ORDIN nr. 299 din 18 octombrie 2018privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2019
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 29 octombrie 2018  Având în vedere art. 7 pct. 14 și art. 20 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2019, în conformitate cu „Standardul internațional Lista interzisă - 2018 al Agenției Mondiale Anti-Doping“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 249/2017 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 2 octombrie 2017.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  București, 18 octombrie 2018.Nr. 299.  +  ANEXĂ
  CODUL MONDIAL ANTI-DOPING
  STANDARD INTERNAȚIONAL
  Lista interzisă pentru anul 2019
  AGENȚIA MONDIALĂ ANTI-DOPING
  Textul oficial al Listei interzise va fi menținut de către Agenția Mondială Anti-Doping și va fi publicat în limbile engleză și franceză. În cazul existenței vreunei contradicții între versiunea în limba engleză și cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.
  SUBSTANȚE ȘI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIȚIE, CÂT ȘI ÎN AFARA COMPETIȚIEI)

  SUBSTANȚE INTERZISE
   +  S0. Substanțe neaprobateOrice substanță farmacologică, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secțiuni ale Listei și nu este aprobată de nicio autoritate guvernamentală de reglementare în domeniul sănătății pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanțe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanțe „designer“, substanțe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent.  +  S1. Agenți anaboliciAgenții anabolici sunt interziși.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)a) SAA exogeni*, incluzând: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); 1androsteron (3α-hidroxi-5 α-androst-1-en-17-onă); 1-testosteron (17 β-hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă); bolasteron; calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinonă; mestanolon; mesterolon; metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17β-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1’H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; tetrahidrogestrinonă (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onă); trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă); și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e);b) SAA endogeni** și metaboliții și izomerii lor, când s-au administrat exogen, incluzând, dar nelimitându-se la: 4-androstendiol (androst-4-en-3β, 17β-diol); 4-hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); 7α-hidroxi-DHEA; 7β-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol); 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); androstanolon (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă); androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă); epi-dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5β-androstan-3-onă); epitestosteron; nandrolon (19-nortestosteron); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron.2. Alți agenți anaboliciIncluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni [SARMs, de exemplu, andarină, LGD-4033, enobosarm (ostarină) și RAD140], tibolon, zeranol și zilpaterol.În această secțiune:
  * „exogen“ se referă la substanțele care, în mod normal, nu sunt produse de organism în mod natural.** „endogen“ se referă la substanțele care, în mod normal, sunt produse de organism în mod natural.
   +  S2. Hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimeticeSunt interzise următoarele substanțe și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):1. Eritropoietine (EPO) și agenții care afectează eritropoieza, incluzând, dar nelimitându-se la: 1.1. agoniști ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu:darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivați pe bază de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)]; agenți mimetici EPO și derivații lor (de exemplu, CNTO-530, peginesatida);1.2 agenți activatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu:argon; cobalt; daprodustat (GSK 1278863); molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon;1.3. inhibitori GATA, de exemplu: K-11706;1.4. inhibitori ai factorului de creștere și transformare - beta (TGF-β), de exemplu: Luspatercept; Sotatercept;1.5 agoniști ai receptorilor inițiatori ai refacerii, de exemplu:EPO asialo; EPO carbamilată (CEPO).2. Hormoni peptidici și factorii lor de eliberare: 2.1. gonadotropina corionică (CG) și hormonul luteinizant (LH) și factorii lor de eliberare, la bărbați, de exemplu, buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin și triptorelin;2.2. corticotropinele și factorii lor de eliberare, de exemplu, corticorelin;2.3. hormonul de creștere (GH) și fragmentele și factorii săi de eliberare