ORDIN nr. 8 din 21 noiembrie 2018privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 5 decembrie 2018    Având în vedere: dispozițiile art. 4 alin. (1),art. 101 și ale art. 126^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1)-(3), art. 276-277,art. 281 alin. (2), precum și ale art. 288-289 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, precum și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu 1 ianuarie 2019, instituțiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, mențin, la nivel consolidat, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condițiile prevăzute la art. 276-277 și art. 288-289 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare. (2) Începând cu 1 ianuarie 2019, instituțiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Națională a României mențin, la nivel individual, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condițiile prevăzute la art. 277 și art. 288-289 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În vederea menținerii amortizorului de capital pentru risc sistemic potrivit art. 1, instituțiile de credit determină nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Începând cu 1 ianuarie 2019 se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 21 noiembrie 2018.Nr. 8.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuiemenținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română