PLAN DE URGENȚĂ din 4 octombrie 2018pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 795 din 4 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 octombrie 2018.
  1. IntroducereEvenimentele generatoare de situații de urgență nu pot fi întotdeauna evitate, însă acestea pot fi gestionate, efectele lor fiind reduse printr-un proces sistematic ce implică stabilirea de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat.Managementul situațiilor de urgență înseamnă aplicarea unor politici, proceduri și practici având ca obiective identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora.Prezentul plan de urgență stabilește aspectele generale și operaționale care stau la baza unui răspuns prompt și adecvat la o întrerupere a aprovizionării cu țiței și/sau produse petroliere, pentru a îndeplini obligațiile României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și pentru a se asigura că efectele unei perturbări a aprovizionării României cu țiței și/sau produse petroliere într-o situație de urgență, identificată și declarată conform legislației în vigoare, sunt minimizate.ScopScopul acestui plan este de a stabili rolurile și responsabilitățile autorităților centrale și ale operatorilor economici, precum și principiile managementului situațiilor de urgență în conformitate cu legislația în vigoare la nivel național și european într-o situație de urgență, identificată și declarată conform legislației în vigoare.1.1. Piața petrolieră din RomâniaIndustria petrolieră constituie un sector strategic al economiei naționale și un suport al dezvoltării pentru celelalte sectoare ale industriei și economiei românești.Obiectivul strategic general al sectorului de extracție și prelucrare a hidrocarburilor îl reprezintă satisfacerea imediată și pe termen mediu a cererii de purtători de energie la un cost cât mai scăzut, în condiții de siguranță, calitate și cu limitarea impactului acestora asupra mediului.Deși se confruntă cu un declin natural al producției de țiței, România continuă să rămână a patra țară producătoare de țiței din Uniunea Europeană, respectiv a cincea țară din Europa. Producția internă de produse petroliere este destinată atât acoperirii pieței interne de produse petroliere, cât și exportului.Companiile petroliere investesc în explorarea și dezvoltarea de noi zăcăminte, astfel încât să dețină rezerve pentru menținerea producției medii anuale. Pentru România, provocarea principală este menținerea sau creșterea rezervelor și a producției, astfel încât să acopere cât mai mult din cererea internă. România deține, teoretic, cea mai mare capacitate instalată de rafinare din Europa Centrală și de Est, principalele rafinării ale țării având un indice de complexitate ridicat. România are o capacitate de prelucrare a țițeiului mai mare decât cererea internă de produse petroliere. Rafinăriile românești, care achiziționează producția națională de țiței și importă circa două treimi din necesar, au în prezent o capacitate operațională de cca 12 mil. t/an.Piața petrolieră este o piață liberalizată, țițeiul fiind un produs cotat la bursă pe o piață mondială. Piața petrolieră din România este o piață care funcționează pe baza principiilor liberei concurențe, fiecare participant având libertatea de a-și elabora propria sa strategie. Pe piața produselor petroliere există un climat concurențial - prețurile la carburanți se fixează liber, pe baza raportului dintre cererea și oferta de pe piața internă, respectiv de pe piața internațională.1.2. Infrastructură - stadiu la nivelul anului 20181.2.1. Sistemul național de transport al țițeiului - operat de CONPET - S.A.Sistemul național de transport al țițeiului, denumit în continuare SNT, reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea țițeiului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele la care este predat de către producători/importatori la unitățile de prelucrare.Conform legislației în vigoare, operatorul SNT are obligația să asigure accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.SNT are o lungime de aproximativ 3.800 km și este structurat în patru subsisteme principale: subsistemul de transport al țițeiului intern, subsistemul de transport al țițeiului din import, subsistemul de transport al gazolinei și etanului lichid, subsistemul de transport pe calea ferată pentru țiței și gazolină.Capacitatea de transport a sistemului este de aproximativ 27,5 milioane tone/an.Distribuția pe subsisteme a infrastructurii de transport:– subsistemul de transport al țițeiului intern:– lungime 1.540 km;– capacitate de transport 6,9 milioane tone/an;– capacitate de stocare 126.000 mc;– subsistemul de transport al țițeiului din import:– lungime 1.348 km;– capacitate de transport 20,2 milioane tone/an;– capacitate de stocare 45.000 mc;– subsistemul de transport al gazolinei și etanului:– lungime 921 km;– capacitate de transport 0,33 milioane tone/an;– capacitate de stocare 663 mc;– subsistemul de transport pe calea ferată, cu vagoane-cisternă:– 13 rampe de încărcare produse;– 2 rampe de descărcare;– 13 locomotive și 69 de cazane CF.Tarifele de transport din Sistemul național de transport al țițeiului se stabilesc de autoritatea competentă - Agenția Națională pentru Resurse Minerale.1.2.2. Terminal petrolier - operat de OIL TERMINAL - S.A.Echipamentele și utilitățile din dotare sunt:– terminalul petrolier este alcătuit din 7 dane operative;– danele permit acostarea navelor cu o capacitate până la 165.000 tdw;– legătura dintre depozite și danele de acostare se realizează printr-o rețea de conducte subterane și supraterane de 15 km;– lungimea totală a conductelor este de 50 km.OIL TERMINAL - S.A. deține trei depozite, având o capacitate totală de depozitare de 1.700.000 mc, prin care sunt vehiculate următoarele produse: țiței, benzină, motorină, păcură, produse chimice și petrochimice, uleiuri, din import sau pentru export și tranzit.Fiecare depozit este prevăzut cu următoarele:– rezervoare