ORDIN nr. 1.463 din 21 septembrie 2018privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 18 octombrie 2018    Având în vedere prevederile art. VI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 186/2015, în conformitate art. 1 alin. (1) lit. c), alin. (9), (11), (12) și ale art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se aplică prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare.  +  Articolul 3Prevederile art. 3 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin pentru convențiile aflate în derulare.  +  Articolul 4Prevederile art. 13 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se aplică numai în cazul peajelor a căror perioadă de valabilitate nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 28 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.
    Ministrul transporturilor,
    Lucian Șova
    București, 21 septembrie 2018.Nr. 1.463.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEpentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere