NORME DE CHELTUIELI din 22 februarie 2006pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 1 martie 2006    Notă
    *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 659 din 22 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 194 din 1 martie 2006.
    Pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret se pot efectua următoarele categorii de cheltuieli:  +  Capitolul I Cheltuieli pentru acțiuni care se realizează în țară  +  Secţiunea 1 Cheltuieli privind alocația de masă  +  Articolul 1Participanții la acțiunile interne beneficiază de o alocație zilnică de masă în cuantum de până la 40 lei/persoană. (la 05-06-2009, Articolul 1 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 651 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 05 iunie 2009 )  +  Articolul 2Participanții la acțiunile internaționale organizate în țară (congrese, conferințe, schimburi bilaterale și multilaterale, întâlniri oficiale pe problemele tineretului și alte acțiuni similare) beneficiază de o alocație zilnică de masă, stabilită în funcție de organizatorul acțiunii, astfel:– până la 45 lei - la acțiunile organizate de structurile asociative de tineret;– până la 50 lei - la acțiunile organizate de direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București;– până la 60 lei - la acțiunile organizate de Ministerul Tineretului și Sportului. (la 05-06-2009, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 651 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 05 iunie 2009 )  +  Articolul 3Alocația de masă se acordă pe toată durata acțiunii, stabilită prin programul de desfășurare al acesteia.  +  Articolul 4Cuantumul concret al alocației de masă se stabilește de către ordonatorul de credite din bugetul căruia se finanțează acțiunea, în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 5La acțiunile internaționale desfășurate în țară se pot organiza mese oficiale oferite de președintele Autorității Naționale pentru Tineret, de conducătorii direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Cheltuieli privind cazarea  +  Articolul 6Cazarea participanților la acțiunile interne se asigură în funcție de condițiile locale (internate școlare, cămine studențești, moteluri, pensiuni agroturistice, campinguri și hoteluri), la tarifele stabilite potrivit dispozițiilor legale, în limita bugetului alocat acțiunilor organizate. (la 05-06-2009, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 651 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 05 iunie 2009 )  +  Articolul 7Cazarea participanților la acțiunile internaționale organizate în țară se poate asigura în hoteluri în funcție de condițiile locale, la tarifele stabilite potrivit dispozițiilor legale, în limita bugetului alocat acțiunilor organizate. (la 05-06-2009, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 651 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 05 iunie 2009 )  +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli privind transportul  +  Articolul 8Transportul participanților la acțiunile de tineret se efectuează astfel:a) pe calea ferată, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale, fără a putea depăși drepturile de această natură care se pot acorda salariaților instituțiilor publice;b) cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale organizatorilor acțiunii ori închiriate, potrivit dispozițiilor legale;c) cu autoturisme proprietate personală, în situația în care se justifică acest lucru, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale pentru salariații instituțiilor publice;d) cu avionul și pe căile de navigație fluvială, în situația în care acesta se justifică, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite;e) cu taxiul, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite.  +  Secţiunea a 4-a Alte cheltuieli la acțiunile care se desfășoară în țară  +  Articolul 9Pentru desfășurarea corespunzătoare a programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, cu respectarea dispozițiilor legale, se mai pot efectua:a) cheltuieli privind închirierea de bunuri și servicii (săli, spații-sedii, instalații, aparatură de birotică, echipamente sportive, electronice etc.);b) cheltuieli pentru achiziții publice de servicii, lucrări și produse;c) cheltuieli pentru achiziții de materiale consumabile;d) cheltuieli privind poșta, telecomunicațiile, Internetul;e) cheltuieli pentru studii: documentare, cercetare științifică, sondarea opiniei publice, realizarea materialelor audio-video, licențe soft, traduceri oficiale;f) cheltuieli pentru activități social-culturale, în limita bugetului aprobat pentru acțiunea respectivă;g) cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea;h) cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane;i) cheltuieli reprezentând taxe de participare la acțiuni de tineret;j) cheltuieli pentru tratații (cafea, apă minerală, băuturi răcoritoare etc.), în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare;k) cheltuieli pentru procurarea de cărți, publicații și materiale pe suport magnetic;l) cheltuieli pentru promovarea activității de tineret;m) cheltuieli pentru organizarea de conferințe de presă, respectiv pentru tratații, în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10Pentru realizarea acțiunilor destinate tineretului, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, se pot acorda sume în avans, în limitele prevăzute de dispozițiile legale.  +  Capitolul II Cheltuieli pentru acțiuni ce se desfășoară în străinătate  +  Articolul 11Pentru participanții la acțiunile de tineret organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli, potrivit dispozițiilor legale referitoare la drepturile și la obligațiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum și cheltuieli reprezentând taxe de participare, taxe de viză, asigurări obligatorii și alte taxe legale.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru contribuții și cotizații la organisme internaționale de tineret se suportă din bugetul de stat prin bugetul Autorității Naționale pentru Tineret, în condițiile legii.  +  Capitolul III Alte cheltuieli  +  Articolul 13Persoanele care prestează servicii în cadrul programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret beneficiază de remunerație, în condițiile legii.  +  Articolul 14Pentru rezultate deosebite, Autoritatea Națională pentru Tineret poate acorda structurilor asociative de tineret, membrilor acestora, precum și altor tineri premii în obiecte sau bani, în valoare de până la 3 câștiguri salariale medii brute pe economie, în condițiile legii. Pentru stabilirea valorii premiului se utilizează câștigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care se angajează cheltuiala respectivă.  +  Articolul 15Pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret se pot face dotări independente din bugetul destinat activității de tineret, în condițiile legii.-----------