incluzând, dar nelimitându-se la:– fragmente ale hormonului de creștere, de exemplu, AOD-9604 și hGH 176-191;– hormonul de eliberare a hormonului de creștere (GHRH) și analogii săi, de exemplu, CJC-1293, CJC-1295, sermorelin și tesamorelin;– stimulatori ai secretorilor hormonului de creștere (GHS), de exemplu, lenomorelin (grelin) și mimeticele sale, de exemplu, anamorelin, ipamorelin, macimorelin și tabimorelin;– peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu, alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 și examorelin (hexarelin).3. Factori de creștere și modulatori ai factorilor de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la:– factori de creștere a fibroblastelor (FGFs);– factorul de creștere a hepatocitelor (HGF);– factorul de creștere - 1 insulinic (IGF-1) și analogii săi;– factori de creștere mecanici (MGFs);– factorul de creștere derivat din trombocite (PDGF);– Timosin - β4 și derivații săi, de exemplu, TB-500;– factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF).Și alți factori de creștere sau modulatori ai factorilor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.  +  S3. Beta-2 agoniștiToți beta-2 agoniștii selectivi și nonselectivi, inclusiv toți izomerii optici, sunt interziși.Aceștia includ, fără a se limita la: Fenoterol, Formoterol, Higenamină, Indacaterol, Olodaterol, Procaterol, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, Terbutalină, Tretoquinol (trimetoquinol), Tulobuterol, Vilanterol.Cu următoarele excepții:– salbutamolul inhalat: maximum 1.600 micrograme la 24 de ore, în doze împărțite ce nu trebuie să depășească 800 micrograme la 12 ore de la dozarea anterioară;– formoterolul inhalat: doza maximă 54 micrograme la 24 de ore;– salmeterolul inhalat: maximum 200 micrograme la 24 de ore.Se consideră că prezența salbutamolului în urină, într-o concentrație mai mare de 1.000 ng/mL, sau a formoterolului, într-o concentrație mai mare de 40 ng/mL, nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanței și va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedește, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecința utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus.  +  S4. Hormoni și modulatori metaboliciUrmătorii hormoni și modulatori metabolici sunt interziși:1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la:2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol); 2-Androstenon (5α-androst-2-en-17-onă); 3-Androstenol (5αandrost-3-en-17-ol); 3-Androstenon (5α-androst-3-en-17-onă); 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan); exemestan, formestan, letrozol, testolactonă.2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen.3. Alte substanțe antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant.4. Agenți care împiedică activarea receptorilor activinei IIB, incluzând, dar nelimitându-se la: anticorpi neutralizatori ai activinei A; agoniști ai receptorilor activinei IIB, de exemplu: receptori ai activinei false (de exemplu: ACE-031); anticorpi ai receptorilor antiactivinei IIB (de exemplu: bimagrumab); inhibitori ai miostatinei, de exemplu: agenți de reducere sau îndepărtare a expresiei miostatinice; proteine care leagă miostatina (de exemplu: folistatina, propeptida miostatinică); anticorpi neutralizatori ai miostatinei (de exemplu: domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).5. Modulatori metabolici:5.1. activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu: AICAR, SR9009; și agoniști ai receptorilor δ activați de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de exemplu: acid acetic 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il))metilthil)fenoxi) (GW 1516, GW501516);5.2. insuline și mimetice de insulină;5.3. meldonium;5.4. trimetazidina.  +  S5. Diuretice și agenți mascatoriUrmătoarele diuretice și agenți mascatori, precum și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise.Acestea includ, dar nu se limitează la:– desmopresina, probenecid, substituenți de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon și manitol;– acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu: bendroflumetiazidă, clorotiazidă și hidroclorotiazidă, triamteren și vaptani, de exemplu: tolvaptan.Cu excepția:– drospirenona, pamabrom și utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu, dorzolamida, brinzolamida);– administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiție, după caz, a oricărei cantități a uneia dintre următoarele substanțe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină și pseudoefedrină, în combinație cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers, cu excepția cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanță, în plus față de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.