cu capacități între 1.500 mc și 50.000 mc de construcție metalică, cilindrice, verticale, supraterane, prevăzute cu centuri de siguranță din beton, capace fixe și flotante și facilități de siguranță;– instalații de captare și curățare a apelor uzate, capacități de încărcare/descărcare a produselor petroliere și chimice lichide ale rampelor CF cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu facilități automate de încărcare;– conducte de transport pentru încărcarea/descărcarea în/din vase a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide și uleiurilor, cu diametre între 100 și 1.000 mm;– facilități de control al pompelor, situate lângă dane pentru încărcarea benzinei, motorinei și descărcarea țițeiului;– laboratoare prevăzute cu echipamente pentru efectuarea analizelor fizice și chimice specifice.Tarifele de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier se stabilesc de autoritatea competentă - Agenția Națională pentru Resurse Minerale.1.2.3. Terminal petrolier - operat de Midia Marine Terminal (Grup Rompetrol)Situat în portul Midia, terminalul este operat de către firma Midia Marine Terminal care gestionează activitățile de aprovizionare ale portului Midia și ale rafinăriilor Petromidia și Vega. Prin danele gestionate de companie se înregistrează anual un tranzit de peste 550 de nave anual și un transfer de circa 2 milioane de tone de produse petroliere, GPL, etilenă și materii prime, produsele fiind livrate atât pe plan intern, cât și la export. Terminalul maritim operat de Midia Marine Terminal la Marea Neagră asigură tranzitul țițeiului către rafinăria Petromidia, aproximativ 40% din volumul rafinat în România. Cu o capacitate de tranzit estimată la 24 milioane de tone pe an, terminalul petrolier poate primi nave de până la 160.000 tdw.Pe malul românesc al Mării Negre, compania operează trei divizii principale:– terminalul petrolier offshore și parcul de rezervoare de țiței al rafinăriei Petromidia;– terminalele onshore din portul Midia: danele 1-4, pentru țiței și melasă, și danele 9-9A, 9B, 9C, pentru produse rafinate, etilenă și GPL;– rampele de încărcare pentru Petromidia și Vega.Terminalul offshore este unul dintre cele mai importante active pentru activitatea de trading. Pus în funcțiune în 2008, la 8,6 kilometri de portul Midia în largul Mării Negre, terminalul de țiței are o capacitate tehnică de transfer de 24 de milioane de tone/an și primește nave de până la 160.000 tdw.Terminalul maritim transferă 5 milioane de tone de țiței rafinăriei Petromidia, cantitate descărcată de aproximativ 50 de petroliere pe an.Terminalul este legat de parcul de rezervoare al rafinăriei, cu o capacitate de stocare de aproximativ 400.000 mc. Prin gestionarea terminalului maritim offshore, compania a redus astfel distanța cu aproximativ 33 km față de ruta portului Constanța, permițând reducerea cu aproximativ 7 dolari pe tonă a costurilor de furnizare.Compania a realizat lucrări de modernizare și extindere a danei 9 prin adăugarea a 3 noi terminale pentru creșterea cantităților de produse finite tranzitate de la rafinăria Petromidia la peste 350.000 tone/lună. După investiții importante, Dana 9 deține cel mai modern și versatil terminal de petrol și gaze și singurul terminal criogenic din Marea Neagră.Au fost dragate cele 7 dane din portul Midia aparținând Grupului, care permit acostarea navelor maritime cu o capacitate mai mare de 10.000 tdw și a barjelor de 2.000 tdw.Tranzitul prin rampele de încărcare/descărcare ale rafinăriilor Petromidia și Vega depășește 3,5 milioane de tone anual de produse petroliere și GPL, cu peste 60.000 de vagoane-cisternă și peste 35.000 de camioane operate anual.1.2.4. Sectorul comercializării cu amănuntul de carburanțiCea mai mare parte a ofertei de pe această piață este concentrată în portofoliul unui număr restrâns de companii petroliere, OMV-Petrom, Lukoil, Rompetrol, MOL, Gazprom, SOCAR, care domină piața de distribuție a carburanților din România:– OMV Petrom - operează rețelele de benzinării Petrom - 399 de stații și OMV - 153 de stații;– Rompetrol - operează peste 700 de puncte de distribuție carburanți, inclusiv stații proprii, stații Partener Rompetrol, stații mobile Expres și unități fixe Fill Go;– Lukoil - operează 309 stații de distribuție carburanți;– Mol - operează 200 de stații de distribuție carburanți;– Socar - operează 39 de stații de distribuție carburanți;– Gazprom - operează 18 stații de distribuție carburanți.Pe piața produselor petroliere mai activează, de asemenea, o serie de companii mici, care administrează una/mai multe stații de distribuție carburanți - distribuitori independenți.2. Cadru legalCadrul legal primar este asigurat de Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere, care transpune Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere.Directiva prevede la art. 20 alin. (2) că statele membre trebuie să aibă pregătite în permanență planuri de urgență care să poată fi aplicate în caz de disfuncționalitate gravă în aprovizionare. Statele membre dispun măsurile organizaționale care trebuie luate pentru a asigura implementarea acestor planuri. La solicitarea Comisiei, statele membre o informează cu privire la planurile lor de urgență și la dispozițiile de natură organizațională aferente.În România, atribuția punerii în aplicare a măsurilor prevăzute de Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 revine Ministerului Energiei, în calitate autoritate competentă, potrivit prevederilor art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018.Elaborarea Planului de urgență este reglementată de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 85/2018.Planurile și procedurile de urgență  +  Articolul 24(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea competentă va elabora și supune spre aprobare Guvernului planul de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală.