PLAN DE ACȚIUNE din 31 octombrie 2018în perioada 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013 - 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 bis din 12 noiembrie 2018  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 853 din 31 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 951 din 12 noiembrie 2018.
  I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI Obiectiv general: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de identificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socialăA. Prevenirea consumului de droguriA.1. Prevenirea în școală
  Nr.Crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen definalizareResponsabili
  1.1. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber1.1. Implementarea de proiecte de formare în domeniul adicțiilor destinate personalului didactic din învățământul preuniversitarMinimum un proiect de formare, Personal didactic din învățământul preuniversitar format în domeniul adicțiilorNumăr de cursuri de formare organizate, Număr de participanți la formareAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale
  2. 1.2. Organizarea la nivel național și local, a unor conferințe/seminarii cu tema „Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar"Minimum o conferință națională/un seminarNumăr de conferințe/seminarii organizate, Număr de participanțiAnual2020Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3. 1.3. Implementarea de proiecte pilot, la nivel național și local, de intervenție timpurie în mediul preșcolar, prin creșterea influenței factorilor de protecție și scăderea influenței factorilor de riscMinimum 2 proiecte pilot de intervenție timpurie în mediul preșcolarNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcți, Număr beneficiari indirecțiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  4. 1.4. Dezvoltarea la nivel național/local de proiecte de informare, educare, conștientizare cu privire la consumul de droguri legale și ilegale, substanțe cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitar în conformitate cu studiile efectuate în domeniuMinimum 10 proiecte locale de informare, educare, conștientizare adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitar-informarea, educarea și conștientizarea elevilor și studenților privind consumul de droguri legale și ilegale, substanțe cu proprietăți psihoactiveNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecțiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, partenerii implicați în proiecte
  5. 1.5. Implementarea, la nivel local, de proiecte pilot de prevenire a consumului de droguri legale și ilegale, substanțe cu proprietăți psihoactive, bazate pe principiile educației între egali, în învățământul preuniversitar pe baza necesităților rezultate din monitorizările regionale și localeMinimum 5 proiecte locale de prevenire, bazate pe principiile educației între egali, Elevii din învățământul preuniversitar formați să desfășoare activități de prevenireNumăr de proiecte, Număr de elevi formați să desfășoare activități de prevenireAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  6. 1.6. Implementarea de proiecte naționale și/sau locale, orientate pe activități de petrecere a timpului liber (culturale, artistice și sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de droguri legale și ilegale, substanțe cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitarMinimum 5 proiecte locale și un proiect național, orientate pe activități de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de droguri legale și ilegale, substanțe cu proprietăți psihoactiveNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcțiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, partenerii implicați în proiecte
  7. 1.7. Implementarea de proiecte naționale și locale de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinți dependenți de droguri, elevi din familii cu statut socio-economic scăzut, elevi cu risc de abandon școlar, elevi cu comportament deviant etc)Minimum 2 proiecte locale/naționale de prevenire selectivă a consumului de droguri adresate grupurilor la risc, Identificarea de grupuri la risc față de consumul de droguriNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcți, Număr de grupuri la riscAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  8. 1.8. Implementarea în rândul populației școlare a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) în funcție de rezultatele studiului ESPADO campanie națională de prevenire în funcție de rezultatele studiului ESPADNumăr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr Apariții TV/articole presă scrisă20202020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritățile administrației publice locale, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă
  9.2. Creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a populației școlare în vederea evitării transformării consumului experimental și ocazional în consum regulat, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber2.1. Implementarea de proiecte de prevenire indicată a consumului de droguri adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitar, aflați la debutul consumului de droguri legale și ilegale, substanțe cu proprietăți psihoactive, folosindu-se concluziile studiilor de specialitateMinimum 2 proiecte de prevenire indicată a consumului de droguriAria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriat, Număr sesiuni/întâlniriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  A.2. Prevenirea în familie
  Nr.Crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Creșterea nivelului de sensibilizare și responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare și conștientizare cu privire la efectele consumului de droguri1.1. Implementarea unei campanii naționale de informare, educare și conștientizare a familiilorMinimum o campanie naționalăAria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr apariții TV/presă scrisă, Numărul cazurilor noi de copii care locuiesc împreună cu părinții/anii precedențiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Societatea civilă, Societatea Română de Radiodifuziune
  2.2. Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viața copiilor în vederea formării sau întăririi abilităților pentru creșterea influenței factorilor de protecție2.1. Implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Școala părinților” de formare de abilități cu rol de factori de protecție în consumul de droguriMinimum 2 proiecte localeAria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari, indirecțiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Ministerul Educației Naționale, Societatea civilă
  A.3. Prevenirea în comunitate
  Nr.Crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile și particularitățile acestora1.1. Implementarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri adresate unui minimum de 3 categorii de grupuri vulnerabile identificate în cadrul studiului calitativ, în vederea reducerii influenței factorilor de risc și creșterii influenței factorilor de protecțieMinimum 3 proiecte locale/naționale, în funcție de caracteristicile grupurilor vulnerabile identificateNumăr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale informativeAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.2. Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială și particularitățile acestora2.1. Implementarea unor proiecte locale de prevenire a consumului de droguri legale și ilegale la locul de muncă în ariile geografice cu o prevalență ridicată a consumului, în urma analizei zonale realizate prin studii specificeMinimum 2 proiecte localeNumăr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/întâlniriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene de ocupare a forței de muncă, Societatea Română de Radiodifuziune, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3.3. Adoptarea unui stil de viață sănătos la nivelul populației generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber3.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri, în spații recreaționale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.)Minimum 5 proiecte localeNumăr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr sesiuni/întâlniriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri
