ORDONANTA nr. 22 din 27 ianuarie 2000privind îmbunătăţirea modului de funcţionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 29 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. K pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Membrii comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii au calitatea de colaborator şi îşi vor desfăşura activitatea prin încheierea unor convenţii civile, în condiţiile legii. (2) Convenţiile civile prevăzute la alin. (1) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiţi în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora după expirarea acestui termen de un an, şi vor fi înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 20 de zile de la data încheierii.  +  Articolul 2Indemnizaţia lunară cuvenită fiecărui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numărul şedinţelor, nu poate depăşi 15% din indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de secretar de stat.  +  Articolul 3Membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), care îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, în măsura în care, prin convenţia civilă încheiată, se prevede acest lucru.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes,Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda Dobrescu-----------