HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 24 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20^1 din Ordonanța Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Valorificarea la intern și la extern a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale se efectuează prin Compania Națională "Romtehnica" - S.A., denumită în continuare Companie.(2) Deșeurile de sticlă, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic, materialele de resortul hrănirii și cele de construcții și cazare, animalele, echipamentul, uneltele genistice și ambalajele pot fi valorificate și de către unitățile militare gestionare, în condițiile stabilite prin instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 3(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 262/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Bodu
  București, 24 noiembrie 2005.Nr. 1.470.  +  AnexăREGULAMENTprivind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrareaMinisterului Apărării Naționale------------