  Nr. Crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a populației la risc asupra efectelor, riscurilor și consecințelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri1.1. Implementarea unei campanii naționale media de sensibilizare, conștientizare și informare, adresată populației generale, referitoare la consumul de droguri și efectele acestuiaO campanieAria de acoperire naționalăAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă
  2.2. Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a populației generale cu privire la aspectele medicale, psihologice și sociale ale consumului și dependenței de droguri în vederea diminuării stigmatizării și marginalizării sociale a consumatorilor de droguri2.1. Implementarea unei campanii naționale media de sensibilizare a populației generale, având ca scop destigmatizarea consumatorilor de droguriO campanie naționalăAria de acoperire națională, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de materiale promoționale distribuite, Număr de apariții TV/presă scrisăAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Radiodifuziune, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Societatea civilă
  3. 2.2. Implementarea unei campanii naționale de informare a populației generale privind serviciile integrate de prevenire și asistențăO campanie naționalăAria de acoperire națională, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de materiale promoționale distribuite, Număr de apariții TV/presă scrisăAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă, Autoritățile administrației publice locale
  4.3. Creșterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea și susținerea programelor de prevenire a consumului de droguri3.1. Realizarea, la nivel local, de mese rotunde și seminarii cu reprezentanți mass- media, în vederea promovării proiectelor de prevenire a consumului de droguriMinimum 4 evenimenteAria de acoperire națională, Număr de evenimente, Număr de materiale diseminate, Număr de participanți, Număr de apariții TV/articole presă scrisăAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă
  B. Asistența consumatorilor de droguriB.1. Identificarea, atragerea și motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistență specializată
  Nr.Crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Diversificarea serviciilor de tip programe de substituție și programe de schimb de seringi, în comunitate și în sistemele privative de libertate, în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri1.1. Dezvoltarea de programe de substituție cu prag scăzut de admitere, în comunitate și în sistemele privative de libertateMinimum 2 servicii dezvoltateNumăr de programe, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2. 1.2. Dezvoltarea de centre de reducere a riscurilor în zonele de riscMinimum 2 centre dezvoltateNumăr de centre, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3. 1.3. Evaluarea eficienței programelor de reducere a riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri și a nevoilor beneficiarilor acestoraMinim un studiu realizatAria de acoperire, Număr de întâlniri de lucru, Număr de instituții beneficiare, Număr de profesioniști beneficiari ai studiuluiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  4.2. Dezvoltarea intervențiilor de identificare, atragere și motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistență specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau excluse social, comunități cu o rată mare de infecție HIV, hepatită, TB, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbați care fac sex cu bărbați, femeile și copiii consumatori2.1. Dezvoltarea de programe tip unități mobile pentru identificarea și atragerea persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistență în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri în zonele cele mai afectate de consumul de droguri pe cale injectabilăMinimum 2 servicii tip unități mobile dezvoltateAria de acoperire, Număr de unități mobile licențiate, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  5. 2.2. Dezvoltarea de programe, adaptate pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum ce aparțin și altor grupuri vulnerabile (comunități cu o rată mare de infecție HIV, hepatită, TBC și imigranți care provin din țări cu o rată mare de infecție HIV, persoane consumatoare care practică sexul comercial, bărbați care fac sex cu bărbați)Minimum un program dezvoltatNumăr de programe, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Internelor prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  6. 2.3. Dezvoltarea programelor și instrumentelor de lucru adaptate nevoilor femeilor, copiilor și tinerilor cu istoric de consumMinimum un program funcțional, pentru femei, copii și tineri cu istoric de consum, Instrumente de lucru create și aplicateNumăr de programe dezvoltate, Număr de instrumente, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  7. 2.4. Dezvoltarea unor intervenții pentru românii care lucrează în străinătate sau care se deplasează frecvent în străinătate și care sunt consumatori de droguriMinimum o platformă on-line operațională, Minimum un ghid cu informații specificeNumăr de accesări, Număr de ghiduri tipărite, Număr de ghiduri distribuiteAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritățile administrației publice locale, Cultele, Societatea civilă
  8.3. Îmbunătățirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC și a altor boli asociate, în comunitate și în sistemele privative de libertate3.1. Promovarea sănătății prin dezvoltarea de comportamente sexuale și de injectare responsabileMateriale informative realizateNumăr de materiale realizate, Număr de materiale distribuiteAnual2020Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor și Direcția Națională de Probațiune, Ministerul Educației Naționale, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  9. 3.2. Asigurarea accesului consumatorilor de droguri injectabile către servicii de testare și tratament pentru HIV hepatită, TB și alte boli asociateAccesul consumatorilor de droguri la testare și tratament HIV, hepatită, TB și alte boli asociateNumăr de beneficiariAnual2020Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor și Direcția Națională de Probațiune, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  10.4. Dezvoltarea capacității de răspuns interinstituțional a serviciilor sociale, serviciilor juridice, serviciilor de urgență, unităților de poliție și de arest, evidența populației, în vederea optimizării intervențiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluși în programele specializate de asistență4.1. Dezvoltarea unui grup intersectorial de experți, ce are ca scop reacția eficientă la provocările din domeniul reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri, bazată pe rezultatele studiilor și cercetărilor științificeCreșterea capacității de reacție la provocările generate de consumul problematic de droguriNumăr de întâlniri, Număr de instituții implicateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  11. 4.2. Dezvoltarea standardelor și metodologiilor de lucru în domeniul outreach, implicarea și formarea egalilor și a voluntarilor în munca de outreachUn standard și o metodologie de lucru în domeniul outreach realizateNumăr de standarde și metodologii dezvoltateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Autoritățile Administrației publice locale, Societatea civilă