(2) Planul de urgență prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului care cuprinde, cel puțin:a) identificarea și evaluarea riscurilor care ar putea fi cauzate de apariția unor situații de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, situații de urgență deosebită sau situații de criză locală;b) măsurile necesare pentru punerea în circulație, în cazul apariției unei situații de disfuncționalitate majoră în aprovizionare, în mod rapid, eficace și transparent, a stocurilor de urgență și/sau, după caz, a stocurilor specifice și, în cazul apariției unei situații de urgență deosebită sau a unei situații de criză locală, a unor cantități din stocurile de urgență și/sau din stocurile specifice, sub nivelul stocului minim constituit și menținut, în contul statului român;c) consumatorii care vor fi aprovizionați, cu prioritate, cu țiței și/sau produse petroliere.3. Situații de urgență - definirea) Legea nr. 85/2018 stabilește condițiile de constituire și menținere a unui nivel minim al stocurilor de țiței și/sau produse petroliere, în scopul garantării siguranței în aprovizionare, în cazul situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionare, al situațiilor de urgență deosebită sau al situațiilor de criză locală. Astfel, prin art. 2 din lege au fost introduse următoarele definiții:h) criză locală - calamități naturale, dezastre, conflicte și alte evenimente, cu excepția celor de natură economică, care cauzează, pe teritoriul României, întrerupere în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere sau în alimentare cu gaze naturale care necesită schimbarea destinației produselor petroliere, cum ar fi utilizarea produselor petroliere drept combustibil pentru producția de energie;………………………………………….....................…………..l) disfuncționalitate majoră în aprovizionare - scădere substanțială și bruscă în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere intervenită în Uniunea Europeană sau într-un stat membru, indiferent dacă a condus sau nu la o decizie internațională de punere în circulație de stocuri de petrol;………………………………………….....................…………..x) situații de urgență deosebită - calamități naturale, dezastre, conflicte și orice alte evenimente, cu excepția celor de natură economică, care cauzează întrerupere în aprovizionarea cu produse petroliere în Uniunea Europeană.b) Pe cale de consecință, în prezentul plan de urgență, prin „situații de urgență“ se înțelege apariția oricăreia din situațiile mai sus precizate.4. Evaluarea riscurilora) Din punctul de vedere al surselor interne de aprovizionare, posibilele incidente ce pot afecta procesul de producție în amonte de Sistemul național de transport al țițeiului pot fi remediate în timp util (în cel mult 48 de ore) fără a avea impact semnificativ asupra furnizării de țiței.b) Procedurile interne ale producătorilor conferă o flexibilitate sporită a furnizării, existând mecanisme de redirecționare/ compensare a capacităților indisponibile în timpul perioadei de intervenție.c) Riscurile asociate activității de stocare/depozitare sunt în special de natură comercială, diferența dintre prețul producției interne și prețul țițeiului/produselor petroliere importate putând conduce la conjuncturi nefavorabile pentru procesul de stocare. d) Operatorul sistemului de transport - Conpet - S.A. deține toate mijloacele și procedurile de intervenție în timp util, astfel încât durata medie de restabilire a aprovizionării cu țiței în regiunea afectată să fie de maximum 48 de ore.e) Sensibilitatea regimului tehnic de operare a Sistemului național de transport este cauzată cu precădere de factori externi acestuia.f) Întrucât transportul produselor petroliere se realizează pe calea ferată și rutier, acesta poate fi influențat de afectarea infrastructurii feroviare și/sau rutiere. 5. Matricea riscurilorPe axa orizontală sunt reprezentate clasele de consecințe, reprezentând o creștere a daunelor de la stânga la dreapta. Pe axa verticală sunt reprezentate clasele de probabilități, având riscul de creștere de jos în sus. Produsul cartezian al ambelor axe oferă toate combinațiile posibile de probabilități și consecințe. Codul de culoare (verde-galben-roșu) indică severitatea combinației probabilitate-consecințe.6. Scenarii de riscScenarii de risc referitoare la aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere în RomâniaScenariul 1: Deficiențe pe direcțiile de transport din importa) deficiențe pe direcțiile de transport din import, înainte de preluarea cantităților în terminalul petrolierb) defecțiuni/deficiențe la nivelul infrastructurii feroviare și/sau rutiere de transport țiței și/sau produse petroliereScenariul 2: Defecțiuni tehnice în Sistemul național de transport al țițeiului– defecțiuni în Sistemul național de transport la preluarea cantităților de țiței de la producători și/sau din terminalul petrolierScenariul 3: Defecțiuni/Dezechilibre în activitatea de producție țiței și/sau produse petroliere– defecțiuni ale echipamentelor aferente activității de producție țiței și/sau produse petroliere Scenariul 4: Defecțiuni/Dezechilibre în activitatea de stocare a țițeiului și/sau produselor petroliere– defecțiuni ale echipamentelor aferente activității de stocare înainte de preluarea cantităților de țiței și/sau produse petroliere din terminalul petrolier în sistemul național de transportScenariul 5: Condiții meteo extreme– fenomene meteo extreme și/sau valori foarte scăzute ale temperaturii, pe perioada sezonului rece, pe intervale de timp de cel puțin 7 zileScenariu 6: Lipsa surselor de aprovizionare cu țiței și/sau produse petroliere din surse externe– întreruperi în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere din surse externe, cauzate de factori externi
  ScenariiCategorii de riscuriImpactProbabilitatePerioadaProveniența
  Scenariul 1Risc tehnicMajorScăzutăTermen scurt (24-48 de ore)Externă Internă
  Scenariul 2Risc tehnicMajorScăzutăTermen scurt (maximum 48 de ore)Internă
