ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 15 noiembrie 2018privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 19 noiembrie 2018  Având în vedere:– necesitatea efectuării plății la extern a obligațiilor României față de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în cadrul Proiectului de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, cu scadența la 1 decembrie 2018;– faptul că în absența actului normativ nu pot fi asigurate integral sumele necesare acoperirii serviciului datoriei publice aferent acestei scadențe:– faptul că efectuarea parțială sau cu întârziere a plății către finanțator va avea consecințe de natura financiară, respectiv plata unor penalități, și poate aduce atingere credibilității României pe piețele financiare internaționale, mergând până la eventuale solicitări de rambursare anticipată din partea altor finanțatori; și– ținând cont de faptul că aceasta constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICAlineatul (1) al articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2000, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Fondurile necesare rambursării creditului și dobânzii aferente Componentei A a Proiectului - Credit rural se asigură prin recuperare de la beneficiarii finali ai împrumutului. Eventualele influențe financiare nefavorabile rezultate din evoluția cursului valutar USD/DST utilizat de FIDA pentru calculul sumelor datorate se suportă la ultima scadență, din data de 1 decembrie 2018, după cum urmează:a) din soldul favorabil al conturilor de dobânzi deschise la băncile participante, rămas după acoperirea dobânzii aferente ultimei scadențe către FIDA și a comisioanelor bancare aferente plății la extern; șib) în completare, de la bugetul de stat, din suma alocată în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale pentru anul 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 noiembrie 2018.Nr. 98.-----