ORDIN nr. 179 din 27 august 2018privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 5 septembrie 2018  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (1) și (2) și art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 47.350 din data de 21.08.2018 emis de către Direcția generală informatizare și monitorizare jocuri de noroc, aprobat de președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,în temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Declarația lunară prevăzută mai sus va fi depusă la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă.  +  Articolul 2Organizatorii care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și Direcția generală informatizare și monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 14 octombrie 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,
  Marius Sebastian Ionescu
  București, 27 august 2018.Nr. 179.  +  Anexa nr. 1
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc tip slot-machine pentru luna ………………… anul …………
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: .................................Codul unic de înregistrare: .........Adresa: .......................................A^1 ^1 Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)/Număr
  1.Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
  1.1.Taxă de participare încasată de la participanții la joc^2^2 Nu include bonusul utilizat de jucători.
  1.2.Taxă de participare sub formă de bonus acordat
  2.Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
  2.1.Total premii acordate în luna declarată, exclusiv premiile acordate în cadrul sistemelor „Jackpot“^3^3 Total sume de bani plătite jucătorului (inclusiv premiile jackpot care se descarcă în creditul aparatului).
  2.2.Total premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot“^4^4 Valoarea premiilor jackpot care nu se descarcă în creditul aparatului.
  3.Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
  4.Sume acumulate și neacordate în sistem „Jackpot“ - până la finele lunii^5^5 Valoarea jackpoturilor la finalul perioadei de raportare.
  5.Numărul mijloacelor de joc cu autorizație valabilă în luna declarată
  6.Numărul posturilor de joc cu autorizație valabilă în luna declarată
  7.Număr de posturi exploatate în luna declarată
  8.Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  9.Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  10.Taxă de viciu achitată în luna declarată
  B^6 ^6 Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)/Număr
  1.Total taxă de participare colectată în luna declarată
  2.Total premii acordate în luna declarată
  3.Total venit realizat de organizator în luna declarată (1-2)
  4.Numărul mijloacelor de joc cu autorizație valabilă în luna declarată
  5.Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ........................Nume, prenume .......................Semnătura .......................Data .......................
   +  Anexa nr. 2
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc tip loto și videoloterie pentru luna ………………….. anul …………..
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........................................Codul unic de înregistrare: ................Adresa: ..............................................1. Jocuri de tip loto
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  1.Valoarea taxei de participare încasată pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
  2.Valoarea premiilor acordate pentru jocurile loto în luna declarată, altele decât videoloterie
  3.Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  4.Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  2. Videoloterie
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)/Număr
  1.Valoarea taxei de participare încasată în luna declarată
  2.Valoarea premiilor acordate în luna declarată
  3.Sume acumulate în sistem „Jackpot“ în luna declarată
  4.Premii acordate în cadrul sistemelor „Jackpot“ în luna declarată
  5.Numărul terminalelor exploatate în luna declarată
  6.Taxă specială efectiv datorată în luna declarată (3%)
  7.Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  8.Taxă de viciu achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ......................Nume, prenume .....................Semnătura .....................Data .....................NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, de către Compania Națională Loteria Română - S.A. (taxa specială pentru videoloterie).
   +  Anexa nr. 3
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor pentru luna ……………… anul ………
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........................................Codul unic de înregistrare: ................Adresa: ..............................................
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)/Număr
  1.Total venituri în luna declarată
  2.Numărul mijloacelor de joc
  3.Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
  4.Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
  5.Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  6.Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ......................Nume, prenume .....................Semnătura .....................Data .....................NOTĂ:Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. c) și lit. p) pct. (i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 4
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc tip cluburi de poker și turnee de poker
  pentru luna ………………………. anul ……….
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........................................Codul unic de înregistrare: ................Adresa: ..............................................
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)/Număr
  1.Total venituri luna curentă
  2.Numărul biletelor de intrare eliberate în luna declarată
  3.Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
  4.Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  5.Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ......................Nume, prenume .....................Semnătura .....................Data .....................NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. d) și lit. p) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 5
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc tip festivaluri de poker pentru luna ………………………. Anul ……….
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........................................Codul unic de înregistrare: ................Adresa: ..............................................
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)/Număr
  1.Total venituri luna curentă
  2.Numărul de jucători/participanți în luna declarată
  3.Total valoare bonusuri acordate în luna declarată
  4.Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  5.Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ......................Nume, prenume .....................Semnătura .....................Data .....................NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 6
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc tip bingo desfășurate în săli de joc pentru luna ………. anul ……..
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........................................Codul unic de înregistrare: ................Adresa: ..............................................
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  1.Total taxa de participare colectată în luna declarată
  2.Valoarea premiilor acordate în luna declarată
  3.Venitul din activitatea de bingo în luna declarată
  4.Fondul de rezervă la finalul lunii declarate
  5.Valoarea bonusurilor acordate în luna declarată
  6.Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  7.Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ......................Nume, prenume .....................Semnătura .....................Data .....................NOTĂ: Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 7
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc tip pariuri și jocuri bingo organizate
  prin intermediul rețelelor de televiziune pentru luna ………….. anul ………..
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.Date de identificare a organizatorului de jocuri de noroc Denumirea: ........................................Codul unic de înregistrare: ................Adresa: ..............................................
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  1.Total taxa de participare colectată în luna declarată = (1.1 + 1.2 + 1.3) 
  1.1Taxă de participare încasată de la participanții la joc^1^1 Total taxă de participare (directă sau disimulată) încasată de la participanții la joc conform regulamentelor de joc aprobate, inclusiv comisioanele, mai puțin valoarea taxei de participare sub formă de bonus primit de participanții la joc. 
