea de mijloace private de transport motorizate      
  d4702 Folosirea de mijloace publice de transport motorizate      
  d4750 A conduce mijloace de transport acționate de oameni      
  d498 Mobilitatea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 5 Domeniul 5 - Autoîngrijirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  5. Autoîngrijirea 0 1 2 3 4
  d5203 Îngrijirea unghiilor de la mâini      
  d5204 Îngrijirea unghiilor de la picioare      
  d5302 Igiena menstruației      
  d5404 Alegerea hainelor adecvate      
  d5700 Asigurarea propriului confort      
  d571 Grija pentru propria siguranță      
  d598 Autoîngrijirea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 6 Domeniul 6 - Autogospodărirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  6. Autogospodărirea 0 1 2 3 4
  d6200 Cumpărăturile      
  d6300 Prepararea de mâncăruri simple      
  d6302 A ajuta la prepararea mesei      
  d6402 Curățenia spațiului locuit      
  d6403 Folosirea aparaturii de uz casnic      
  d6404 Depozitarea celor necesare zilnic      
  d6405 Aruncarea gunoiului      
  d6406 A ajuta la treburile din gospodărie      
  d6500 Confecționarea și repararea hainelor      
  d6505 Îngrijirea plantelor      
  d6506 Îngrijirea animalelor      
  d698 Autogospodărirea, altele (se specifică)      
    Bariere în domeniul autogospodăririi (servicii indisponibile și lipsa accesului la servicii) (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 6 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 7 Domeniul 7 - Interacțiunile și relațiile interpersonale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  7. Interacțiunile și relațiile interpersonale 0 1 2 3 4
  d7100 Interacțiuni interpersonale de bază: respect și căldură în relații      
  d7200 Interacțiuni interpersonale complexe: stabilirea relațiilor      
  d7201 Interacțiuni interpersonale complexe: încetarea relațiilor      
  d7202  Interacțiuni interpersonale complexe: reglarea comportamentului în timpul interacțiunilor           
  d7203  Interacțiuni interpersonale complexe: interacțiunea în conformitate cu reguli sociale           
  d7400 Relaționarea cu persoane de conducere [relații formale*3)]      
  d7402 Relaționarea cu persoane egale [relații formale*3)]      
  d7500 Relațiile sociale informale: cu prieteni      
  d7501 Relațiile sociale informale: cu vecini      
  d7502 Relațiile sociale informale: cu cunoștințe      
  d7503 Relațiile sociale informale: cu colocatari      
  d7504 Relațiile sociale informale: cu colegi      
  d7600 Relațiile de familie: părinte-copil      
  d7601 Relațiile de familie: copil-părinte      
  d7602 Relațiile de familie: cu frații și surorile      
  d7603 Relațiile de familie: cu familia extinsă      
  d798 Interacțiunile și relațiile interpersonale, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *3) În plus față de CIF-CT, prin relații formale se înțeleg și relațiile din cadrul sistemului de învățământ (educație formală și non-formală, activități școlare și extrașcolare, alte activități organizate de genul taberelor, cluburilor etc.), în care copilul poate juca rolul de lider al echipei (fiind asimilat persoanei de conducere) sau de membru în echipă (fiind asimilat persoanei egale), precum și de persoană subordonată față de cadrul didactic/altă persoană în relație oficială cu copilul.
   +  Tabelul nr. 8 Domeniul 8 - Ariile majore ale vieții
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  8. Ariile majore ale vieții 0 1 2 3 4
  d810 Educația informală      
  d8200  Educația școlară: intrarea în programul educațional sau trecerea de la o etapă la alta           
  d8201 Educația școlară: menținerea într-un program educațional școlar      
  d8202 Educația școlară: progresarea pe parcursul programului educațional școlar      
  d8203  Educația școlară: finalizarea programului educațional sau a etapelor școlare           
  d835 Viața școlară și activitățile aferente      
  d8508  Activitate remunerată, alta specificată: activități cultural- artistice, sportive, de modeling și publicitate**)           
  d898 Ariile majore ale vieții, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 9 Domeniul 9 - Comunitatea, viața civică și socială
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  9. Comunitatea, viața civică și socială 0 1 2 3 4
  d9100 Asociații informale      
  d9101 Asociații formale*4)      
  d9102 Ceremonii      
  d9103 Viața informală în comunitate      
  d9200 Jocul      
  d9201 Sporturi      
  d9202 Arta și cultura      
  d9204 Hobby-uri      
  d9205 Socializarea      
  d9300 Religie organizată      
  d940 Drepturile omului      
  d998 Comunitatea, viața civică și socială, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *4) În plus față de CIF-CT, se includ și asociațiile pentru copii (de ex. cluburi, ateliere).
