HOTĂRÂRE nr. 730 din 13 septembrie 2018pentru modificarea lit. C și D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La litera C numărul curent 2, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „173“.2. La litera C numărul curent 3, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „103“.3. La litera C numărul curent 4, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „267“.4. La litera D numărul curent 4, coloana a 4-a va avea următorul cuprins: „524“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 septembrie 2018.Nr. 730.----