HOTĂRÂRE nr. 669 din 29 august 2018pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 5 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 august 2018.Nr. 669.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)Numărul maxim de posturi = 500, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministruluiNumărul maxim de posturi se suplimentează cu 25 de posturi contractuale, pe perioadă determinată, până la 31 august 2019
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Transporturilor
  -----