HOTĂRÂRE nr. 1.262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor
  și dezvoltării rurale,
  interimar,
  Nicolae Giugea,
  secretar de stat
  Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
  comerțului și mediului de afaceri,
  interimar,
  Gabriel Sandu
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2009.Nr. 1.262.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unormăsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de DezvoltareRurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității viețiiși diversificării economiei în zonele rurale