  Scenariul 3Risc tehnicMajorScăzutăTermen scurt (maximum 48 de ore)Internă
  Scenariul 4Risc tehnicNotabilScăzutăTermen scurt (maximum 48 de ore)Internă
  Scenariul 5Risc meteoNotabilMedieTermen scurt (7 zile)Internă
  Scenariul 6Risc politic/comercialMajorMedieTermen mediu (până la 30 de zile)Externă
  7. Niveluri de urgențăa) Nivelul de alertă timpurie (alertă timpurie): în cazul în care există informații concrete, sigure și fiabile, conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de țiței și/sau produse petroliere/siguranța în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, piața fiind încă în măsură să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață, și care ar putea conduce la nivelul de alertă sau de criză în cazul producerii sale.b) Nivelul de alertă (alertă): în cazul unei întreruperi a aprovizionării sau al unei cereri excepțional de mari de țiței și/sau produse petroliere care afectează în mod semnificativ livrările de țiței și/sau produse petroliere/siguranța în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, dar piața este încă în măsură să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață.c) Nivelul de criză (criză): în cazul unei cereri excepțional de mari sau al unei întreruperi semnificative a furnizării ori aprovizionării de țiței și/sau produse petroliere și în cazul în care toate măsurile bazate pe mecanismele de piață au fost implementate, dar oferta de țiței și/sau produse petroliere este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită, astfel încât este nevoie să se introducă în plus măsuri administrative în scopul de a garanta siguranța în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere.8. Ordinea de punere în circulație a stocurilor minimeÎn cazul apariției unor situații de urgență la nivel de criză, autoritatea competentă poate dispune punerea în circulație a stocurilor minime, în următoarea ordine de prioritate:a) stocuri de urgență deținute și/sau delegate de operatorii economici pe teritoriul României;b) stocuri de urgență deținute și/sau delegate de operatorii economici, în afara României;c) stocuri specifice deținute de Entitatea Centrală de Stocare din România, dacă este cazul.9. Ordinea de prioritate în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliereI. În cazul declarării unei situații de urgență, la nivel de criză, autoritatea competentă dispune aprovizionarea rafinăriilor cu cantități de țiței din stocurile minime, astfel încât să fie asigurată producția zilnică de produse petroliere.II. În cazul declarării unei situații de urgență, la nivel de criză, consumatorii vor fi aprovizionați cu produse petroliere din stocurile minime în următoarea ordine de prioritate:a) servicii sociale esențiale - prin serviciu social esențial se înțelege un serviciu în legătură cu asistența medicală, utilități, salubrizare, asistența socială, de urgență, de securitate, cu educația sau cu administrația publică;b) transport de mărfuri alimentare;c) sisteme de transport public;d) producători de energie electrică și termică care utilizează produse petroliere - pentru cantitățile necesare producerii de energie termică necesare asigurării consumului populației și a serviciilor sociale esențiale;e) populație - consumul pentru mijloacele de transport proprietate personală;f) alte categorii de consumatori.10. Informații referitoare la măsurile de garantare a siguranței în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere în RomâniaConform prevederilor Legii nr. 85/2018, titularii obligației de stocare au următoarele obligații:a) să îndeplinească obligația de stocare în termenele și condițiile prevăzute de lege;b) să asigure reconstruirea stocurilor minime pentru care au obligația de stocare în termen de 30 de zile de la data diminuării sau lichidării; în cazurile în care diminuarea sau lichidarea intervine ca urmare a declarării unei situații de urgență deosebită, a unei situații de criză locală sau a unei disfuncționalități majore în aprovizionare, reconstituirea stocurilor se face în termen de 60 de zile de la încetarea situației de urgență deosebită, a situației de criză locală sau a disfuncționalității majore în aprovizionare;c) să asigure, în mod continuu, disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere fizic a stocurilor minime pentru care au obligația de stocare, pe întreaga perioadă de valabilitate a obligației de menținere a acestora;d) să notifice autoritatea competentă despre constituirea stocurilor minime pentru care au obligația de stocare și despre structura sortimentală a stocurilor minime deținute;e) să inventarieze lunar stocurile minime deținute;f) să notifice autoritatea competentă, cu 15 zile înainte, despre înlocuirea, potrivit art. 4 alin. (6) din Legea nr. 85/2018, a unor cantități de produse petroliere care fac parte din structura sortimentală a stocurilor minime deținute, despre motivele înlocuirii și despre perioada estimată a operațiunii de înlocuire;g) să asigure ținerea evidenței distincte a stocurilor minime pentru care au obligația de stocare de alte stocuri, inclusiv de stocurile comerciale;h) să țină un registru special al stocurilor de urgență și, după caz, al stocurilor specifice deținute și să actualizeze registrul special al stocurilor de urgență și, după caz, al stocurilor specifice deținute;i) să furnizeze către autoritatea competentă, până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, pentru luna calendaristică anterioară, cantitățile stocurilor comerciale deținute în România, respectiv datele și informațiile privind localizarea precisă a depozitului/depozitelor petrolier/petroliere unde sunt constituite și menținute stocurile minime deținute și stocurile comerciale deținute, iar pe fiecare depozit petrolier în parte, datele și informațiile privind produsele petroliere și nivelul cantitativ al fiecărui produs petrolier care intră în componența stocurilor minime deținute și al stocurilor comerciale deținute și, în același