ORDIN nr. 5.127 din 24 septembrie 2018pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, numărul curent 14 va avea următorul cuprins:
  14.Crețan RemusUniversitatea de Vest din Timișoara
  2. La anexa nr. 2, numărul curent 43 va avea următorul cuprins:
  43.Pop Horia-FlorinUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  3. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 2 va avea următorul cuprins:
  2.Mitrana VictorUniversitatea din București
  4. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 33 va avea următorul cuprins:
  33.Filip Gabriela AdrianaUniversitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 24 septembrie 2018.Nr. 5.127.-----