  12.5. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a consumatorilor de droguri, precum și dezvoltarea de intervenții adecvate în vederea prevenirii deceselor sau bolilor infecțioase asociate consumului de droguri5.1. Instruirea personalului care lucrează în servicii medico-sociale în vederea evitării supradozelor și a tratamentului acestoraMinimum 4 sesiuni de formare realizateNumăr de sesiuni, Număr de persoane formateAnual2020Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  13. 5.2. Implicarea și formarea egalilor și voluntarilor în măsurile de reducere a deceselor ca urmare a consumului de droguri și în măsurile de prim ajutor în caz de supradozăMinimum 4 sesiuni de formare realizateNumăr de sesiuni, Număr de persoane formateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  14. 5.3. Realizarea de campanii în mediile recreaționale (concerte, festivaluri, cluburi, zone turistice etc) în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguriMinim 2 campanii realizateNumăr de campanii, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă
  15. 5.4. Realizarea de campanii în vederea reducerii consecințelor negative asociate consumului de droguri, referitoare la drogurile injectabile și prevenirea supradozei, în comunitate și în sistemele privative de libertateMinim 2 campanii realizateNumăr de campanii, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Societatea civilă
  B.2. Asistența specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri
  Nr. Crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri1.1. Dezvoltarea cadrului legislativ privind asistența consumatorilor și consumatorilor dependenți de droguri pe baza recomandărilor europene în domeniu, adaptat contextului național, dacă este cazulUn raport de analiză a cadrului legislativNumăr de acte normative analizate, Număr de recomandăriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Public, Societatea civilă
  2. 1.2. Promovarea sistemului național de asistență integrată pentru consumatorii de droguri în rândul acestora și în rândul furnizorilor de servicii publici sau privațiMinim 2 conferințe naționale, Minim 2 materiale de promovare elaborateNumăr de instituții, Număr de participanțiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Societatea civilă
  3.2. Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistență la nevoile individuale ale consumatorilor și la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de substanțe, consum de medicamente fără prescripție, consum de substanțe nonopioide, precum și consum de substanțe noi cu proprietăți psihoactive2.1. Consolidarea circuitului integrat de asistență prin dezvoltarea/resurselor de asistență, centre publice și private, adaptat nevoilor de asistență identificate prin evaluările anualeMinim 20 programe de asistențăAria de acoperire, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile Administrației Publice Locale, Societatea civilă
  4. 2.2. Dezvoltarea de programe pentru furnizarea de servicii ocupaționale, de ergoterapie, de asistență psihosocială, de orientare și formare profesională pentru consumatorii de droguri aflați în circuitul integrat de asistență în vederea asimilării cunoștințelor, deprinderilor și abilităților care facilitează includerea pe piața munciiMinim un program, Minim 2 serviciiNumăr de programe, Număr de beneficiari, Număr de serviciiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  5. 2.3. Dezvoltarea de programe rezidențiale (tip comunități terapeutice și altele) care urmăresc scoaterea temporară a consumatorului din mediul social cu risc crescut de consum, creșterea factorilor psihosociali de protecție, reconfigurarea personală pe direcția menținerii abstinenței și funcționalității socialeMinim un program funcționalNumăr de beneficiari, Număr de programe, Număr de servicii furnizateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  6.3. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor și particularităților copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii și asigurării accesului în circuitul integrat de asistență3.1. Adaptarea și dezvoltarea cadrului legislativ privind asistența copiilor consumatori de droguri, pe baza recomandărilor europene în domeniu, corelat contextului național, dacă este cazulUn raport de analiză a cadrului legislativ pentru minoriNumăr de acte normative analizate, Număr de recomandăriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Societatea civilă
  7. 3.2. Adaptarea mecanismelor de cooperare între serviciile de asistență integrată a copiilor consumatori de droguri și sistemul public de asistență socială, medicală și psihologică în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistențăMinimum 4 întâlniriNumăr de întâlniri, Număr de grupuri de lucru, Număr de instituții implicateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Societatea civilă
  8.4. Consolidarea și diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistență, adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate4.1. Adaptarea mecanismelor de lucru între serviciile de asistență a consumatorilor de droguri și sistemul privativ de libertate în vederea asigurării continuității intervenție: de asistență începute înaintea momentului rețineriiMinim 2 mecanisme de lucru implementate privind continuitatea intervențiilor de asistență la trecerea din libertate în sistemul privativ de libertate sau inversNumăr de grupuri de lucru, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Societatea civilă
  9. 4.2. Asigurarea asistenței integrate pentru consumatorii de droguri aflați în centrele de reținere, de detenție și educative precum și asigurarea continuității intervențiilor de asistență după momentul liberăriiMinim un program terapeutic derulat în sistemul privativ de libertateNumăr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Societatea civilă
  10.5. Dezvoltarea de servicii interinstituționale integrate pentru consumatorii de droguri care au săvârșit fapte penale cu pericol social redus și pentru consumatorii de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistență5.1. Capacitarea instituțiilor din circuitul de aplicare a legii și cel de asistență integrată în vederea dezvoltării instituționale pentru gestionarea cazurilor de consumatori de droguri care au săvârșit fapte penale cu pericol social redus și de consumatori de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune în vederea reabilitării socialeMinim 3 sesiuni de formare, Minim un ghid de lucru elaboratNumăr de sesiuni, Număr de participanți, Număr de ghiduri elaborateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Direcția Națională de Probațiune, Ministerul Public, Societatea civilă
  11. 5.2. Dezvoltarea unei rețele de specialiști din sistemul de justiție și cel de asistență integrată, pentru facilitarea includerii în circuitul integrat de asistență a consumatorilor de droguri care au săvârșit fapte penale și a consumatorilor de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiuneO rețea de specialiști funcționalăNumăr de întâlniri, Număr de specialiști participanțiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Direcția Națională de Probațiune, Ministerul Public, Societatea civilă
  12. 5.3. Implementarea unor servicii pilot specializate de tipul Birourilor Intersectoriale pentru consumatorii de droguri care au săvârșit fapte penaleMinim 3 serviciiNumăr de servicii, Număr de beneficiari20202020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Direcția Națională de Probațiune, Ministerul Public
  II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI Obiectiv general: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea și destructurarea rețelelor de trafic, reducerea disponibilității drogurilor pe piață și utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituționale de monitorizare și control, coordonate și adaptate nevoilor actuale și situației reale a fenomenului și care să susțină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia
