SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 septembrie 2018pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 951 din 20 septembrie 2018
  • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 780 din 24 septembrie 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 15 octombrie 2018    SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 septembrie 2018