  A5. Grupa de vârstă 12-14 ani  +  Tabelul nr. 1 Domeniul 1 - Învățarea și aplicarea cunoștințelor
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  1. Învățarea și aplicarea cunoștințelor 0 1 2 3 4
  d1551 Dobândirea deprinderilor complexe      
  d1631 Gândirea - specularea      
  d1632 Gândirea - emiterea de ipoteze      
  d1751 Rezolvarea de probleme complexe      
  d177 Luarea deciziilor      
  d198 Învățarea și aplicarea cunoștințelor, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 2 Domeniul 2 - Sarcinile și solicitările generale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  2. Sarcinile și solicitările generale 0 1 2 3 4
  d2204 Finalizarea unor sarcini multiple, independent      
  d2205 Finalizarea unor sarcini multiple, în grup      
  d2301 Organizarea programului zilnic obișnuit      
  d2302 Finalizarea programului zilnic obișnuit      
  d2303 Organizarea propriului nivel de activitate      
  d2304 Organizarea schimbărilor din programul zilnic      
  d2305 Organizarea timpului propriu      
  d2306 Adaptarea la limitele de timp impuse      
  d2400 A face față responsabilităților      
  d2401 A face față stresului      
  d2402 A face față situațiilor de criză      
  d298 Sarcinile și solicitările generale, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 3 Domeniul 3 - Comunicarea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  3. Comunicarea 0 1 2 3 4
  d3551 Discuția cu mai multe persoane      
  d3600 Utilizarea instrumentelor de telecomunicație      
  d3601 Utilizarea echipamentelor de scris      
  d3602 Utilizarea tehnicilor de comunicare      
  d398 Comunicarea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 4 Domeniul 4 - Mobilitatea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  4. Mobilitatea 0 1 2 3 4
  d4700 Folosirea de vehicule acționate de oameni      
  d4701 Folosirea de mijloace private de transport motorizate      
  d4702 Folosirea de mijloace publice de transport motorizate      
  d4750 A conduce mijloace de transport acționate de oameni      
  d498 Mobilitatea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 5 Domeniul 5 - Autoîngrijirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  5. Autoîngrijirea 0 1 2 3 4
  d5200 Îngrijirea pielii      
  d5202 Îngrijirea părului      
  d5302 Igiena menstruației      
  d5701 Structurarea dietei și activitățile de menținere a formei fizice      
  d5702 Menținerea propriei sănătăți      
  d598 Autoîngrijirea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 6 Domeniul 6 - Autogospodărirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  6. Autogospodărirea 0 1 2 3 4
  d6301 Prepararea de mâncăruri complexe      
  d6400 Spălatul și uscatul hainelor și rufelor      
  d6401 Curățenia spațiului și a ustensilelor de gătit      
  d6404 Depozitarea celor necesare zilnic      
  d6500 Confecționarea și repararea hainelor      
  d6505 Îngrijirea plantelor      
  d6506 Îngrijirea animalelor      
  d6503 Întreținerea vehiculelor      
  d6504 Întreținerea dispozitivelor asistive (proteze)      
  d6507 A ajuta la îngrijirea obiectelor din gospodărie      
  d6601 Ajutor pentru ceilalți să se deplaseze      
  d6602 Ajutor pentru ceilalți să comunice      
  d6604 Ajutor pentru ceilalți cu alimentația      
  d6606 Ajutor în a-i ajuta pe ceilalți      
  d698 Autogospodărirea, altele (se specifică)      
    Bariere în domeniul autogospodăririi (servicii indisponibile și lipsa accesului la servicii) (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 6 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 7 Domeniul 7 - Interacțiunile și relațiile interpersonale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  7. Interacțiunile și relațiile interpersonale 0 1 2 3 4