  Nr.crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermendeevaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Cunoașterea dimensiunii ofertei de droguri în România1.1. Colectarea, centralizarea, analizarea și interpretarea datelor statistice privind oferta de droguriMinimum 2 analize privind oferta de droguriNumăr de analize realizateSemestrialAnualAgenția Națională Antidrog
  2. 1.2. Realizarea de analize, corelații și evaluări de risc la nivel național și regional de natură a fundamenta deciziile în domeniul reducerii ofertei de droguriMinimum o analiză informativ operativăNumăr de analize întocmiteSemestrial2020Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
  3.2. Dezvoltarea și consolidarea sistemului instituțional și legislativ privind combaterea ofertei de droguri2.1. Revizuirea, îmbunătățirea și armonizarea actelor normative existente privind combaterea traficului de droguri, (în funcție de nevoile identificate)Acte normative inițiate/de modificare a legislației existenteNumăr de acte normative inițiate/ modificate/ adoptateAnual2020Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională Antidrog prin Ministerul Afacerilor Interne
  4. 2.2. Adaptarea structurilor de aplicare a legii și dotare corespunzătoare în raport cu tendințele și evoluțiile traficului și consumului ilicit de droguriStructuri de aplicare a legii adaptate și dotate corespunzătorStructuri nou înființate și dotate corespunzător în funcție de nevoile și provocările identificateNumăr structuri modificate, Număr structuri create, Procentaj fluctuație personalEchipamente tehnice necesare efectuării anchetei penaleAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate
  5. 2.3. Revizuirea/elaborarea și adoptarea de proceduri comune de lucru în domeniul reducerii ofertei de droguri (în funcției de nevoile identificate)Minimum o procedură comună de lucru funcționalăNumăr de proceduri comune de lucru revizuite/elaborate/ adoptateAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămilor, Agenția Națională Antidrog
  6. 2.4. Organizarea de întâlniri la nivel interinstituțional pentru implementarea coordonată a activităților în domeniul reducerii ofertei de droguriCel puțin o întâlnire desfășuratăNumăr de grupuri constituite, Număr de întâlniri organizateAnual2020Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Agenția Națională Antidrog
  7. 2.5. Organizarea și derularea de programe de pregătire specifică pentru judecători, procurori, polițiștii antidrog și cadre didactice de la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza” specializate în formarea inițială a viitorilor ofițeri de combatere a criminalității organizateMinimum un program de pregătire, în funcție de nevoile identificate, Minimum 25 persoane pregătiteNumăr de cursuri organizate/derulate sau la care s-a participat, Număr de participanțiAnual2020Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Național al Magistraturii, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza”
  8.3. Eficientizarea activităților specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării și traficului de precursori și controlul domeniilor conexe: corupție, spălare de bani, confiscarea și recuperarea creanțelor3.1. Culegerea de date și informații cu valoare operativă și valorificarea acestora în procesul penal, privind deturnarea precursorilor din circuitul licit, în vederea producerii ilicite de droguriMăsuri dispuse cu privire la persoane, precursori (număr dosare penale întocmite, persoane trimise în judecată, soluții ale instanțelor)Număr laboratoare clandestine identificate și dezmembrate Număr de capturi de precursori realizate, Număr de persoane fizice/juridice implicate20182020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române
  9. 3.2. Organizarea de grupuri de lucru pe domenii specifice de interes în legătură cu traficul de droguri (corupție, spălare de bani, confiscarea și recuperarea creanțelor)Grupuri de lucru organizate și desfășurate (în funcție de nevoile identificate)Număr grupuri de lucru organizateAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Generală Anticorupție, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  10. 3.3. Utilizarea metodelor speciale de cercetareActivități operative/ Livrări supravegheate derulateNumăr de activități operative/livrări supravegheate desfășurateAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția Operațiuni Speciale, Direcția Generală Anticorupție
  11. 3.4. Valorificarea schimbului permanent de date și informații între structurile din cadrul Sistemului Național de Apărare în legătură cu rețelele naționale și transfrontaliere de trafic de droguri și precursori, în conformitate cu prevederile legaleRețele transfrontaliere identificate, Cazuri soluționateNumăr de informații solicitate/Număr de informații primite, Număr cauze constituite/ Număr cauze cu finalitate judiciarăAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Departamentul de Informații și Protecție internă, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe
  12. 3.5. Orientarea investigațiilor către destructurarea grupărilor infracționale organizate cu potențial major în traficul de droguriCazuri/persoane/ grupări criminale investigate/ destrămateNumăr de cazuri investigate, Număr de persoane/grupări criminale investigateAnual2020Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Serviciul Român de Informații
  13. 3.6. Aplicarea mecanismelor de identificare și punere sub sechestru a bunurilor și valorilor rezultate ca urmare a săvârșirii de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilorValoarea sumelor și bunurilor indisponibilizate, Numărul cazurilor de confiscare extinsă, Numărul cazurilor de confiscare specialăSume și bunuri indisponibilizateAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  14. 3.7. Realizarea unei evidențe a bunurilor și valorilor provenite din săvârșirea de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilorMinimum un raport privind sumele și bunurile confiscate ca urmare a săvârșirii de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilorCuantum sume și bunuri confiscateAnual2020Agenția Națională Antidrog, Instanțele de judecată
  15. 3.8. Valorificarea bunurilor și valorilor provenite din săvârșirea de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilorRapoarte statistice privind sumele indisponibilizate/ Confiscate/ Valorificate/ ReutilizateCuantum sume provenite din valorificarea bunurilor confiscate, Bunuri reutilizateAnual2020Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  16.4. Întărirea mecanismelor de cooperare polițienească și judiciară în cadrul forumurilor europene, internaționale și ale zonelor de interes strategic internațional pentru România4.1. Participarea experților români la reuniuni, grupuri de lucru, foruri pe segmentul reducerii ofertei de droguriTransfer de expertiză și bune practici în domeniul reducerii ofertei de droguriNumăr reuniuni la care s-a participat, Număr de participanți la reuniuniAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Agenția Națională Antidrog
  17. 4.2. Cooperarea autorităților române cu structurile europene și internaționale cu responsabilități în domeniul reducerii ofertei de droguri (Europol, Eurojust, Eurocustoms, Interpol, UNODC etc.)Cooperarea polițienească și judiciară în domeniul reducerii ofertei de droguri îmbunătățită, Mecanisme de cooperare judiciară valorificateNumăr de echipe comune de investigație la care s-a participat, Număr de activități comune desfășurate (ex. JIT), Număr/tip de mecanisme de cooperare judiciară valorificateAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Justiției, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională
