ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 septembrie 1997privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Se înființează Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, persoana juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, care se desființează.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, societățile comerciale din domeniul rafinarii și distribuției petrolului și produselor petroliere, prevăzute în anexa nr. 2, fuzionează cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, fiind absorbite de aceasta.  +  Articolul 3Capitalul social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, la constituire, este format prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, de 10.436.502.127 mii lei, pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 iulie 1997, precum și a capitalurilor sociale ale societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 2, și este în valoare de 11.606.044.352 mii lei, urmând a fi actualizat în condițiile legii.În capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.  +  Articolul 4Capitalul social aferent cotei deținute de stat la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București poate fi privatizat, potrivit legii.  +  Articolul 5Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București are ca obiect de activitate, în principal, exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Marii Negre, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin rețele proprii de distribuție, importul și exportul de țiței, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, rafinarea țițeiului, precum și alte activități stabilite și detaliate prin statutul societății comerciale, cuprins în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Activitatea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București se va desfășura pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli. Societățile comerciale care fuzionează vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București preia toate drepturile și obligațiile care rezultă din acordurile petroliere*) încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, precum și din contractele de explorare și împărțire a producției, încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu persoane juridice străine.Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cele ale societăților comerciale, nominalizate în anexa nr. 2 și care vor fuziona în condițiile art. 2, vor fi preluate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București.  +  Articolul 8Creditele contractate cu garanție guvernamentală de către Regia Autonomă a Petrolului "Petrom"- București și de către societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 de la instituții financiare internaționale își mențin statutul juridic și vor fi rambursate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Guvernul României garantand, în continuare, aceste credite în condițiile inițiale.  +  Articolul 9Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București sunt exercitate de către Ministerul Industriei și Comerțului.Actionarii, persoane fizice sau juridice, române sau străine, la societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență vor primi acțiuni echivalente valoric la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, în condițiile legii.Până la data fuziunii, dividendele se vor acorda în funcție de rezultatele financiare ale fiecărei societăți comerciale care fuzionează. (la 08-04-1998, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Articolul 10Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este condusă de către adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului și ai celorlalți deținători de acțiuni și de către consiliul de administrație, format din 7 membri.Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului.  +  Articolul 11Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență. (la 08-04-1998, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Articolul 12Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, conducerea executivă a societății comerciale este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei și comerțului.Președintele consiliului de administrație nu este și director general al societății comerciale. (la 08-04-1998, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Articolul 13Personalul Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cel al societăților comerciale nominalizate în anexa nr. 2 va fi preluat în totalitate, prin transfer în interesul serviciului, de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice alta dispoziție contrară se abroga.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Notă *) A se vedea hotărârile Guvernului nr. 511/1997 și nr. 512/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 12 septembrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
   +  Anexa nr. 1STATUTULSocietății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București  +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând unitățile incluse în Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionării      unității (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, județul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, județul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, județul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      județul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, județul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      județul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      județul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, județul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      județul Botosani 6.283.07510. PECO Brașov Municipiul Brașov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      județul Brașov 7.098.60011. PECO Brăila Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3,                      județul Brăila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      județul Buzau 4.154.92513. PECO Caraș-Severin Municipiul Resita, str. Timișoara nr. 19,                      județul Caraș-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, județul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, județul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, județul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, județul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, județul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      județul Dolj 9.093.66020. PECO Galați Municipiul Galați, Str. Basarabiei nr. 62,                      județul Galați 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. București nr. 86A,                      județul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      județul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, județul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, județul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      județul Ialomita 7.247.30026. PECO Iași Municipiul Iași, str. Zugravi nr. 24,                      județul Iași 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd București nr. 53,                      județul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Ștefan cel Mare nr. 5, județul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piața Trandafirilor                      nr. 13, județul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      județul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, județul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      județul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, județul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      județul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, județul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      județul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, județul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiș Municipiul Timișoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, județul Timiș 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, județul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      județul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, județul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      județul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul București, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul București, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      județul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------- (la 12-12-2000, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 12 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000 ) -----------