ORDONANTA nr. 6 din 21 ianuarie 2000pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 27 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. A pct. 9 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor, administratorul şi depozitarul acordului*) menţionat la art. 1, şi Ministerul Industriei şi Comerţului sunt autorizate sa aducă la îndeplinire prevederile acestuia.  +  Articolul 3Decontarea în lei a operaţiunilor de export-import înregistrate în contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile se efectuează astfel:- exporturile se decontează pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data încasării exportului respectiv;- importurile se decontează pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data declaraţiei vamale de import.  +  Articolul 4Contravaloarea în lei a sumei de 3.125.000 ruble transferabile, reprezentând plata efectuată eronat de partea rusa, se achită de Societatea Comercială "Arcom" - S.A. la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data efectuării operaţiunii.--------- Notă *) Acordul se transmite Ministerului Finanţelor.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Petre Roman-------------