timp, să declare dacă stocurile minime deținute sunt disponibile pentru a fi utilizate, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2018;j) să păstreze, pentru o perioadă de minimum 5 ani, toate datele, informațiile și documentele referitoare la construirea, menținerea și gestionarea stocurilor minime;k) la solicitarea autorității competente și/sau a Comisiei Europene să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare, datele, informațiile și/sau copii certificate după documentele referitoare la constituirea, menținerea și gestionarea stocurilor minime aferente unei perioade de maximum 5 ani anterioare solicitării;l) să informeze autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare, despre constituirea de garanții, instituirea de măsuri asigurătorii sau îndeplinirea de acte de executare silită, având ca obiect stocurile de urgență, precum și despre orice diminuare sau lichidare a stocurilor minime deținute;m) să informeze autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare, despre deschiderea oricărei proceduri de prevenire a insolvenței, în măsura în care face obiectul unei asemenea proceduri;n) să informeze autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare, despre deschiderea procedurii insolvenței, a falimentului sau despre decizia de dizolvare, în măsura în care face obiectul unei asemenea proceduri/decizii;o) cu ocazia verificărilor efectuate în legătură cu modul de îndeplinire a obligațiilor de stocare și a nivelului de pregătire pentru situații de urgență, să colaboreze cu persoanele autorizate de autoritatea competentă și/sau de Comisia Europeană și să asigure accesul acestora la stocurile minime deținute;p) în caz de disfuncționalitate majoră în aprovizionare, de situație de urgență deosebită sau de criză locală, să pună în circulație și să livreze produsele petroliere care fac obiectul stocurilor minime deținute, către piețe și/sau utilizatorii finali, potrivit planurilor și procedurilor de urgență întocmite, potrivit legii, și să se conformeze deciziilor individuale ale autorității competente luate în scopul aplicării planurilor și procedurilor de urgență.11. Rolul și responsabilitățile autorității competente, autorităților publice centrale, operatorilor economici din sectorul petrolier, premergătoare activării situației de urgență
  DenumireAbreviere
  Premergător activării mecanismelor de alertă timpuriePAT
  Premergător activării mecanismelor de alertăPA
  Premergător activării mecanismelor de nivel de crizăPANC
  11.1. În etapa premergătoare activării situației de urgență și în cadrul nivelurilor de urgențăRolurile și responsabilitățile autorității competente, autorităților publice centrale și ale operatorilor economici din sectorul petrolier se supun obligațiilor legale, inclusiv celor descrise în prezentul plan de urgență, după cum urmează:a) Producători și importatori de țiței și/sau produse petrolierePAT - vor informa autoritatea competentă, OST, ODP și OTPP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de țiței și/sau produse petroliere.PA - vor informa autoritatea competentă, OST, ODP și OTPP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor de țiței și/sau produse petroliere, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață.PANC - vor informa autoritatea competentă, OST, ODP și OTPP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situației livrărilor de țiței și/sau produse petroliere. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de țiței și/sau produse petroliere este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.b) Operatori depozite petrolierePAT - vor informa autoritatea competentă, OST și OTPP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de țiței și/sau produse petroliere.PA - vor informa autoritatea competentă, OST și OTPP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor de țiței și/sau produse petroliere, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață.PANC - vor informa autoritatea competentă, OST și OTPP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situației livrărilor de țiței și/sau produse petroliere. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de țiței și/sau produse petroliere este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.c) Operator sistem național de transportPAT - va informa autoritatea competentă, ODP și producătorii și importatorii de țiței și de produse petroliere asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de țiței și/sau produse petroliere.PA - va informa autoritatea competentă, ODP și producătorii și importatorii de țiței și de produse petroliere asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor de țiței și/sau produse petroliere, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață.PANC - va informa autoritatea competentă, ODP și producătorii și importatorii de țiței și de produse petroliere asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situației livrărilor de țiței și/sau produse petroliere. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de țiței și/sau produse petroliere este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.d) Operatori transport produse petrolierePAT - vor informa autoritatea competentă și ODP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de țiței și/sau produse petroliere.PA - vor informa autoritatea competentă și ODP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor de țiței și/sau produse petroliere, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață.PANC - vor informa autoritatea competentă și ODP asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situației livrărilor de țiței și/sau produse petroliere. