ORDIN nr. 1.318/3.458/2.235/2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.318 din 8 octombrie 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.458 din 1 noiembrie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 2.235 din 17 octombrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEISocietatea TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A. BucureștiCod unic de înregistrare RO 13652413
  BUGETUL DE VENTURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018
  -----