HOTĂRÂRE nr. 2/H din 23 septembrie 2018de interpretare a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României și a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL REFERENDUMUL NAȚIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI DIN 6 ȘI 7 OCTOMBRIE 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 24 septembrie 2018    În temeiul art. 25 alin. (2^2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1În interpretarea art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României, aprobată prin Legea nr. 65/2008, și a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, cerința de a avea „grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului“ se referă numai la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Biroului Electoral Central,
    Marius Ionel Ionescu
    București, 23 septembrie 2018.Nr. 2/H.----