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de țiței și/sau produse petroliere este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.e) Autoritatea competentăPAT - va centraliza informațiile concrete și sigure, conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de țiței și/sau produse petroliere;– va analiza împreună cu operatorii economici relevanți din sectorul petrolier și cu autoritățile publice centrale informațiile notificate referitoare la evenimentele care ar deteriora în mod semnificativ livrările;– după caz, va declara nivelul de alertă timpurie.PA - va centraliza informațiile concrete și sigure, conform cărora se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor de țiței și/sau produse petroliere, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață;– va analiza împreună cu operatorii economici relevanți din sectorul petrolier și cu autoritățile publice centrale informațiile notificate referitoare la evenimentele care determină înregistrarea unei întreruperi a aprovizionării sau a unei cereri excepțional de mari care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață;– după caz, va declara nivelul de alertă.PANC - va centraliza informațiile concrete și sigure, conform cărora se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situației livrărilor de țiței și/sau produse petroliere;– va analiza împreună cu operatorii economici relevanți din sectorul petrolier și cu autoritățile publice centrale informațiile notificate referitoare la evenimentele care determină înregistrarea unei cereri excepțional de mari sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situației livrărilor de țiței și/sau produse petroliere;– dacă toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de țiței și/sau produse petroliere este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită, va declara nivelul de criză.11.2. Acțiuni în cadrul nivelului de alertă timpuriea) Producători și importatori de țiței și/sau produse petroliere:– vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă timpurie.b) Operatori depozite petroliere:– vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă timpurie.c) Operator sistem național de transport:– va informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă timpurie.d) Operatori transport produse petroliere:– vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă timpurie.e) Autoritatea competentă:– va notifica CE cu privire la activarea mecanismului de alertă timpurie– va monitoriza modul de îndeplinire a obligațiilor legale, în baza informărilor primite;– în baza informațiilor furnizate de operatorii din sectorul petrolier și/sau autoritățile publice centrale, va declara, după caz, încetarea nivelului de alertă timpurie;– în baza informațiilor furnizate de operatorii din sectorul petrolier și/sau autoritățile publice centrale, poate declara, după caz, nivelul de alertă.11.3. Acțiuni în cadrul nivelului de alertăa) Producătorii și importatori de țiței și/sau produse petroliere: – vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă.b) Operatori depozite petroliere:– vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă.c) Operator sistem național de transport:– va informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă timpurie.d) Operatori transport produse petroliere:– vor informa autoritatea competentă și ODP cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de alertă.e) Autoritatea competentă:– va notifica CE cu privire la activarea mecanismului de alertă;– va monitoriza modul de îndeplinire a obligațiilor legale, în baza informărilor primite;– în baza informațiilor furnizate de operatorii din sectorul petrolier și/sau autoritățile publice centrale, va declara, după caz, încetarea nivelului de alertă;– în baza informațiilor furnizate de operatorii din sectorul petrolier și/sau autoritățile publice centrale, poate declara, după caz, nivelul de criză.11.4. Acțiuni în cadrul nivelului de crizăa) Producători și importatori de țiței și/sau produse petroliere: – vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de criză;– vor pune în practică măsurile dispuse de autoritatea competentă în baza prezentului plan și a procedurilor de urgență și vor informa AC asupra modului de punere în practică, în conformitate cu procedurile de urgență.b) Operatori depozite petroliere: – vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de criză;– vor pune în practică măsurile dispuse de autoritatea competentă în baza prezentului plan și a procedurilor de urgență și vor informa AC asupra modului de punere în practică, în conformitate cu procedurile de urgență.c) Operator sistem național de transport:– va informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de criză;– va pune în practică măsurile dispuse de autoritatea competentă în baza prezentului plan și a procedurilor de urgență și va informa AC asupra modului de punere în practică, în conformitate cu procedurile de urgență.d) Operatori transport produse petroliere:– vor informa autoritatea competentă cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale pe perioada nivelului de criză;– vor pune în practică măsurile dispuse de autoritatea competentă în baza prezentului plan și a procedurilor de urgență și vor informa AC asupra modului de punere în practică, în conformitate cu procedurile de urgență.e) Autoritatea competentă: – va notifica CE cu privire la activarea nivelului de criză;– va dispune, în condițiile prevederilor legale, orice măsură necesară și utilă pentru gestionarea nivelului de urgență, respectiv a uneia sau mai multora dintre măsurile identificate la pct. 13 din prezentul plan de urgență;– va notifica, în timp util, OST, ODP și OTPP, ceilalți operatori economici din sectorul petrolier și autoritățile publice centrale, după caz, asupra oricărei măsuri dispuse pentru gestionarea nivelului de criză;– va monitoriza modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în baza prezentului plan și a procedurilor de urgență;– va notifica CE asupra oricărei măsuri dispuse pentru gestionarea nivelului de criză;– în baza informațiilor furnizate de operatorii din sectorul petrolier și/sau autoritățile publice centrale, va declara încetarea nivelului de criză și va notifica CE.