  18. 4.3. Utilizarea sistematică a ofițerilor și magistraților de legătură pentru schimbul de date și informații operative între autoritățile române și cele străineSchimb intensificat de date și informații operative prin intermediul ofițerilor și magistraților de legăturăNumăr de solicitări transmise, Număr de solicitări primite, Date și informații valorificateAnual2020Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Justiției, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Centrul de Cooperare Polițienească Internațională
  III. COORDONARE Obiectiv general: Asigurarea unui concept unitar de acțiune în domeniul problematicii drogurilor și precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naționale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor și maximizarea rezultatelor intervențiilor realizate
  Nr.crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog și a mecanismului național de coordonare în domeniul drogurilor și precursorilor1.1. Instituirea unui sistem eficient de monitorizare și evaluare a implementării activităților derulate de autoritățile publice și structurile societății civileRaport anual de monitorizare a activităților prevăzute în Planul de acțiuneNumăr de întâlniri periodice/ corespondență cu parteneriiAnual2020Ministerul Afacerilor Internelor prin Agenția Națională Antidrog și partenerii instituționali
  2. 1.2. Participarea României la operațiunile internaționale de prevenire și combatere a deturnării precursorilorAsigurarea legitimității tranzacțiilor cu precursori, Minimum o operațiune pe anNumăr de operațiuni internaționale la care se participă, Număr părți implicateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul General al Poliției Române cu participarea altor instituții
  3. 1.3. Participarea României la sistemul de colectare și schimb de date în domeniul precursorilor în cadrul Precursors Communication Incident System la International Narcotics Control Board (INCB)Implementarea în sistem electronic a incidentelor cu precursoriCapabilitatea sistemului electronic de colectare și schimb de date de a reflecta incidentele, Număr de instituții conectate20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combaterea a Criminalității Organizate, Direcția Generală a Vămilor
  4. 1.4. Analiza și completarea instrumentelor juridice necesare exercitării prerogativelor naționale conferite de legislația europeană în domeniul precursorilorConsolidarea mecanismelor de monitorizare și control al precursorilorNumăr de documente/ instrumente juridice analizate, Număr de instrumente juridice adoptate20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu participarea Inspectoratului General al Poliției Române prin Direcția de Combaterea a Criminalității Organizate și Direcția Generală a Vămilor
  5. 1.5. Implementarea măsurilor de monitorizare a operațiunilor cu precursori în conformitate cu Regulamentele UE nr. 273/2004 și 111/2005 precum și cu regulamentele europene delegate și de implementareOperațiuni legitime cu precursori derulate la nivel național, comunitar și internaționalNumăr de licențe acordate, Număr de înregistrări acordate, Număr de autorizații import/export acordate, Număr de operațiuni de distrugeri deșeuri precursori monitorizate, Alte operațiuni cu componentă intra/extra comunitară monitorizate, Măsuri de monitorizare a medicamentelor /preparatelor cu conținut de precursori implementateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu participarea, după caz, a altor instituții cu competențe în domeniu
  6.2. Armonizarea rolurilor și responsabilităților pentru fiecare factor social din domeniu2.1. Armonizarea strategiilor instituționale cu obiectivele prioritare ale Strategiei naționale antidrogStrategii, Acte normative elaborate/ modificateNumăr de documente interne modificate, Notificări formale, rapoarte elaborateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  7.3. Reducerea timpului instituțional de răspuns la problemele specifice apărute3.1. Crearea unui sistem eficient de consultare inter- instituțională inclusiv referitor la propunerile și observațiile privind proiectele de acte normative din domeniul politicilor publice și planificării strategice în domeniul drogurilorActe normative elaborate sau modificateNumăr de grupuri de consultare organizate, Număr de acte normative pentru care s-au realizat consultăriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  8. 3.2. Instituirea unui sistem de raportare periodicăRapoarte periodiceNumăr de instituții incluse în sistemul de raportare, Număr de instituții ce realizează raportareaAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  9.4. Eliminarea barierelor interinstituționale în oferirea de servicii4.1. Realizarea unor audite de securitate/ controale în locațiile unor operatori cu precursoriPatru audite de securitate/ controale pe anNumăr de operatori auditați/ controlațiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu participarea, după caz, a altor instituții cu competențe în domeniu
  10.5. Creșterea vizibilității și credibilității instituțiilor statului și a implicării societății civile5.1. Elaborarea unor planuri instituționale de comunicare publică4 planuri instituționale de comunicare elaboratePlanuri instituționale de comunicare publică elaborateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  11. 5.2. Diseminarea către societatea civilă, prin intermediul mass- media, a unor materiale de informare referitoare la activitatea Agenției Naționale AntidrogComunicate de presă/ Invitații de presă/ Documentare de presă/ Răspunsuri la solicitări media adresateNumăr de informații diseminate, Număr de materiale publicate (articole, știri, reportaje etc.)Anual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  12. 5.3. Creșterea gradului de conștientizare al societății civile cu privire la riscul deturnării substanțelor frecvent utilizate la fabricarea ilicită a drogurilor din circuitul legalDouă întâlniri /an cu reprezentanții societății civile, Cel puțin un material de sensibilizare anualNumăr de întâlniri realizate cu reprezentanții societății civile, Număr de materiale de sensibilizare realizate și difuzateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu participarea, după caz, a altor instituții cu competențe în domeniu
  13.6. Valorificarea eficientă a resurselor umane, financiare și logistice6.1. Creșterea investițiilor în dezvoltarea resurselor umane, formarea și învățarea la locul de muncăNumăr de persoane formate, Număr de cursuri realizateSume de bani alocate și investite, Număr de persoane formateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, structuri de resort ale Ministerului Afacerilor Interne
  14. 6.2. Evaluarea politicilor de reducere a cererii și ofertei de droguri din punct de vedere al alocării resurselor financiare, umane și logisticeRaport anual de monitorizare a Planului de acțiuneNumăr de rapoarte, Valoarea sumelor cheltuite în domeniile reducerii cererii și ofertei de droguri, Număr de persoane angajateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și partenerii instituționali implicați
  15.7. Îmbunătățirea calității actului profesional al tuturor categoriilor de specialiști cu atribuții în domeniul drogurilor și domenii conexe prin formare de bază și continuă7.1. Dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă în domeniul drogurilor și dependenței de droguri conectat la realitățile naționale și cerințele europene, inclusiv prin intermediul tehnicilor moderne de învățare (e- learning și blended learning)Curriculum de formare elaborat și implementat, Minimum 400 de beneficiari ai sistemelor moderne de învățare, Minimum 8 noi programe de formare implementateNumăr de programe de formare implementate în sistem e- learning sau blended learning, Număr de formatori atestați utilizați în formare, Fonduri accesate în acest domeniu, Număr de beneficiari, Rapoarte elaborate, Parteneriate încheiate, Reuniuni organizate, Acte aprobate/ avizate20182020Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Institutul de Studii și Ordine Publică, Academia de Poliție, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizații profesionale: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Național al Asistenților Sociali, Casa Corpului Didactic