  METODE INTERZISE
   +  M1. Manipularea sângelui și a componentelor sângeluiSunt interzise următoarele:1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantități de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roșii de orice origine, în sistemul circulator;2. creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen.Include, fără a se limita la:Perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) și produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu: înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină și produșii de hemoglobină micro-încapsulată, cu excepția oxigenului suplimentar prin inhalare.3. Orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau chimice.  +  M2. Manipularea chimică și fizicăSunt interzise următoarele:1. falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea și validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping;Include, dar nu se limitează la: substituția și/sau alterarea urinei, de exemplu: proteazele;2. infuziile și/sau injecțiile intravenoase cu mai mult de 100 mL în total pe o perioadă de 12 ore, cu excepția celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor spitalicești, al procedurilor chirurgicale sau al investigațiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului.  +  M3. Dopajul genetic și celularSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanța sportivă:1. utilizarea de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici;2. utilizarea de agenți de editare genetică proiectați să modifice secvențele de genom și/sau reglementarea transcripțională sau epigenetică a expresiei genetice;3. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.
  SUBSTANȚE ȘI METODE INTERZISE ÎN COMPETIȚIE
  Pe lângă categoriile S0 - S5 și M1 - M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiție:
  SUBSTANȚE INTERZISE
   +  S6. StimulenteToate stimulentele, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu: d- și l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.Stimulentele includ:a) stimulente nespecifice– adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam(carfedon)]; furfenorex; lisdexamfetamină; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan.Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secțiune este o substanță specifică.b) stimulente specificeInclud, dar nu se limitează la:3-metilhexan-2-amine (1,2-dimetilpentilamină); 4-metilhexan-2-amine (metilhexanamină); 4-metilpentan-2-amine (1,3-dimetilbutilamină); 5-metilhexan-2-amine (1,4-dimetilpentilamină); benzfetamină; cathină**; cathinonă și analogii săi, de exemplu, mefedrona, metedrona și α-pirolidinovalerofenonă; dimetamfetamină, efedrină***; epinefrină****(adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***; metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenetilamină și derivații săi; fenmetrazină; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****; selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); tuaminoheptan și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).Cu excepția:– clonidinei;– derivaților de imidazol pentru uz local/oftalmic și a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2019*.  +  S7. NarcoticeSunt interzise următoarele narcotice: buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroină), fentanil și derivații săi, hidromorfona, metadona, morfina, nicomorfina, oxicodona, oximorfona, pentazocina, petidina.  +  S8. CanabinoideSunt interzise următoarele canabinoide:– canabinoidele naturale, de exemplu, canabis, hașiș și marijuana; – canabinoidele sintetice, de exemplu, Delta 9-tetrahidrocanabinol (THC) și alte canabimimetice.Cu excepția: canabidiol  +  S9. GlucocorticoiziToți glucocorticoizii sunt interziși în administrarea orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.Includ, dar nu se limitează la: betametazonă; budesonid; cortizon; deflazacort; dexametazonă; fluticazonă; hidrocortizon; metilprednisolon; prednisolon; prednison; triamcinolon.* Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol și sinefrină: aceste substanțe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2019 și nu sunt considerate substanțe interzise.** Cathina: interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.*** Efedrina și metilefedrina: interzise, atunci când concentrația oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.**** Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu: nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenți anestezici locali.***** Pseudoefedrina: interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.
  SUBSTANȚE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI
   +  P1. Beta-blocanteBeta-blocantele sunt interzise doar în competiție în următoarele sporturi, iar acolo unde este menționat, și în afara competiției:– tir cu arcul (WA)*;– automobilism (FIA);– biliard (toate disciplinele) (WCBS);– darts (WDF);– golf (IGF);– tir (ISSF, IPC)*;* Interzise și în afara competiției.– schi/snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe și snowboard halfpipe/big air;– sporturi subacvatice (CMAS) în apnea cu greutate constantă cu sau fără labe, apnea dinamică cu sau fără labe, apnea cu imersie liberă, apnea „jump blue“, vânătoare subacvatică, apnea statică, tir cu harponul și apnea cu greutate variabilă.Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
  -----