  12. Informații referitoare la atribuțiile autorității competente12.1. Atribuțiile principale ale autorității competente sunt următoarele:a) declararea și inițierea stării de urgență;b) declararea și comunicarea încetării stării de urgență;c) elaborarea planului de urgență care să poată fi aplicat în cazului apariției unei situații de urgență, precum și a procedurilor necesare punerii în aplicare a acestuia;d) organizarea, conducerea și comunicarea acțiunilor din planul de urgență, conform procedurilor de urgență;e) autorizarea disponibilizării unor cantități de țiței și/sau produse petroliere din stocurile minime constituite conform Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere;f) impunerea de restricții generale sau specifice asupra consumului, în funcție de deficitele estimate;g) stabilirea listei consumatorilor care vor fi aprovizionați, cu prioritate, cu țiței și/sau produse petroliere;h) stabilirea/desemnarea personalului împuternicit să constate și să aplice sancțiunile contravenționale;i) raportarea după încetarea stării de urgență.Pentru stabilirea măsurilor ce se impun, autoritatea competentă poate solicita informații în directă legătură cu situațiile de urgență din partea autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și din partea oricărui operator economic cu activitate în domeniul petrolier și domeniile conexe acestuia, care au obligația de a furniza de îndată informațiile solicitate, acestea fiind tratate ca informații clasificate, respectiv confidențiale, în condițiile legii.12.2. Declararea apariției și încetării situațiilor de urgență se efectuează prin ordin al ministrului energiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a instituției.13. Măsuri pentru asigurarea aprovizionării cu țiței și/sau produse petroliere în situații de urgență, nivel de crizăa) Stocurile de țiței și/sau produse petroliere sunt deținute de operatorii economici care au obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență.b) Nivelul stocurilor de urgență pentru fiecare operator economic respectă ponderea minimă de o treime produse petroliere și de maximum două treimi țiței.c) În cazul unei situații de urgență, autoritatea competentă colaborează cu operatorii economici care au obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență/companiile petroliere, pentru a monitoriza utilizarea stocurilor de urgență și a stocurilor comerciale.d) În eventualitatea declarării unei situații de urgență, suplimentar utilizării stocurilor comerciale, autoritatea competentă poate dispune eliberarea stocurilor de urgență, ca parte a unui răspuns concertat pentru îmbunătățirea aprovizionării în caz de situație de urgență.e) Programul și termenele de punere în circulație a stocurilor de urgență în cazul declarării unei situații de urgență, nivel de criză, se stabilesc prin procedurile de urgență, în consultare cu operatorii economici cu obligații de stocare, ținând cont de situația tehnologică și operațională specifică și de obligațiile comerciale contractuale aflate în derulare ale fiecăruia dintre aceștia.f) În cazuri extreme, în sprijinul aplicării măsurilor prevăzute în prezentul plan de urgență, în caz de situație de urgență la nivel intern, astfel stabilită de către Comisia Europeană, la propunerea autorității competente, Guvernul, prin hotărâre, cu avizul Consiliului Concurenței, poate decide interzicerea temporară a exportului de țiței și sau de produse petroliere aferente stocurilor minime deținute de România în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018.13.1. Majorarea producțieiÎn cazul apariției unei întreruperi a aprovizionării cu țiței și/sau produse petroliere din import se vor identifica posibilitățile de creștere a producției interne de țiței și/sau de majorare a producției de produse petroliere în rafinării, inclusiv prin utilizarea de țiței din stocurile de urgență. Măsurile de creștere a producției vor fi dispuse în consultare cu operatorii economici din industria petrolieră.13.2. Măsuri de limitare a cereriia) Guvernul, la propunerea autorității competente, poate dispune măsuri de limitare a cererii ca răspuns la o întrerupere a aprovizionării în caz de situații de urgență, nivel de criză, corelat cu ordinea de prioritate în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere. În același timp, este posibil/probabil să se producă o anumită reducere a cererii în cazul întreruperii aprovizionării cu combustibili cauzată de majorarea prețurilor la carburanți.b) Inițial vor fi dispuse măsuri care să încurajeze limitarea voluntară a consumului, trecând la măsuri obligatorii numai dacă gravitatea situației o cere.13.2.1. Limitarea voluntară a cereriiCampanie de informareÎn situație de urgență, nivel de criză, autoritatea competentă va lansa o campanie de informare