  16. 7.2. Consolidarea capacității de formare a Agenției Naționale Antidrog ca pol de excelență în servicii de formare profesională a adulților în domeniul drogurilorInfrastructura Agenției Naționale Antidrog de formare în domeniul reducerii cererii și ofertei îmbunătățită, Cadru legal îmbunătățit și adaptat nevoilor de formareFacilități existente de formare operaționalizate, Act de reglementare elaborat și aprobat, Număr de suporturi de curs elaborate și avizate, Facilitate nouă de formare operațională, Noi programe de formare implementateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  17. 7.3. Implementarea de programe comune de formare de bază și continuă în domeniul cererii și ofertei de droguri la nivel central și teritorial, destinate specialiștilor cu atribuții în domeniu, (psihologi, asistenți sociali, cadre medicale, farmaciști, cadre didactice, specialiști MAI și din mediul penitenciar, judecători, procurori, personal de probațiune etc.), organizate după principiul multi- disciplinaritățiiMinimum 1 program anual comun de formare de bază și continuă implementate pe principiul multi- disciplinaritățiiNumăr de programe de formare implementate în rândul cadrelor MAI și din afara MAI, Analiza eficienței formării, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Academia de Poliție, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Administrația Națională a Penitenciarelor , Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  18. 7.4. Facilitarea sistemului de învățare reciprocă în domeniul formării inițiale și continue în sfera drogurilor, precusorilor și dependenței de droguri, inclusiv prin platforme de dialog on-line90% dintre furnizorii de formare inițială și continuă de la nivel național, mediu academic, guvernamental și neguvernamental identificați, Propuneri concrete de îmbunătățire a sistemului de formare profesională a adulților în sfera drogurilor și dependenței de droguri elaborate și promovate, 40% dintre furnizorii de formare inițială și continuă de la nivel național activi în cadrul platformei de dialogStudiu realizat, Ghiduri elaborate, Parteneri sociali și structuri ale societății civile implicați, Evenimente publice de consultare și dezbatere organizateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății
  19. 7.5. Formarea unei rețele de persoane-resursă pentru comunitate, capabile să disemineze cunoștințe credibile și relevante la nivelul comunităților locale (reprezentanți mass-media, voluntari etc) și să dezvolte programe de informare și intervenții pentru comunitățile localeMinimum un studiu elaborat în scopul evaluării competențelor dobândite, Minimum 8 noi sesiuni de formare implementateNumăr de persoane cheie identificate, Grupuri de consultare organizate, Sesiuni de follow-up organizate, Competențe evaluate, Număr de ghiduri elaborateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale
  20. 7.6. Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a sectorului învățării la adulți în domeniul drogurilor și dependenței de droguriIndicatori de evaluare dezvoltați și implementațiSistem de raportare permanent și consolidat într-un raportAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Institutul de Siguranță și Ordine Publică, Academia de Poliție, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, organizații profesionale: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Național al Asistenților Sociali, Casa Corpului Didactic
  21.8. Facilitarea comunicării, a schimburilor de bune practici și resurse de informare între factorii sociali implicați în reducerea cererii și ofertei de droguri8.1. Îmbunătățirea accesului la resursele de documentare și colecții de date electronice în domeniul drogurilorMinimum o bibliotecă on-line operațională la nivel național, Noi resurse bibliografice achiziționate anualBiblioteci on-line, Resurse on-line disponibile, Site-uri specializate, Surse de informare intra și inter- instituționaleAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Institutul de Siguranță și Ordine Publică, Academia de Poliție, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Ministerul Educației Naționale,43 Organizații profesionale: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Național al Asistenților Sociali, Casa Corpului Didactic
  22. 8.2. Creșterea nivelului de cunoștințe referitor la fenomenul drogurilor prin intermediul unei rețele de persoane specializate în domeniul informării/ documentării și a unui flux permanent de resurseMinimum 4 proiecte în domeniul informării și documentării în sfera drogurilor și dependenței de droguri implementate la nivelul mun. București și nivel național, Minimum 2 standuri de carte de specialitate organizate anualPlanuri de difuzare a publicațiilor, Materiale distribuite, Campanii de informare și standuri de carte organizate, Articole publicate, Publicații specializate apăruteAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății prin structuri de profil cu atribuții din domeniul informării și documentării, Structuri și organizații partenere
  23. 8.3. Realizarea de schimburi de bune practici, asigurarea practicii de specialitate, derularea de evenimente publice și proiecte comune în domeniul informării și documentării16% din totalul specialiștilor Agenției Naționale Antidrog, beneficiari ai programului de formare în domeniul informării și documentăriiLa nivel CRPECA rețea locală de specialiști formați în domeniul documentării la nivelul Agenției Naționale Antidrog, Grupuri de consultare în spațiu virtual, Certificate de participare acordate, Monitorizarea eficienței formării, Număr de beneficiariAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății prin structuri de profil cu atribuții din domeniul informării și documentării, Structuri și organizații partenere
  24. 8.4. Schimb de date în cadrul rețelei de puncte de contact între Agenția Națională Antidrog, ca punct național focal privind precursorii, și celelalte instituții cu competențe în domeniul precursorilorO rețea funcțională de specialiști în domeniul precursorilor la nivel naționalNumăr de documente relevante transmise în cadrul rețelei punctelor de contactAnual2020Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzi de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Generală a Vămilor
  IV. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ Obiectiv general: Reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele internaționale și prin cele bilaterale sau multilaterale la care țara noastră este parte și consolidarea poziției ca partener activ în efortul mondial de reducere a cererii și ofertei de droguri precum și a deturnării și traficului de precursori
