RECTIFICARE nr. 97 din 9 noiembrie 2018referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 11 decembrie 2018    În anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 15 noiembrie 2018, se fac următoarele rectificări:– la nr. crt. 17, coloana a doua, în loc de: „Belin“ se va citi: „Malnaș“;– la nr. crt. 35, coloana a doua, în loc de: „Ileanda“ se va citi: „Hida“;– la nr. crt. 42, coloana a doua, în loc de: „Peciu Nou“ se va citi: „Mașloc“;– la nr. crt. 43, coloanele a doua și a treia, în loc de: „Cetalchioi“ se va citi: „Ceatalchioi“.----