a consumatorilor care să vizeze limitarea voluntară a consumului de carburanți pentru a reduce cererea de pe piață.13.3. Limitarea/suspendarea obligatorie a cereriiDacă este necesar să se treacă într-o etapă obligatorie a restrângerii cererii, Guvernul, la propunerea autorității competente, va dispune măsuri de raționalizare, în condițiile legii, fie prin cantitate, fie în circumstanțe extreme, prin alocare, corelat cu ordinea de prioritate în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere.13.3.1. Raționalizare cantitatea) În situații de urgență, nivel de criză, Guvernul, la propunerea autorității competente, poate, în condițiile legii, restricționa temporar cantitățile care pot fi achiziționate în orice moment. Această restricționare poate fi pusă în practică prin limitarea vânzării/achiziției individuale de produse petroliere la o anumită cantitate și/sau prin restricționarea temporară a utilizării parcului auto.b) O schemă de raționalizare a cantității trebuie să fie pusă în aplicare foarte rapid, cu puține sau fără avertizări publice, deoarece notificarea prealabilă ar crea premise pentru clienți să achiziționeze cantități mari și/sau să depoziteze carburanți înainte de intrarea în vigoare a schemei de raționalizare. O schemă de raționalizare va include interdicția completă privind vânzările de carburanți în alte recipiente/containere/canistre.c) Pentru a se asigura că serviciile sociale esențiale ar putea continua să funcționeze, este necesar să se pună în aplicare un mecanism prioritar al utilizatorilor, ca parte a schemei de raționalizare a cantităților, sub formă de scutiri.d) În funcție de durata și amplitudinea întreruperii aprovizionării, în situații de urgență, la nivel de criză, Guvernul, la propunerea autorității competente, poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor sau chiar blocarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.13.3.2. Raționalizare alocareÎn împrejurări extreme, Guvernul, la propunerea autorității competente, poate introduce o schemă de raționalizare a alocării ca răspuns la o întrerupere prelungită a aprovizionării cu țiței și/sau produse petroliere. Schema de raționalizare a alocării limitează atât cantitatea de combustibili care poate fi achiziționată, cât și frecvența achiziției.13.3.3. ComunicareComunicarea în timp util și corectă este deosebit de importantă, pentru a se asigura că toate părțile interesate au informații exacte cu privire la situație și înțeleg măsurile dispuse de autorități și operatorii din industria petrolieră pentru gestionarea situației de urgență, nivel de criză. Măsurile care vizează reducerea cererii vor necesita o comunicare mai intensă, deoarece acest lucru va necesita schimbări comportamentale pentru a avea succes.14. Proceduri de urgențăProcedurile de urgență cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgență se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea planului de urgență.Procedurile de urgență vor cuprinde următoarele măsuri:a) declararea, introducerea stării de urgență, precum și încetarea stării de urgență;b) notificarea, informarea, relația cu alte autorități implicate, comunicarea cu mass-media și informarea publicului;c) organizarea și conducerea acțiunilor stabilite în planul de urgență;d) solicitarea și obținerea de informații zilnice de la operatorii economici sau alte entități obligate să mențină stocuri specifice și/sau de urgență, autoritățile vamale și fiscale în legătură cu importurile și livrările intracomunitare de produse petroliere;e) stabilirea cantităților și tipului de produse petroliere, precum și a locației din care vor fi eliberate;f) informarea cu operativitate a operatorilor economici/entităților economice asupra măsurilor dispuse;g) simulare răspuns pentru scenariile din planul de urgență.15. Managerul de crizăa) Managerul de criză este Ministerul Energiei - în calitate de autoritate competentă, conform prevederilor art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018.Date de contact Ministerul Energiei:Adresă: Splaiul Independenței nr. 202 E, sectorul 6, Bucureștie-mail: office.cabinet@energie.gov.rob) Autoritatea competentă poate institui prin ordin de ministru un grup interinstituțional pentru gestionarea situațiilor de urgență, nivel de criză. Echipa poate fi formată din reprezentanți ai administrației publice centrale și ai operatorilor economici producători/furnizori de țiței și/sau produse petroliere, după caz.16. Glosar de termeniAC - autoritate competentăPU - plan de urgențăME - Ministerului EnergieiSNT - Sistem național de transport al țițeiuluiOST - operatorul sistemului național de transportODP - operator depozit petrolierOTPP - operatori transport produse petroliereCE - Comisia EuropeanăCF - cale feratăGPL - gaz petrolier lichefiat-----