  Nr.crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Prezența permanentă și activă în cadrul mecanismelor europene de coordonare a politicilor antidrog, atât pe componenta de reducere a ofertei de droguri, cât și pe componenta de reducere a cererii de droguri și schimbului de date și informații, precum și reprezentarea instituțiilor naționale implicate în politica antidrog în cadrul dialogurilor bilaterale între Uniunea Europeană și alți actori implicați în efortul de combatere a fenomenului drogurilor1.1. Monitorizarea permanentă a evoluției documentelor de poziție politică și legislativă la nivelul mecanismelor europene de coordonare a politicilor antidrogElaborarea rapoartelor de informare aferente evoluției politicilor antidrog în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri în vederea informării actorilor implicați la nivel național în lupta antidrogNumăr rapoarte de informareAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  2. 1.2. Participarea punctuală în mod direct sau prin reprezentanți, în baza obligațiilor asumate, la sesiunile de lucru ale instituțiilor europene implicate în mecanismul de coordonare a politicilor antidrog, prin promovarea poziției și intereselor României în cadrul acestoraImplementarea la nivel național a deciziilor adoptate în cadrul participării la sesiunile de lucru ale instituțiilor europene implicate în mecanismul de coordonare a politicilor antidrogNumăr participări internaționale, Număr obiective de negociere deschise și atinseAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății. instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  3. 1.3. Îmbunătățirea cadrului de cooperare cu instituțiile europene în cauză crin armonizare legislativă și proceduralăActualizarea legislației naționale în domeniu, în conformitate cu noile proceduri legislative adoptate la nivel europeanNumăr de acte normative naționale modificate și adoptate, Număr proceduri naționale modificate și adoptateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății. instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  4.2. Asigurarea reprezentării României în cadrul reuniunilor forurilor internaționale de luptă împotriva traficului și consumului de droguri prin corelarea poziției țării noastre cu declarațiile oficiale ale Uniunii Europene2.1. Dezvoltarea relațiilor parteneriale în sfera organizațiilor internaționale implicate în reducerea cererii și/ sau ofertei de droguri, în vederea asigurării unui transfer eficient de date, informații, bune practici și desfășurării de acțiuni comune4 participări în cadrul reuniunilor forurilor internaționale de luptă împotriva traficului și consumului de droguriNumăr participări internaționale, Număr obiective de negociere deschise și atinseAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  5. 2.2. Promovarea poziției și intereselor României în cadrul organismelor internaționale în corelație cu poziția politică adoptată la nivelul Uniunii EuropeneSusținerea și consolidarea poziției României în conformitate cu politica adoptată la nivel europeanNumăr obiective de negociere deschise și atinseAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  6. 2.3. Intensificarea cooperării bilaterale și multilaterale cu statele de origine a drogurilor sau aflate pe rutele internaționale de transport2 întâlniri bilaterale realizateNumăr de acorduri de parteneriat puse în practică, Număr de întâlniri bilateraleAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  7.3. Redimensionarea dialogului regional, atât la nivelul statelor riverane bazinului Mării Negre și statelor sud-est europene, în domeniul politicilor antidrog, cât și conjugarea eforturilor naționale către diminuarea efectelor negative ale traficului și consumului de droguri în zonă, fundamentate pe baza analizelor comprehensive a riscurilor și vulnerabilităților legate de controlul drogurilor, inclusiv noile substanțe cu proprietăți psihoactive cu impact asupra securității naționale sau stabilității regionale și susținerea demersurilor necesare pentru atenuare și diminuare în cadrul forurilor europene și internaționale3.1. Dezvoltarea acțiunilor de cooperare regională în domeniului politicilor antidrog, prin implementarea de măsuri adaptate la specificul național sau regional al traficului și consumului de droguri3 activități de relații internaționaleNumăr de acțiuni de cooperare regionalăAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  8.4. Consolidarea rolului României în programele și misiunile internaționale derulate pe spațiile de interes strategic în ceea ce privește controlul drogurilor4.1. Monitorizarea și participarea în cadrul programelor/ proiectelor privind combaterea traficului și consumului de droguri dezvoltate de parteneri europeni sau internaționali2 participări în cadrul programelor/ proiectelor privind combaterea traficului și consumului de droguri dezvoltate de parteneri europeni sau internaționaliNumăr de participări în cadrul programelor și misiunilor internaționaleAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  9. 4.2. Participarea activă a experților români alături de agențiile similare din statele membre UE, candidate la Uniunea Europeană, statele din Balcanii de Vest, Ucraina, Caucaz, Federația Rusă și țările din America de Sud și Caraibe, la activități de cooperare internațională vizând lupta antidrog2 participări în cadrul programelor/ proiectelor privind combaterea traficului și consumului de droguri dezvoltate de parteneri europeni sau internaționaliNumăr de participări în cadrul programelor și misiunilor internaționaleAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  10.5. Dezvoltarea unei platforme regionale de schimb de informații și bune practici la frontiera externă a Uniunii Europene, în marja instrumentului european de vecinătate și parteneriat, axată pe noile riscuri și vulnerabilități generate de fenomenul drogurilor5.1. Încheierea și implementarea de protocoale de colaborare vizând participarea comună la proiecte și programe cu finanțare internaționalăO participare în proiecte cu finanțare internaționalăNumăr proiecte derulateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  11.6. Elaborarea, implementarea și participarea în cadrul programelor europene și internaționale cu finanțare externă nerambursabilă, destinate dezvoltării componentelor naționale și regionale de reducere a cererii și ofertei de droguri, precum și a celei de cercetare și schimb de informații și bune practici6.1. Identificarea și atragerea surselor de finanțare externă nerambursabilă care să susțină dezvoltarea mecanismelor de coordonare la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de droguri, a cadrului instituțional și a politicilor naționale destinate reducerii consecințelor asociate traficului și consumului de droguri2 proiecte naționale și/ sau regionaleNumăr de proiecte derulateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Sănătății, instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  V. CERCETARE, EVALUARE ȘI INFORMARE Obiectiv: Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor la nivel național pornind de la evidențe științifice, prin monitorizare, cercetare și informare
  Nr. crt.Obiectiv specificActivități pentru realizarea obiectivelorRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1.1. Consolidarea sistemului de colectare și analiză a datelor din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri1.1 Implementarea prevederilor protocoalelor europene privind colectarea datelor în domeniul drogurilor și precursorilor, în legislația naționalăCadrul normativ actualizatNumăr de acte normative realizate20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile/ structurile cu atribuții în domeniu