  d7101 Interacțiuni interpersonale de bază: aprecierea în relații      
  d7102 Interacțiuni interpersonale de bază: toleranță în relații      
  d7103 Interacțiuni interpersonale de bază: critică în relații      
  d7200 Interacțiuni interpersonale complexe: stabilirea relațiilor      
  d7201 Interacțiuni interpersonale complexe: încetarea relațiilor      
  d7202  Interacțiuni interpersonale complexe: reglarea comportamentului în timpul interacțiunilor           
  d7204 Relații interpersonale complexe: menținerea spațiului social      
  d7400 Relaționarea cu persoane de conducere [relații formale3*)]      
  d7401 Relaționarea cu persoane subordonate [relații formale3*)]      
  d7402 Relaționarea cu persoane egale [relații formale3*)]      
  d7500 Relațiile sociale informale: cu prieteni      
  d7501 Relațiile sociale informale: cu vecini      
  d7502 Relațiile sociale informale: cu cunoștințe      
  d7503 Relațiile sociale informale: cu colocatari      
  d7504 Relațiile sociale informale: cu colegi      
  d7600 Relațiile de familie: părinte-copil      
  d7601 Relațiile de familie: copil-părinte      
  d7602 Relațiile de familie: cu frații și surorile      
  d7603 Relațiile de familie: cu familia extinsă      
  d7700 Relații romantice      
  d798 Interacțiunile și relațiile interpersonale, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 3, 4, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 7 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *3) În plus față de CIF-CT, prin relații formale se înțeleg și relațiile din cadrul sistemului de învățământ (educație formală și non-formală, activități școlare și extrașcolare, alte activități organizate de genul taberelor, cluburilor etc.), în care copilul poate juca rolul de lider al echipei (fiind asimilat persoanei de conducere) sau de membru în echipă (fiind asimilat persoanei egale), precum și de persoană subordonată față de cadrul didactic/altă persoană în relație oficială cu copilul.
   +  Tabelul nr. 8 Domeniul 8 - Ariile majore ale vieții
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  8. Ariile majore ale vieții 0 1 2 3 4
  d810 Educația informală      
  d8201 Educația școlară: menținerea într-un program educațional școlar      
  d8202 Educația școlară: progresarea pe parcursul programului educațional școlar      
  d8203  Educația școlară: finalizarea programului educațional sau a etapelor școlare           
  d835 Viața școlară și activitățile aferente      
  d8508  Activitate remunerată, alta specificată: activități cultural- artistice, sportive, de modeling și publicitate*4)           
  d898 Ariile majore ale vieții, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1301, 1351), 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 8 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *4) În plus față de CIF-CT, se includ și asociațiile pentru copii (de ex. cluburi, ateliere).
   +  Tabelul nr. 9 Domeniul 9 - Comunitatea, viața civică și socială
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  9. Comunitatea, viața civică și socială 0 1 2 3 4
  d9100 Asociații informale      
  d9101 Asociații formale*4)      
  d9102 Ceremonii      
  d9103 Viața informală în comunitate      
  d9201 Sporturi      
  d9202 Arta și cultura      
  d9203 Meșteșugurile      
  d9204 Hobby-uri      
  d9205 Socializarea      
  d9300 Religie organizată      
  d9301 Spiritualitate      
  d940 Drepturile omului      
  d950 Viața politică și calitatea de cetățean      
  d998 Comunitatea, viața civică și socială, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 2, 5, 6, 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 9 (corelat cu media aritmetică)  
  Notă
  *4) În plus față de CIF-CT, se includ și asociațiile pentru copii (de ex. cluburi, ateliere).
