HOTĂRÂRE nr. 33 din 14 noiembrie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 16 noiembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 4 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Belgiei, doamna deputat Hărătău Elena, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru în locul doamnei deputat Huncă Mihaela, neafiliată;– la punctul 5 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federativă a Braziliei, doamna deputat Intotero Natalia-Elena, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește în calitatea de membru pe domnul deputat Mușoiu Ștefan, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 7 - Grupul parlamentar de prietenie cu Canada, doamna deputat Hărătău Elena, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru în locul domnului deputat Bănicioiu Nicolae, neafiliat;– la punctul 18 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Națională: • doamna deputat Gilia Claudia, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru în locul domnului deputat Nechifor Cătălin-Ioan, neafiliat;• domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul doamnei deputat Huncă Mihaela, neafiliată;• domnul deputat Stănescu Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Chiriță Dumitru;– la punctul 24 - Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel, domnul deputat Vexler Silviu, Grupul parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în funcția de președinte pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Vlase Petru Gabriel;– la punctul 29 - Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, doamna deputat Hărătău Elena, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Vlase Petru Gabriel;– la punctul 32 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei, domnul senator Oprea Ștefan-Radu, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește în calitatea de membru pe domnul senator Pavel Marian, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 54 - Grupul parlamentar de prietenie cu Federația Rusă, domnul deputat Ampleev Andrian, Grupul parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în funcția de președinte pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului deputat Ignat Miron;– la punctul 59 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Armenia, doamna deputat Hărătău Elena, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru în locul doamnei deputat Meiroșu Marilena-Emilia, neafiliată;– la punctul 62 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Belarus, domnul deputat Ampleev Andrian, Grupul parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului deputat Ignat Miron;– la punctul 68 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba:• domnul senator Pavel Marian, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește în funcția de secretar pe domnul senator Oprea Ștefan-Radu, Grupul parlamentar P.S.D.;• domnul deputat Mușoiu Ștefan, Grupul parlamentar P.S.D., o înlocuiește în calitatea de membru pe doamna deputat Intotero Natalia-Elena, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 82 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Pakistan, doamna deputat Mareș Mara, Grupul parlamentar P.N.L., îl înlocuiește în funcția de președinte pe domnul deputat Alexe Costel, Grupul parlamentar P.N.L.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 14 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 14 noiembrie 2018.Nr. 33.-----