HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 septembrie 2018pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009
EMITENT
  • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018    În temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 26 din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:  +  Articolul IMetodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) activitatea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, membri ai OAMGMAMR, care sunt încadrați în funcții publice sau contractuale în cadrul Ministerului Sănătății, ministerelor cu rețea sanitară proprie, Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau direcțiilor de sănătate publică;  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
    Mircea Timofte
    București, 12 septembrie 2018.Nr. 27.-----