HOTĂRÂRE nr. 749 din 20 septembrie 2018privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spații dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spații dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3, după numărul curent 55^5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^6, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -
  „55^6Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1- parțial 456,89 mp“
  2. La anexa nr. 4, numărul curent 83 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  „83Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1 - parțial207,11 mpHotărârea Guvernului nr. 749/2018“

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 20 septembrie 2018.Nr. 749.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale spațiilor din bunul imobil aflat în administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului“
  Nr. MFP parțialCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale spațiilor din imobilValoarea de inventar
  1635288.29.07Imobil, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, BucureștiDomeniul public al statului, administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Domeniul privat al statului, administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Spațiile din imobil care se transmit: 1. Spațiul în suprafață utilă 39,55 mp, subsol, lot 4, CF 259573-C1-U4 2. Spațiul în suprafață utilă de 12,06 mp, parter, lot 7, CF 259573-C1-U7 3. Spațiul în suprafață utilă de 58,04 mp, parter, lot 10, CF 259573-C1-U10 4. Spațiul în suprafață utilă de 205,54 mp, etaj 1, lot 12, CF 259573-C1-U12 5. Spațiul în suprafață utilă de 100,25 mp, etaj 1, lot 13, CF 259573-C1-U13 6. Spațiul în suprafață utilă de 26,79 mp, etaj 1, lot 14, CF 259573-C1-U14 7. Spațiul în suprafață utilă de 102,64 mp, etaj 2, lot 15, CF 259573-C1-U15 8. Spațiul în suprafață utilă de 47,55 mp, etaj 2, lot 16, CF 259573-C1-U16 9. Spațiul în suprafață utilă de 26,73 mp, etaj 2, lot 17, CF 259573-C1-U17 10. Spațiul în suprafață utilă de 75,92 mp, etaj 4, lot 23, CF 259573-C1-U23 11. Spațiul în suprafață utilă de 275,57 mp, etaj 8, lot 40, CF 259573-C1-U40 Teren în cotă indiviză 207,11 mp Carte funciară nr. 259573-C1-U4-lot 4, nr. 259573-C1-U7- lot 7, nr. 259573-C1-U10-lot 10, nr. 259573-C1-U12-lot 12, nr. 259573-C1-U13- lot 13, nr. 259573-C1-U14- lot 14, nr. 259573-C1-U15-lot 15, nr. 259573-C1-U16- lot 16, nr. 259573-C1-U17- lot 17, nr. 259573-C1-U23- lot 23 și nr. 259573-C1-U40- lot 40.361.666,86 lei
  ----