ORDONANTA nr. 42 din 30 ianuarie 2000privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectoriala inițiate de Ministerul Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul UNICÎn scopul realizării unor programe de dezvoltare sectoriala în domeniul culturii, următoarele activități se pot finanta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii:a) achiziționarea de cărți, de abonamente la publicații și de alte bunuri culturale necesare în vederea desfășurării activităților specifice, pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea Ministerului Culturii și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;b) achiziționarea de case memoriale, de terenuri situate în siturile istorice de importanța deosebită, precum și de alte bunuri culturale pentru instituțiile muzeale din subordinea Ministerului Culturii și pentru cele din subordinea autorităților administrației publice locale, în condițiile legii;c) achiziționarea și instalarea de echipamente și de rețele necesare pentru informatizarea bibliotecilor publice și instituțiilor muzeale din subordinea Ministerului Culturii și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;d) executarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile clasate.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcției
  publice,
  Ioan Onisei
  -----