HOTĂRÂRE nr. 926 din 23 noiembrie 2018pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 28 noiembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICÎn anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, numerele curente 172, 331, 615,649,691 și 760 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  „172Imobil și garaj, str. Spătarul N. Milescu nr. 65, sector 2, București290H.G. nr. 39/1996
  331Imobil str. Petőfi Sándor nr. 47, sector 1, București338O.U.G. nr. 32/2002
  615Imobil și garaj, str. Paris nr. 55, sector 1, București730O.U.G. nr. 32/2002
  649Imobil, str. Rabat nr. 18, sector 1, București527O.U.G. nr. 32/2002
  691Imobil și garaj, str. Silvestru nr. 4, sector 2, București242O.U.G. nr. 32/2002
  760Imobil și garaj, str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3, București 286H.G. nr. 2.051/2004

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 23 noiembrie 2018.Nr. 926.----