  1.2Taxă de participare sub formă de bonus acordat 
  1.3Total comision reținut de la participanți^2^2 Comision reținut de la participanți conform regulamentelor de joc aprobate, pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
  2.Premii acordate = (2.1 + 2.2) 
  2.1Premii acordate (inclusiv impozitul reținut la sursă)^3^3 Se va înscrie valoarea totală a premiilor acordate. În această categorie se includ atât premiile acordate în baza taxei de participare încasate de la participanții la joc, cât și ca rezultat al taxei de participare sub formă de bonus primită de participanții la joc. 
  2.2Valoare alte tipuri de premii acordate (inclusiv impozitul reținut la sursă)^4^4 Valoarea altor tipuri de premii acordate de organizator, inclusiv impozitul reținut la sursă, acordate pe alte criterii prevăzute în regulamentele de joc aprobate. 
  3Total venit realizat de organizator (GGR) = (1 – 2) 
  4Taxă de autorizare (3 * 16%) 
  5Alte informațiiValoare (lei)/Număr
  5.1Număr total de bilete emise 
  5.2Număr total de bilete anulate (indiferent de motivul care a generat starea de fapt) 
  5.3Valoarea biletelor anulate^55 Se va înscrie valoarea totală a taxei de participare aferente biletelor anulate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt. 
  5.4Număr total de evenimente soluționate cu cota 1^6^6 Se va înscrie numărul total de evenimente soluționate cu cota 1, astfel cum acestea sunt cuprinse în regulamentele de joc aprobate, indiferent de motivul care a generat starea de fapt și modul de soluționare. 
  5.5Număr total de agenții de pariere^7^7 Se va înscrie numărul total de agenții de pariuri la sfârșitul lunii de raportare. 
  5.5.1Număr total de agenții de pariere închise^8^8 Se va înscrie numărul total de agenții de pariuri notificate spre închidere către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare. 
  5.5.2Număr total de agenții de pariere deschise^9^9 Se va înscrie numărul total de agenții de pariuri notificate spre deschidere către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în cursul lunii de raportare. 
  5.6Taxă de licențiere achitată în luna declarată 
  5.7Taxă de autorizare achitată în luna declarată 
  Reprezentant legal ......................Nume, prenume .....................Semnătura .....................Data .....................
   +  Anexa nr. 8
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc la distanță pentru luna ………….. anul ………..
  [] Declarație rectificativă - se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație rectificativă.1. Date de identificare a organizatorului de jocuri de norocDenumirea: ...................................................Codul unic de înregistrare: ...........................Adresa: .........................................................2. Date de identificare a reprezentantului autorizatNumele și prenumele: ……………………C.N.P.: ……………………………………...Adresa: ……………………………………..1. Încasări
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)^1^1 Conform anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  1Total taxă de participare colectată în luna declarată (1.1 + 1.2)
  1.1Taxă de participare încasată de la participanții la joc^2^2 Inclusiv comisioanele reținute de la participanți. Nu include bonusul utilizat de jucători.
  1.2Taxă de participare sub formă de bonus utilizat din bonusul acordat^3^3 Conform art. 7 alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. Plasarea unei mize dintr-o sumă bonus reprezintă utilizarea acesteia.
  2. Premii
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  2Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)
  2.1Premii acordate, exclusiv premiile obținute ca urmare a utilizării bonusului acordat
  2.2Premii acordate în urma utilizării bonusului
  3. Venituri și taxe
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  3.1Total venit organizator (GGR) în luna declarată (= 1 – 2)^4^4 Conform art. 1^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  3.2Total taxă datorată pentru luna declarată (= 16% din 3.1)
  4. Bonusuri
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)
  4.1Total bonusuri acordate în luna declarată
  4.2Total bonusuri anulate sau expirate în luna declarată
  4.3Total bonusuri jucate și pierdute de jucători
  5. Alte informații
  Nr. crt.IndicatorNumăr/Valoare
  5.1Numărul total de conturi de joc active în luna declarată^5^5 Inclusiv conturile jucătorilor autoexcluși temporar.
  5.2Numărul de conturi de joc deschise în luna declarată
  5.3Număr de conturi de joc închise în luna declarată
  5.4Număr de jucători autoexcluși temporar în luna declarată
  5.5Valoarea conturilor închise în luna declarată
  5.6Valoarea totală a fondurilor din conturile jucătorilor la sfârșitul lunii declarate
  5.7Impozit reținut la sursă (cod fiscal)
  5.8Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  5.9Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ………………………………Nume, prenume ………………………………Semnătura ………………………………Data ………………………………NOTĂ:Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanță, definiți la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 9
  Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii
  de jocuri de noroc tip tombolă pentru luna ………….…………. anul ……..
  Date de identificare a organizatorului de jocuri de norocDenumirea: ...................................................Codul unic de înregistrare: ............................Adresa: .........................................................
  Nr. crt.IndicatorValoare (lei)/Număr
  1Taxă de participare
  1.1Valoarea biletului de participare
  1.2Numărul biletelor emise
  1.3Numărul biletelor vândute
  1.4Numărul biletelor rămase
  2Total încasări (1.1 x 1.3)
  3Valoarea bonusurilor acordate
  4Valoarea premiilor acordate
  5Venitul din activitatea de tip tombolă (2 + 3 – 4)
  6Taxă de licențiere achitată în luna declarată
  7Taxă de autorizare achitată în luna declarată
  Reprezentant legal ………………………………Nume, prenume ………………………………Semnătura ………………………………Data ………………………………NOTĂ:Se va completa de operatorii ce desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  -----