ORDIN nr. 156 din 3 august 2018privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 13 august 2018  Având în vedere:– art. 5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanța, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002;– Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere înregistrat cu nr. 400.479 din 31.07.2018,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 251/2016 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  București, 3 august 2018.Nr. 156.  +  Anexa nr. 1
  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de transport prin terminalul petrolier
   +  Motorină și biodiesel
  Tipul prestațieiCantitatea Tariful (lei/tonă)
  012
  Descărcat din cisterne de cale ferată și încărcare la navăCantități încărcate la navă:  
  cantități mai mici de 30.000 tone/lună16,37
  între 30.000 și 50.000 tone/lună15,47
  peste 50.000 tone/lună14,55
  Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneindiferent de cantitate16,35
  Descărcat din autocisterne în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate18,67
  Descărcat din navă în rezervoarele din Secție Platforma Sudindiferent de cantitate9,24
  Descărcat din navă în rezervoarele din Secție Platforma Nordindiferent de cantitate12,05
  Descărcat din navă în rezervoarele din Secție Platforma Portindiferent de cantitate11,34
  Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa barjelorindiferent de cantitate25,93
  Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa navelorindiferent de cantitate25,93
  Încărcat din rezervor în cisterne de cale feratăindiferent de cantitate21,11
  Încărcat din rezervor în autocisterneindiferent de cantitate21,85
  Încărcat din rezervor în navă/barjeindiferent de cantitate15,85
  Încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lotindiferent de cantitate18,20
  Tarif în tank transferindiferent de cantitate3,28
  Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată în rezervorul de condiționareindiferent de cantitate12,81
  Descărcat biodiesel din autocisterne în rezervorul de condiționareindiferent de cantitate18,99
  Condiționare motorină prin amestec cu biodieselindiferent de cantitate9,11
  Încărcat din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lotindiferent de cantitate1.820,19
   +  Benzină
  Tipul prestațieiCantitatea Tariful (lei/tonă)
  Descărcat din cisterne de cale ferată și încărcare la navăCantități încărcate la navă:
  cantități mai mici de 30.000 tone/lună14,55
  între 30.000 și 50.000 tone/lună14,12
  peste 50.000 tone/lună12,74
  Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneindiferent de cantitate14,56
  Descărcat din navă în rezervorindiferent de cantitate9,50
  Descărcat din barje în rezervorindiferent de cantitate10,67
  Încărcat din rezervor în cisterne de cale feratăindiferent de cantitate16,35
  Încărcat din rezervor în autocisterneindiferent de cantitate21,09
  Încărcat din rezervor în navă/barjeindiferent de cantitate14,09
  Tarif în tank transferindiferent de cantitate3,28
   +  Țiței
  Tipul prestațieiCantitatea Tariful (lei/tonă)
  012
  Descărcat din navă și predare la S.C. CONPET - S.A.cantități mai mici de 100.000 tone/lună15,72
  între 100.000 și 190.000 tone/lună15,23
  între 190.000 și 230.000 tone/lună12,13
  peste 230.000 tone/lună11,60
  Descărcat din navă în rezervor și transfer la rezervorul de livrare în vederea încărcării ulterioare în cisterne de cale feratăindiferent de cantitate12,05
  Încărcat din rezervor în cisterne de cale feratăindiferent de cantitate21,11
  Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor în vederea încărcării ulterioare la naveindiferent de cantitate16,56
  Încărcat din rezervor la navăindiferent de cantitate13,22
  Tarif în tank transferindiferent de cantitate3,28
  Descărcat din navă în rezervor și pompare din rezervor la navăindiferent de cantitate22,95
  Descărcat între două nave acostate în două dane petroliere prin transbord direct, utilizând instalațiile prestatoruluiindiferent de cantitate6,11
  Primire pe conductă CONPET în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave/cisterne de cale ferată sau predării la CONPET pentru pompare pe conductăindiferent de cantitate8,34
  Predare din rezervor pe conductăindiferent de cantitate5,64
  NOTĂ:Tarifele nu includ consumurile tehnologice și T.V.A.
   +  Anexa nr. 2
  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de depozitare prin terminalul petrolier
   +  Motorină și biodiesel
  Intervalul de depozitareTariful (lei/tonă/zi)
  de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi0,15
  începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,21
  începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport: - pentru cantități descărcate până la 200.000 tone/an - pentru cantități descărcate mai mari de 200.000 tone/an și mai mici sau egale cu 300.000 tone/an - pentru cantități descărcate mai mari de 300.000 tone/an și mai mici sau egale cu 400.000 tone/an - pentru cantități descărcate mai mari de 400.000 tone/an0,37 0,34 0,29 0,26
   +  Benzină, țiței
  Intervalul de depozitareTariful (lei/tonă/zi)
  de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi0,15
  începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,21
  începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport0,37
  NOTE:1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice și T.V.A.2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero“.3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare
  ----