ORDIN nr. 25 din 15 decembrie 1999pentru aprobarea Instrucţiunilor nr. 9/1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000    Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 şi 2 şi ale art. 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori,având în vedere prevederile art. 6 din aceeaşi lege,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile nr. 9/1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 2Departamentul operaţiuni financiare ale societăţilor comerciale şi Secretariatul general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE,prof. univ. dr. ŞTEFAN BOBOCINSTRUCTIUNI 9 15/12/1999