HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 29 decembrie 1999privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăNORMA 29/12/1999