ORDONANTA nr. 54 din 30 ianuarie 2000privind finanţarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate şi din bugetele locale a unor activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de organizaţii neguvernamentale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 31 ianuarie 2000    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. B pct. 22 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii, ministerele cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, organele administraţiei publice locale şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul finanţării sănătăţii pot realiza şi cofinanta activităţi şi programe de sănătate publică împreună cu organizaţii neguvernamentale de profil sau cu alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică.  +  Articolul 2Ministerele şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot participa la finanţarea acţiunilor şi programelor de sănătate realizate în comun cu organizaţii neguvernamentale sau cu alte persoane juridice, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie prin bugetele proprii.  +  Articolul 3Criteriile de selectare a organizaţiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea în comun cu ministerele şi instituţiile publice a unor activităţi sau programe de sănătate, precum şi modul de finanţare a acestora se stabilesc de Ministerul Sănătăţii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------