ORDIN nr. 1.299 din 18 iulie 2018pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Republicii Moldova
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018    Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la București la 13 noiembrie 2009, ratificat prin Legea nr. 10/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2010,având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de mic trafic de frontieră, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Republicii Moldova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, misiunea diplomatică și oficiile consulare ale României în Republica Moldova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 191 din 5 martie 2010, nepublicat în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor externe,
    Teodor-Viorel Meleșcanu
    București, 18 iulie 2018.Nr. 1.299.  +  ANEXĂ PROCEDURAde eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrarea datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentrustrăinii rezidenți în zona de frontieră a Republicii Moldova