  A6. Grupa de vârstă 15-17 ani  +  Tabelul nr. 1 Domeniul 1 - Învățarea și aplicarea cunoștințelor
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  1. Învățarea și aplicarea cunoștințelor 0 1 2 3 4
  d1631 Gândirea - specularea      
  d177 Luarea deciziilor      
  d198 Învățarea și aplicarea cunoștințelor, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 1 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 2 Domeniul 2 - Sarcinile și solicitările generale
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  2. Sarcinile și solicitările generale 0 1 2 3 4
  d2301 Organizarea programului zilnic obișnuit      
  d2302 Finalizarea programului zilnic obișnuit      
  d2303 Organizarea propriului nivel de activitate      
  d2304 Organizarea schimbărilor din programul zilnic      
  d2305 Organizarea timpului propriu      
  d2306 Adaptarea la limitele de timp impuse      
  d2400 A face față responsabilităților      
  d2401 A face față stresului      
  d2402 A face față situațiilor de criză      
  d298 Sarcinile și solicitările generale, altele (se specifică)      
   Bariere identificate dintre factorii de mediu 7 și 8 (se specifică)  
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 2 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 3 Domeniul 3 - Comunicarea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  3. Comunicarea 0 1 2 3 4
  d3551 Discuția cu mai multe persoane      
  d398 Comunicarea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1251), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 3 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 4 Domeniul 4 - Mobilitatea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  4. Mobilitatea 0 1 2 3 4
  d4700 Folosirea de vehicule acționate de oameni      
  d4701 Folosirea de mijloace private de transport motorizate      
  d4702 Folosirea de mijloace publice de transport motorizate      
  d4750 A conduce mijloace de transport acționate de oameni      
  d498 Mobilitatea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1201), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 4 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 5 Domeniul 5 - Autoîngrijirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  5. Autoîngrijirea 0 1 2 3 4
  d5200 Îngrijirea pielii      
  d5202 Îngrijirea părului      
  d5302 Igiena menstruației      
  d5701 Structurarea dietei și activitățile de menținere a formei fizice      
  d5702 Menținerea propriei sănătăți      
  d598 Autoîngrijirea, altele (se specifică)      
    Bariere identificate dintre factorii de mediu 1 (e1151), 7 și 8 (se specifică)   
   Total (suma calificatorilor consemnați)  
   Media aritmetică (total/nr. itemi consemnați)  
   Calificator per domeniul 5 (corelat cu media aritmetică)  
   +  Tabelul nr. 6 Domeniul 6 - Autogospodărirea
  Cod CIF-CT Criterii sociale și psihosociale Calificatori
  6. Autogospodărirea 0 1 2 3 4
  d6301 Prepararea de mâncăruri complexe      
  d6400 Spălatul și uscatul hainelor și rufelor      
  d6401 Curățenia spațiului și a ustensilelor de gătit      
  d6404 Depozitarea celor necesare zilnic      
  d6500 Confecționarea și repararea hainelor      
  d6505 Îngrijirea plantelor      
  d6506 Îngrijirea animalelor      
  d6501 Întreținerea locuinței și mobilierului      
  d6502 Întreținerea aparaturii de uz casnic      
  d6503 Întreținerea vehiculelor      
  d6504 Întreținerea dispozitivelor asistive (proteze)      
  d6507 A ajuta la îngrijirea obiectelor din gospodărie      
  d6600 Ajutor pentru ceilalți să se îngrijească      
  d6601 Ajutor pentru ceilalți să se deplaseze      
  d6602 Ajutor pentru ceilalți să comunice      
  d6603 Ajutor pentru ceilalți să stabilească relații interpersonale      
  d6604 Ajutor pentru ceilalți cu alimentația      
  d6605 Ajutor pentru ceilalți să-și păstreze starea de sănătate      
  d6606 Ajutor în a-i ajuta pe ceilalți      
  d698 Autogospodărirea, altele (se specifică)      
    Bariere în domeniul autogospodăririi (servicii indisponibile și lipsa accesului la servicii) (se specifică)