  2. 1.2. Organizarea de ateliere de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor publice și private furnizori de date din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri.Întâlniri de lucru organizateNumăr de ateliere de lucru organizateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3. 1.3 Actualizarea rețelelor de colectare a datelor, prin identificarea de noi furnizori de date și prin reînnoirea parteneriatelor de colaborareRețea de colectare a datelor actualizatăNumăr de furnizori de date identificațiAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  4.2. Dezvoltarea unei baze solide de date, validate științific, în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri2.1. Efectuarea de studii/ sondaje în populația generală referitoare la cunoștințe, atitudini, practici despre consumul de droguri și consecințele acestuiaStudii/ sondaje în populația generală realizateNumăr de studii realizate20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  5. 2.2. Implementarea de studii în rândul populației tinere în vederea evaluării tendințelor înregistrate în consumul de droguri (de exemplu: studii privind consumul de droguri în spații recreaționale, studii privind consumul de droguri în rândul liceenilor, studenților sau al populației tinere neinstituționalizate)Studii în rândul populației tinere realizateNumăr de studii realizate20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  6. 2.3. Implementarea de studii și cercetări privind consumul de droguri la nivel regional și local (județean)Studii/ cercetări la nivel regional și local realizateNumăr de studii realizate20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  7.3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri3.1. Colectarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri, precum și a patologiei asociateBaza de date privind admiterea la tratament actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  8. 3.2. Colectarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la bolile infecțioase (HVB/ HVC/ HIV, alte boli infecțioase) asociate consumului de droguri, prin monitorizare de rutină și prin efectuarea de studii în grupele considerate la riscBaza de date privind cazurile de boli infecțioase asociate consumului de droguri actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  9. 3.3. Colectarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la urgențele medicale datorate consumului de droguriBaza de date privind cazurile de urgență ca urmare a consumului de droguri actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  10. 3.4. Monitorizarea deceselor asociate consumului de droguri și a mortalității datorate consumului de droguriBaza de date privind cazurile de deces asociate consumului de droguri actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  11. 3.5. Evaluarea periodică a situației consumului problematic de droguri prin realizarea de estimări a numărului de consumatori folosind diferite metode (metoda multiplicatorilor, captură-recaptură, RDS etc.)Număr consumatori problematici de droguri estimatNumăr de analize statistice/ evaluări realizateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  12. 3.6. Participarea în Sistemul de Avertizare Rapidă (Decizia 2005/ 387/ JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive, prin monitorizarea noilor droguri/ amestecuri apărute pe piață)Baza de date privind notificările EWS actualizatăNumăr de notificări primite și diseminateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  13. 3.7. Monitorizarea programelor din domeniul reducerii cererii de droguri desfășurate conform standardelor EDDRABaza de date privind programele din domeniul reducerii cererii de droguri actualizatăNumăr de proiecte eligibile propuse pentru EDDRAAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  14. 3.8. Monitorizarea indicatorilor de reducere a ofertei de droguriDate privind reducerea ofertei de droguri centralizateSituații centralizatoare elaborateAnualDec 2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  15.4. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog în cadrul rețelei REITOX a Uniunii Europene și ca structură unică de colectare și diseminare de date în domeniul drogurilor la nivel național4.1. Încheierea acordului anual de parteneriat între Agenția Națională Antidrog și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanii (OEDT)/ EMCDDA privind dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a activității Punctului National Focal REITOX și implementarea activităților cuprinse în acord precum și a obligațiilor și standardelor de calitate ce derivă din statutul de membru al OEDTAcord de finanțare încheiatNumăr de acorduri încheiateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  16. 4.2. Dezvoltarea cooperării orizontale între Punctul National Focal REITOX al României și alte puncte naționale focale REITOXSchimb de bune practici cu alte puncte naționale focale realizatNumăr de activități comune realizate în cadrul REITOXAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  17. 4.3. Organizarea și participarea la cursuri de instruire specifice, în principal la reuniunile EMCDDA/ REITOX sau la alte reuniuni internaționale în domeniuReuniuni și instruiri organizateNumăr de instruiri organizate/ la care s-a participatAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  18.5. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog ca structură unică de colectare și diseminare de date în domeniul precusorilor de droguri5.1. Gestionarea sistemului electronic de colectare și schimb de informații în domeniul precursorilor de către instituțiile implicate, potrivit competențelor legaleSchimb de informații în rețeaua de puncte de contact în domeniul precursorilor optimizat, prin intermediul bazei naționale de dateNumăr de informații schimbate privind comerțul licit20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția Generală a Vămilor
  19. 5.2. Analiza situației precursorilor la nivel naționalAnaliza realizatăNumăr de indicatori avuți în vedere pentru efectuarea analizei20182020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu implicarea instituțiilor competente
  20.6. Promovarea cercetării științifice ca nucleu fundamental în definirea și dezvoltarea măsurilor de răspuns la fenomenul drogurilor6.1. Constituirea și operaționalizarea Consiliului Științific al Agenției Naționale AntidrogConsiliul Științific constituitConsiliul Științific operaționalAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  21. 6.2. Publicarea și diseminarea rezultatelor studiilor de specialitate, elaborate în cadrul Agenției Naționale AntidrogStudii publicate/ diseminateNumăr de studii publicateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  22.7. Diseminarea de date valide și comparabile la nivel național și european7.1. Elaborarea și lansarea publică a Raportului privind situația drogurilor în RomâniaRaport Național elaboratNumăr de rapoarte naționale elaborateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  23. 7.2. Completarea și transmiterea tabelelor standard solicitate de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanii (EMCDDA/ OEDT) și a chestionarelor/ raportărilor UNODCTabele standard și chestionare elaborate și transmiseNumăr de tabele standard completate și transmise conform standardelorAnual2020Ministerul Afacerilor interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile/ structurile cu atribuții în domeniu
  24. 7.3. Distribuirea Raportului național și a altor materiale informative către toate instituțiile care furnizează date către partenerii naționali și internaționali ai Agenției Naționale AntidrogRaport Național diseminat Analize/ sinteze diseminateNumăr de rapoarte distribuite Număr de analize/ sinteze diseminateAnual2020Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  25. 7.4. Completarea și transmiterea instrumentelor europene și internaționale pentru cunoașterea situației substanțelor clasificate și neclasificate, potrivit obligațiilor ce decurg din legislația în domeniul precursorilorCel puțin un instrument internațional completat și transmisNumăr de chestionare completate și transmiseAnualAnualMinisterul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  NOTĂ: Finanțarea activităților din Planul de acțiune 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013 - 2020 se realizează din bugetul propriu al Agenției Naționale Antidrog (bugetul de stat, fondurile prevăzute în Programul național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 - 2018 și Programul de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 - 2018, cu modificările și completările ulterioare, surse atrase din fonduri externe), precum și din fondurile alocate de către ordonatorii de credite ale celorlalte instituții responsabile prevăzute în Planul de acțiune, conform prevederilor legale în vigoare. ------